Plastická a gynekologická klinika

Plastické operace již nejsou ojedinělým výkonem. Stávají se naprosto běžnou součástí našeho života, a to díky vysoké odbornosti a zkušenosti lékařů, operatérů, ale také díky moderní operační technice. Přesto je dobré být pečlivými při výběru kliniky.

Zájem o** plastické operace** vzrůstá a nemusí se jednat jen o zmenšení, zvětšení prsou, úpravu nosu, odstátých ušních boltců aj. A kde je poptávka, je i nabídka. Díky tomu tak můžete najít v řadách měst zařízení či kliniky, které se specializují na plastické operace. Mezi sebou se pak budou lišit nejen v rozsahu poskytovaných služeb, ale také v zastoupeném personálu (vzdělání, odbornost, praxe) a používané technice.

Intimní operace – zachovaná intimita každé ženy

Je poměrně rozdíl, pokud se dívka, žena rozhodne například pro zvětšení ňader a** plastickou operaci stydkých pysků**. Zatímco upravená prsa bude nejspíš dávat na odiv v sexy upnutých svetřících, tak své intimní partie zůstanou veřejnosti skryté, a to i po prodělané plastice, či operaci. Intimní operace se neprobírají jen tak na kávičce, a to třeba ani mezi nejlepšími kamarádkami.

Která z dívek a žen bere gynekologické ošetření jako něco zcela běžného? Na druhou stranu, není se čemu divit. Něco jiného totiž je se na pláži svléci do půl těla a před svým lékařem odkrýt tu nejintimnější oblast. Pokud pak dívky, ženy trápí určitá anomálie, kterou by mohla vyřešit** plastická intimní operace**, může být jejich stud natolik velký, že do ordinace specialistů nezavítají. Proč však nevyužít odborné pomoci, když se nabízí. U špičkové, profesionální kliniky není třeba studu, naopak se dívky, ženy setkají s velkým pochopením a lidským přístupem.

Důvody vedoucí k rozhodnutí podstoupit intimní operaci

Pro** intimní operace** se ženy rozhodují nejen z důvodu zvýšení sebevědomí, ale také z důvodů sexuálních, společenských i zdravotních.

Typy intimních operací

Jaké typy úprav zevního genitálu mohou specializované kliniky nabídnout? Jedná se o Hymenoplastiku – Labioplastiku – Rozšířenou labioplastiku – Augmentaci velkých stydkých pysků – Perineoplastiku – Plastiku vchodu poševního – Plastiku poševní přední, či zadní – Augmentaci krajiny bodu G.

Hymenoplastika

Mohlo by se zdát, že panenství se již v podstatě „neřeší“. Řada dívek má svůj první sexuální styk mnohem dříve, než tomu bylo před několika lety. Ovšem jsou tu stále zvyky a náboženské předsudky, které drží tradice, kdy dívka musí být čistá, tedy panna do své svatební noci. Nejen z těchto důvodu se dívky, ženy rozhodují pro podstoupení „obnovení“ panenské blány. O panenskou blánu však dívky nemusí přijít jen dobrovolně, ale bohužel i v případě napadení, znásilnění.

Hymenoplastika – v celkové anestézii

Naštěstí nežijeme ve středověku, a tak není nutné, aby při intimní operaci dívky, ženy pociťovaly bolest. Operace se provádí v celkové anestézii, za využití té nejmodernější techniky a současně nejpřísnějších hygienických podmínek. Úspěšnost operace je pak zaručena i špičkovými odborníky. Samotná operace pak trvá přibližně 40 minut.

Labioplastika

Labioplastika představuje** modelaci a úpravu stydkých pysků**. Při operaci dochází k odstranění přebytečných částí malých stydkých pysků a následné modelace. Cílem je dosáhnutí Vámi požadovaného tvaru i velikosti stydkých pysků.

Důvody vedoucí k operaci stydkých pysků

Může jít o důvody čistě estetické, ovšem také zdravotní. Příliš velké stydké pysky, případně i asymetrické, mohou dívky, ženy omezovat při jejich každodenním žití, v souvislosti s intimním životem, hygienou, sportem aj.

Labioplastika – celková anestézie

I v případě této intimní operace lékaři upřednostňují celkovou anestézii. Lokální anestézie je možná, ale při ní je třeba aplikovat injekce do velmi citlivých oblastí těla, což není nijak příjemné. Kromě toho, při lokální anestézii je žena při vědomí a nemusí jí moc vyhovovat blízkost operatéra u jejích intimních částí těla.

Labioplastika rozšířená - celková anestézie

V případě, že malé stydké pysky vykazují vrozenou deformitu, je třeba i přistoupit k rozsáhlejšímu zákroku. U specializovaných klinik však můžete mít jistotu, že Vám pomohou a s výsledkem budete maximálně spokojené. Opět je zde však třeba zdůraznit pečlivost při výběru kliniky.

Augmentace velkých stydkých pysků

V rámci intimních operací se na lékaře dívky, ženy obrací nejen s žádostí o úpravu malých, ale také velkých stydkých pysků. Důvody k úpravě velkých stydkých pysků jsou povětšinou estetické. S postupujícím věkem totiž dochází ke ztrátě elasticity jemné kůže, ale i podkoží samotných velkých pysků. Kromě důvodů estetických zde mohou být i důvody omezující intimní život dívky, ženy.

Perineoplastika

Perineoplastika představuje plastickou operaci hráze neboli poševního vchodu. Hráze je značně namáhána během porodu a častokráte dochází k jejímu nástřihu. Pokud dojde při porodu k značným intimním poraněním, nebo se nástřih hráze špatně zahojí, mohou ženy pociťovat nepohodu, až bolestivost při následném sexuálním styku. Perineoplastika je prováděná také dívkám, ženám, které mají již získanou deformaci zevního genitálu. V neposlední řadě se o plastickou operaci hráze rozhodují ženy ve vyšším věku, kdy již dochází ke snížení elasticity podslizničního vaziva.

Augmentace krajiny bodu G

Dalším typem intimní operace je augmentace krajiny bodu G. Cílem je zvětšení G bodu, a to za pomoci vlastního tuku pacientky, případně cizího výplňového materiálu. Důvody vedoucí ke zvětšení G bodu jsou čistě sexuální a mohou výrazně prohloubit orgasmus dívky, ženy.

V tomto případě se nejedná o žádnou složitou intimní operaci, a tak se operace řadí mezi ambulantní výkony. Přesto je pacienta v celkové anestézii, aby nepociťovala žádné nepříjemnosti.

Předoperační vyšetření a konzultace před každou operací

Ať už se jedná o jakoukoli z výše uvedených plastických, intimních operací, vždy každé předchází předoperační vyšetření a konzultace s lékařem, který zákrok provádí. Během konzultace budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy a zároveň budete informována, jaká jsou případná omezení, jak dlouho trvá rekonvalescence. V neposlední řadě se dohodnete na nejvhodnějším termínu, který bude vyhovovat oběma stranám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11895 (cesky-magazin.cz#298)


Přidat komentář