Meditace a její účinky

Jak by se Vám líbilo zvýšit Váš práh bolesti, například když Vás čeká návštěva u stomatologa? Nebo, co byste říkali tomu, kdybyste mohli snížit Váš biologický věk? Vše je obrazně řečeno ve Vašich rukách. Zmíněného můžete dosáhnout za pomoci meditace.

 

Pohled na meditaci

Také jste se někdy zahleděli do krajiny a „jen“ vnímali krásu zeleně? Když jste jeli k moři, fascinoval Vás pohled na klidné moře, vlny, jak se pohupovali sem a tam? Skutečně chodíte do lesa na houby jen z důvodu, abyste našli houby? Nenacházíte kromě hub, také klid, který atmosféra lesa, zvuk přírody, zpěv ptactva, vůně jehličí, nabízí? Vše zmíněné je svým způsobem meditováním.

Činnosti při meditaci

Při meditaci prakticky neděláte nic. Nepracujete ani fyzicky, ale ani duševně. Při meditaci, jako byste se zastavili v plynoucím času a světě. Při meditaci, jste jen Vy. Jste středem všeho dění. Pro chvíli meditování je více než důležité najít klidné místo i čas. Jen tak můžete naprosto odpoutat myšlenky, uvolnit se. Ovšem, ti zkušenější, dokážou meditovat, i když třeba kolem nich cupitají děti aj.

I myšlenky musí jít stranou při meditaci

Nepleťte si však meditaci se sněním a relaxací. Při meditaci nepřemýšlejte nad tím, co ještě musíte udělat, co Vás ten den čeká aj. Snažte se oprostit od myšlenek. Pokud se Vám podaří naprosto nic nedělat, samozřejmě, kromě dýchání, pak jste dosáhli té pravé meditace.

Délka meditace

Jakmile se Vám podaří přijít na to, jak meditovat, můžete v meditaci setrvat, po jak dlouhou dobu budete chtít. Meditovat můžete minuty, ale také hodiny. Meditovat můžete klidně celý den.

Při meditaci vnímejte

Vrátíme se k pozorování moře. Když jste se dívali na mořskou hladinu, co jste vnímali? Vnímali jste jemné šplouchání vln, chuť slaných kapek, vánek větru, modrou oblohu, oblázky, na kterých jste seděli? Při meditaci je důležité vnímání. Jste-li vnímaví, pak meditujete. I když půjdete, můžete meditovat. Budete-li ovšem chodit vnímavým způsobem, tj. budete si uvědomovat každý krok, který uděláte.

Ať už budete při meditaci sedět, ležet, nebo chodit, snažte se vnímat každičký, i ten sebemenší pohyb, který uděláte. Pohnuli jste krkem, prstem u ruky, nohy? Pak vnímejte každé toto pohnutí. Uvědomíte si, jak se Vaše tělo pohybuje. Jakmile toho dosáhnete, budete Vy, Vaše mysl i tělo v harmonii. Harmonie, soulad je velmi důležitým faktorem při meditování.

Při vnímání nezapomeňte na Vaše myšlenky

Myšlenky jsou velmi důležité při meditaci. Myšlenky nelze jednoduše, fyzicky uchopit, jako předmět, nebo jinou osobu. Myšlenky nám mohou pomoci, ale také nás mohou tzv. svést z cesty. Je důležité, abyste se naučili i myšlenky vnímat. Jakmile se Vám to podaří, pochopíte a poznáte, co se uvnitř Vás právě odehrává.

Vnímejte ticho

Jsme zvyklí, že je kolem nás rušno. Stále se něco děje. Když s nikým nemluvíme, sledujeme televizi, posloucháme hudbu, slyšíme projíždějící auto aj. Pak pro Vás může být šok, když se náhle ocitnete v místnosti, kde bude naprosté ticho. Stalo se Vám to? Možná jste zažili pocit, že „ticho bolí“. Nejsme totiž zvyklí na naprosté ticho. Pro meditaci je však důležité naučit se i ticho vnímat. Je třeba vědět, že ticho je pro nás přínosem, nejedná se o nic negativního. I v tomto případě platí rčení, že ticho léčí.

