Přenos hepatitidy typu C

Hepatitidou C se rozumí virové onemocnění jater. Jde o nemoc, kterou trpí miliony lidí na celém světě a jejich počet neustále roste. Jak se tato nemoc přenáší a jak ji úspěšně léčit?

Hepatitida typu C patří k vážnému onemocnění jater. Nemoc se dá léčit, ovšem v některých případech je na ni i medicína krátká. Odhaduje se, že v současné době je hepatitidou typu C nakaženo až 2 procenta populace. Co se týká úspěšnosti léčby, o té se dá hovořit zhruba v polovině případů. Léčba musí být vždy pod vedením specialisty, kterými jsou v těchto případech hepatolog nebo gastroenterolog. Již z úvodu článku je patrné, že se jedná o závažnou nemoc, u které se dá hovořit opravdu o velkém úspěchu, pokud dojde k vyléčení jedince. K léčbě je tak nutné přistupovat zodpovědně a spíše dělat vše proto, aby člověk hepatitidou typu C neonemocněl.

Čím vzniká hepatitida typu C

Hepatitida C je zánět jater, který je způsobený virem hepatitidy C. Je to nemoc velmi zákeřná. Postupuje pomalu, nenápadně, pozvolna. První obtíže se můžou objevit za mnoho let, dokonce se uvádí až 30 let po nákaze. Pokud se léčba zahájí včas, může jedinec vést život bez omezení. Pokud však nemoc není odhalena a s léčbou se tak otálí, může dojít k vážnému poškození jater, což může vést až k cirhóze a v těch nejhorších případech i k rakovině jater. Ovšem tato závažná onemocnění nejsou u hepatitidy typu C tak častá. Mnoho pacientů se celý život neléčí, neboť buď o nemoci ani neví, nebo sami sebe zanedbávají a nechodí k lékařům, a přesto se mnohdy dožívají vysokého věku. Na hepatitidu C umře pouze zlomek nakažených. Většina neléčených pacientů nakonec zemře ze zcela jiných příčin než na hepatitidu C.

Jak se stanovuje diagnóza

Diagnóza se stanovuje dosti obtížně. Děje se tak s pomocí screeningových testů. Poté, co je hepatitida C diagnostikována lékařem, je nutné zjistit, jak moc jsou játra poškozená. Vždy závisí na individuálním posouzení, zda hepatitidu C léčit či nikoliv. Léčba má totiž mnoho nežádoucích vedlejších účinků a je dosti nepříjemná. Dává zabrat jak fyzické, tak psychické stránce pacienta a navíc její úspěšnost není vysoká – zhruba polovina případů.

Kdy se léčba hepatitidy C nedoporučuje?

Léčba není vhodná pro pacienta, který trpí současně i dalšími chorobami, které nesnesou užívání léků nutných pro léčbu hepatitidy C. Také pokud nemocí onemocnění ti, kdo jsou** závislí na alkoholu či drogách**, můžou začít s léčbou teprve poté, co se své závislosti zbaví. Již z toho je patrné, proč se tolik s hepatitidou C neléčí, neboť donutit drogově závislého jedince, aby se své drogy vzdal proto, aby se mohl léčit, je v mnoha případech přímo nemožné.

Léčba hepatitidy C

Při léčbě hepatitidy typu C není nutná hospitalizace v nemocnici. Léčba se provádí ambulantně, ve většině případů se pacienti obejdou bez pracovní neschopnosti. Léčba probíhá obvykle injekčně a trvá 12 měsíců. Ani po uplynutí 12 měsíců a ukončení léčby není jisté, že je člověk plně zdráv. Infekce může propuknout znovu. Aby se zjistilo, zda se jedinec uzdravil, probíhá ještě dalších 6 měsíců po ukončení léčby testování, zda k nové infekci došlo či nikoliv. Až poté je léčba považována za ukončenou. Stává se také, že léčba úspěšná nebyla. V mnoha případech se také léčba ukončuje předčasně a to v případě, kdy pacient trpí vedlejšími nežádoucími účinky. Pokud byla léčba úspěšná, pak samovolný návrat nemoci nehrozí, ale pacient se může snadněji opět nakazit hepatitidou typu C, nebo jeho imunita se po prodělané nemoci nevytváří.

