Okluzory a dětské brýle - typy

Okluzory, které slouží k léčbě poruch binokulárního vidění (šilhavost, tupozrakost) nemusí být vždy pouze šedé a nezajímavé. Vaše dítě si dnes už může vybrat látkový okluzor přesně podle sebe.

Okluzory sloužící k zakrytí oka jsou základním terapeutickým postupem, který je určen pro děti s poruchami binokulárního vidění. Do skupiny osob s poruchami binokulárního vidění řadíme děti s tupozrakostí (amblyopií) a šilhavostí (strabismem). Existují různé druhy okluzorů. Používat se mohou náplasťové okluzory, které se přilepí na kůži obličeje, tak aby dokonale kryly lépe vidící oko. Na noc se tento typ okluzoru musí vždy odstranit a kůže se ošetří krémem. Výhodou tohoto typu okluzoru je, že dokonale zakryje oko. Další možností je okluzor gumový s přísavkou na brýle. Nevýhodou tohoto okluzoru je, že se může posunout a nezakryje tak celé oko. Další možností jsou okluzní kontaktní čočky, které můžete dostat pouze na lékařský předpis. Posledním typem okluzorů jsou okluzory látkové.

 

Zrak v dětském věku

Novorozenec se rodí s nedokonalým a nezralým zrakem, okolní svět vnímá mlhavě. Vývoj zraku u dětí probíhá v následujících měsících a letech. S rozvojem celého organismu dochází také k rozvoji zraku. Dítě navazuje oční kontakt se členy rodiny, přibližně ve 2. měsíci sleduje pohledem nabízenou hračku. Do půl roku dítěte se může vyskytovat občasné narušení rovnováhy očí (šilhání), ale maminky v této době ještě nemusí mít strach, že by šlo o oční vadu. V této době se ještě rozvíjí koordinace mezi očima a zrakovým centrem v mozku. Ve druhém půlroce by se již šilhání objevovat nemělo. Vždy je důležité odhalit poruchy zraku včas. Na včasnou diagnózu mohou navázat terapeutické postupy, které zrak upraví. V České republice probíhá screeningové vyšetření očí na šedý zákal u všech novorozenců. Také dětem rodičů s dědičnou zrakovou vadou a dětem předčasně narozeným je věnována zvláštní péče.

Poruchy binokulárního vidění

dětském věku patří mezi nejčastější oční vady šilhavost a tupozrakost. Nejkritičtějším obdobím pro rozvoj těchto očních vad je první rok života, kdy dochází k rozvoji binokulárního vidění. Poruchy binokulárního vidění mohou být vrozené nebo vznikají v raném dětství. Nejčastější projevy tupozrakosti se objevují okolo čtvrtého roku. Při poruchách binokulárního vidění jsou narušeny zrakové funkce jako analyticko-syntetická činnost, lokalizace a hloubkové vidění.

Strabismus (šilhavost)

Šilhání může být sbíhavé nebo rozbíhavé. Tato porucha binokulárního vidění může být podmíněna geneticky, a tak pokud se u dítěte objeví šilhání po prvním roce a v rodině již někdo tuto poruchu má, je nutné obrátit se na očního lékaře. Šilhání může být spojeno s refrakční vadou.

Amblyopie (tupozrakost)

Při tupozrakosti vnímá jedno oko obraz méně ostře. Při amblyopii dochází ke snížení zrakové ostrosti bez prokázaných anomálií na oku. Také tupozrakost může být doprovázena jinými očními vadami.

Léčba poruch binokulárního vidění

Včasná diagnóza a zahájení léčby poruch binokulárního vidění ve většině případů znamená nápravu vady. Mezi terapeutické postupy se řadí pleoptická léčba, kdy se lépe vidící oko zakrývá okluzorem. Dále jsou nutná ortoptická cvičení, která bychom mohli popsat jako oční rehabilitaci. Cvičení je nutné provádět 2x týdně přibližně 30 minut. Důležité je však říct, že tupozrakost a šilhání se musí léčit v dětském věku. V případě, že tyto poruchy binokulárního vidění přetrvají po 6. a 7. roce není již korekce oka možná. Na pravidelných prohlídkách u pediatra je kontrolován i zrak, a pokud jsou zjištěny problémy, je dítě odesláno k oftalmologovi. Podle stupně zrakové poruchy jsou dítěti předepsány dioptrické brýle. V případě správné a včasné terapie jsou tyto poruchy ve většině případů odstranitelné nebo dojde k jejich zmírnění. Základními postupy při léčbě je léčba medikamentózní, chirurgická, okluze a pleopticko-ortoptická léčba.

Pleopticko - ortoptická cvičení

K léčbě tupozrakosti se využívají tzv. pleoptická cvičení. Tyto cvičení jsou zaměřená na slabší oko, zdravé oko je při těchto cvičeních** zakryto okluzorem**. Pravidelná cvičení napomáhají oku dosáhnout lepší zrakové ostrosti. Rodiče, kterým cvičení vysvětlí lékař, mohou s dítětem cvičit sami doma nebo docházet do pleopticko-ortoptických cvičeben. Mezi aktivní pleoptická cvičení patří hry, kde dochází k zapojení ruky a oka (míčové hry, prohazování míče otvorem). Dále se k těmto cvičením mohou také využívat přístroje, např. tzv. lokalizátor nebo korektor. U ortoptických cvičení se nepoužívá okluzor a cvičí se obě oči současně.

Jak mohou rodiče cvičit s dětmi doma

Pomocí pravidelného cvičení lze dosáhnout nápravy poruch** binokulárního** vidění. Uvádí se, že tyto cvičení by měly být v rozsahu 30 minut 2x týdně. Ale co si budeme namlouvat, které malé dítě udrží takto dlouho pozornost? Proto je třeba vymýšlet stále nové aktivity, které dítě co nejvíce zaujmou. Pro domácí cvičení dětí s tupozrakostí se hodí např. prohlížení obrázkových knížek, hraní se stavebnicí, puzzle, omalovánky, obkreslování, navlékání korálků, společenské hry nebo míčové hry.

Jak pracovat s dětmi s poruchami binokulárního vidění

Když pracujeme s dítětem s poruchami binokulárního vidění, měli bychom vždy mít na paměti, že se u těchto dětí mohou kromě zrakových potíží vyskytovat také jiné problémy. Děti mohou mít např. problém s pomalým utvářením představ, dále mají pomalejší a nepřesnější motorické reakce na zrakové podněty. Ve školním věku mají děti s poruchami binokulárního vidění potíže ve výuce a to především při čtení a psaní. Učitelé a rodiče by si také měli uvědomit rychlejší únavu a slzení očí u těchto dětí.

Kdy by rodiče měli navštívit lékaře

Rodiče by měli věnovat zvýšenou pozornost dítěti v okamžiku, kdy pozorují u dítěte mladšího 3 let pošilhávání, nepřirozený sklon hlavy, pravidelné přivírání jednoho oka, rychlou únavu při práci nablízku a nezájem o drobné detaily na obrázcích. Dále si také mohou rodiče povšimnout snahy dítěte sedět co nejblíže u televize nebo častého mnutí očí. Pozorujete na svém dítěti některý z těchto příznaků? V tom případě, kontaktujte očního lékaře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11877 (cesky-magazin.cz#226)


Přidat komentář