Samotu nevnímejte jako něco negativního

Při první fázi meditaci je dobré být na daném místě, kde budete meditovat, sami. Nijak tak nebudete rušeni okolním děním. Je třeba rozlišovat, zda jsme sami, respektive sami sebou a sami v žití. I když třeba žijeme sami, vracíme se domů, kde nás nikdo nečeká, nemusíme být osamoceni. Umíte-li vnímat sami sebe, své bytí, poznáte, že je skvělé, že nejste na nikom závislými.

O to více si užijete, když se s někým střetnete, přijde k Vám někdo na návštěvu aj. Pokud byste cítili samotu, jako něco negativního, pak budete smutni a nešťastni z toho, že značnou část dne trávíte sami. A když k Vám někdo přijde, pak se ani nebudete moci plně těšit z jeho přítomnosti. Budete již totiž myslet na to, jak za pár minut odejde a Vy budete zase sami.

Vyšší stupeň meditace

Prvním úspěchem při meditaci, je, že se odpoutáte od veškeré činnosti. Jakmile však budete natolik zkušení, že budete „ovládat“ sami sebe, můžete dokonce při meditaci konat určité činnosti. Nespěchejte však na tento přechod. Meditovat při „nicnedělání“ můžete i týdny, měsíce, než budete připraveni přejít na tzv.** vyšší stupeň meditace**.

Konání činností v součinnostech s meditací

Nabyli jste dojmu, že byste již mohli současně zvládnout meditaci a určitou činnost? Je třeba poznamenat, že se spíše bude jednat o činnosti zautomatizované. Jen těžko byste mohli meditovat, a přitom například vymýšlet nové projekty. Soustřeďte se tedy na činnosti, které máte „zaběhnuté“ a nevyžadují nastartování myšlenek. Kupříkladu se jedná o mytí nádobí, zametení podlahy, utření prachu, osprchování se, nalíčení se aj.

Vliv stresu na stárnutí

To, že s každým rokem přibývá na našem narozeninovém dortu počet svíček, jen těžko ovlivníme. Cifra je však jedna věc a nemusí nejen vypovídat o tom, jak vypadáme, ale ani o tom, jak se cítíme. Říká se, že jsme tak staří, jak se cítíme. A „něco“ pravdy na tom bude. Budeme-li se vnitřně trápit a podlehneme stresu, ať už duševnímu, emočnímu, nebo tělesnému, odrazí se to negativně na nás. Stárnutí, jako takové, velmi úzce souvisí se stresem. Je mnoho možností a způsobů, jak čelit a snížit hladinu stresu.

Meditace, stres a stárnutí

Jedním ze způsobů je meditace. Nic za to nedá, pokud vyzkoušíte jedinečné účinky meditace. Při pravidelném praktikování meditace, můžete docílit významného snížení biologického věku. Snížení věku může být až dvanáct let. Je Vám podle data narození například 50 let? Pak s meditací můžete dosáhnout biologického věku 38 let.

Účinky meditace

Meditaci je možné označit za jednu z úspěšných metod, které mohou snížit určité druhy stresu, které mají vliv na stárnutí, jako takové. S meditací můžete dosáhnout redukci jistého opotřebení těla i mysli. Budete-li se pravidelně věnovat meditaci, zaznamenáte změnu v aktivaci přirozené schopnosti Vašeho těla, konkrétně v ochraně před stárnutím.

Přirozený přechod na meditaci

Začnete-li s meditací, nebudete se do ní následně nutit. Sami ji budete vyhledávat. Meditace by se dala přirovnat k jisté závislosti. Tak, jako jsme například „závislí“ na čokoládě, sportu, to samé můžete pocítit u meditace. Čím více dnů, týdnů, se budete věnovat meditaci, tím se také více budete cítit lépe. Postupně Vám ani nepřijde, že právě nyní je „čas na meditaci“. Sami si čas na meditaci najdete, ať už ráno po probuzení, nebo večer před spaním.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11859 (cesky-magazin.cz#114)


Přidat komentář