Přenos hepatitidy typu C?

Hepatitidu C je možné přenést na druhého člověka buď pohlavním stykem nebo krví z matky na plod. V dnešní době je za nejčastější příčinu považováno půjčování jehel mezi narkomany. V minulých letech se za častý zdroj nákazy infekce považovala krevní transfuze. To ale dnes již nehrozí, protože od počátku 90. let se dárcovství krve testuje mimo jiné i na hepatitidu typu C. Krev je tedy jedinou možností, jak nemoc přenést na někoho jiného. Sliny, sperma a další biologické materiály virus hepatitidu C neobsahují vůbec, nebo pouze ve velmi malých koncentracích, které jsou pro člověka neškodné.

Jaké jsou zdroje nákazy hepatitidy C?

Nejčastěji se hepatitida přenáší mezi narkomany používáním nesterilní jehly při aplikaci drog. Do 90. let byla zdrojem krevní transfuze. Mezi další zdroje nákazy hepatitidy C patří piercing a tetování, pokud se pro zkrášlující účely používají sterilní nástroje, poranění infikovanou jehlou v nemocnicích u zdravotnického personálu, akupunkturou, jestliže nebylo použito sterilních jehel, pohlavním stykem s nakaženou osobou, a přenosem krve z matky na plod.

Čím se hepatitida C nepřenáší?

Pokud víte o někom, že je nakažen virem hepatitidy C, pak se nemusíte bát mu** podat ruku**, políbit ho nebo po něm použít nádobí včetně příboru. Tímto se rozhodně nenakazíte, proto se lidem s virem hepatitidy C nevyhýbejte, jsou-li Vám blízcí a máte je rádi.

Přenos hepatitidy C pohlavním stykem

Přenos hepatitidy C pohlavním stykem je možný, ale málo pravděpodobný. Pokud chcete znát míru pravděpodobnosti přenosu v procentech, pak se uvádí něco mezi 3 až 6 procenty. Riziko přenosu viru je zvýšeno v případě, že se partneři rozhodnout používat takové erotické praktiky, při kterých může dojít k poranění kůže nebo sliznice. Při sexu s infikovanou osobu by se měl člověk vyhnout análnímu sexu, orálními sexu nebo rozhodně neprovozovat sex při menstruaci. Pro zabránění přenosu hepatitidy C se doporučuje používat prezervativ.

Přenos hepatitidy C z matky na plod

Ani zde není riziko přenosu infekce příliš velké. Stejně jako u pohlavního styku, i zde se uvádí mezi 3 až 6 procenty. Z toho plyne, že matka, která je nakažena hepatitidou, může porodit zcela zdravé dítě. Je jen malá pravděpodobnost, že porodí nakažené dítě. Je však nutné, aby ošetřující gynekolog v době těhotenství věděl o tom, že je matka nakažená tímto virem. Už i proto, že léky, které se používají k léčbě hepatitidy C poškozují plod. Pokud se jeden z partnerů léčí s virem, pak by minimálně půl roku po skončení léčby neměli plodit potomky, aby plod nebyl postižený.

Na závěr

Pokud jste nakažení virem hepatitidy C, chraňte okolí před touto nemocí. Dávejte si pozor na krev, noste s sebou náplast, abyste si mohli krvácející rány, které se tu a tam přihodí každému, neprodleně zalepit. Nikdy nikomu nepůjčujte zubní kartáček, holicí strojek, žiletky a další hygienické prostředky.** Pohlavní styk** provozujte vždy pouze s kondomem. Pokud trpíte hepatitidou C, nemůžete být dárcem krve ani jiných orgánů. To se Vás týká i po zcela úspěšném vyléčení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11912 (cesky-magazin.cz#616)


Přidat komentář