Léčba nemocí a závislostí na dálku

Trápí vás nějaká choroba nebo závislost? Věříte, že existují účinné alternativní způsoby léčby nemocí a závislostí? Máme pro vás tip na léčitele, který nabízí alternativní léčbu nemocí a závislostí na dálku.

Už jste někdy slyšeli o různých alternativních léčebných metodách? Takových metod existuje spousta. Existují také různí léčitelé, kteří alternativní metody léčby nabízejí. Máme pro vás tip na léčitele, který nabízí půlroční zkušební léčbu zdarma.

Léčení na dálku

Pan** Ivan Gellner** je profesionální léčitel s dlouholetou praxí. Specializací pana Gellnera je** léčení různých nemocí nebo závislostí na dálku**. Při tomto léčení není nutná spolupráce nemocného, nemusí o něm ani vědět, což je vhodné například v případě léčby závislostí na alkoholu, drogách, automatech aj. Pan Gellner nabízí léčbu lidí, ale také zvířat.

Pan Gellner podle svých slov dokáže vyléčit nebo alespoň výrazně ovlivnit mnoho druhů nemocí a problémů - statistiku úspěšnosti léčby si můžete prohlédnout na internetových stránkách pana Gellnera. Pan Gellner často léčí dlouhodobé nebo špatně léčitelné nemoci, doba léčení je proto většinou dlouhá, výjimečně kratší než rok a půl. Během této doby pan Gellner nepřetržitě ovlivňuje organizmus nemocného nebo závislého člověka, popřípadě nemocného zvířete.

Bojíte se, že za služby léčitele pana Gellnera budete muset platit i v případě, že nepocítíte žádné účinky léčby? Pan Gellner si za své služby nechává platit, avšak pro každého je připravena** půlroční léčba zdarma**, pouze jako zkouška. Pokud se po půlroce léčby na dálku budete cítit lépe, bude jen na vás, zda se panu Gellnerovi rozhodnete zaplatit nebo ne. Zkušební doba 6 měsíců je dosti dlouhá. Její délka byla zvolena proto, že většinou se první pozitivní změny projevují nejdříve během pátého a šestého měsíce působení. V případě léčby závislostí jsou ovšem podmínky odlišné. U léčby závislostí na dálku se totiž změny projevují většinou až po dvou letech léčby. Pokud na konci 2. roku posoudíte léčbu závislosti panem Gellnerem jako neúspěšnou, bude vám vráceno 80% zaplacené částky.

Všechny podmínky léčby na dálku, popis léčení, jak se k léčení přihlásit, ceník služeb, úryvky z knižních publikací pana Gellnera a spoustu dalších informací naleznete na internetových stránkách pana Gellnera. Připojujeme kontakty: Ivan Gellner, e-mail: lecitel.ivan@gmail.com, telefonní číslo: +420 737 116 604. Pro více informací o léčbě na dálku navštivte stránky www.lecitel-ivan.cz.

Jak probíhá léčení na dálku?

Léčení na dálku, bez předpisů, bez léků, bez operací – to je něco, co moderní věda nezná a považuje to za neúčinné a nevědecké, ba dokonce za šarlatánské. Pokud máte předepsané nějaké léky, samozřejmě to neznamená, že je musíte kvůli léčení na dálku vysadit. Léky předepsané vašim lékařem berte dále tak, jak vám lékař určil. A věříte vůbec něčemu takovému, jako je léčba na dálku? Nebudeme vás k ničemu přemlouvat, rozhodnutí leží na vás. Výhodou je možnost bezplatné zkušební doby, která by vám měla napovědět, zda na vás** alternativní léčba na dálku** zabírá nebo ne. A jak tedy probíhá alternativní léčení na dálku?

Příjem pacienta

Pokud se chcete stát pacientem léčby na dálku, v žádosti uveďte své jméno a příjmení, nebo stačí pouze první písmeno příjmení, pokud chcete zůstat anonymní. Dále uveďte o koho jde, pokud chcete léčení zařídit pro někoho jiného, věk pacienta a jeho problémy. Můžete uvést buď lékařskou diagnózu, pokud nějakou máte, anebo popište své problémy tak, jak je cítíte – například pokud vás bolí koleno, ale žádnou diagnózu nemáte, nepište že máte artrózu, ale že vás bolí koleno. Pokud chcete zároveň léčit své nemoci i závislost, napište dvě žádosti.

Na jakém principu funguje léčba na dálku?

Při léčbě na dálku není nikterak nutné, aby pacient něco konkrétního prováděl, něco konkrétního jedl, bral nějaké léčitelem předepsané léky nebo doplňky stravy atp. Při této léčbě na dálku stačí jediné – požádat léčitele, aby vás, jinou konkrétní osobu nebo zvíře léčil. Léčitel na své pacienty i na sebe působí tak, že 6 i více hodin denně medituje s absolutně prázdnou myslí. Léčitel medituje za všechny své pacienty současně, ale přesto na ně aktivně nepůsobí, neboť při meditaci je v absolutním klidu, má absolutně prázdnou mysl, je zcela pasivní – takže nikam nebo k nikomu nic „nevysílá“. Možná se taková meditace zdá být k ničemu, když je pasivní a nic se při ní neděje. Jenže taková zcela pasivní meditace je pasivní jen zdánlivě, protože něco se při ní nebo díky ní děje. Výsledky ukazují, že právě taková meditace má schopnost upravovat systém těla a mysli do ideálního stavu neboli směrem k tělesnému zdraví, ale i k lepšímu stavu mysli. Pro shrnutí tohoto „procesu“ by se hodilo použít jedno staré asijské přísloví: „Mudrc je aktivní ve své pasivitě“.

Léčitel neurčuje pořadí odstraňování problémů a příchodu změn

Pořadí změn v těle a v mysli, ke kterým během léčby dochází, není určeno léčitelem. Jak bylo řečeno výše, léčitel je ve své meditaci pasivní. Léčba přichází díky meditaci sama. Pokud by se léčitel snažil aktivně ovlivnit léčbu, vedlo by to pravděpodobně k neúspěchu, možná dokonce i ke zhoršení stavu. Při meditaci dochází k porovnání okamžitého stavu (tedy toho, jaký je teď) a stavu ideálního (tedy toho, v jakém by tělo a duše měla ideálně být – stav dokonalého zdraví a štěstí). Díky meditaci jsou spuštěny potřebné „mechanizmy“, které začnou tělo a duševní stav posouvat, neboli přeměňovat směrem k ideálnímu stavu. Není dobré se snažit tyto mechanizmy nějako ovlivňovat, narušovat je, „nabourávat“ se do nich. Zkušenosti ukázaly, že** proces uzdravování**, nebo přeměny, chcete-li, který byl nastartován a nadále je poháněn díky meditaci, funguje nejlépe, je-li mu ponechán zcela volný průběh

Jsou výsledky léčby na dálku trvalé?

Během léčitelova působení je měněn systém člověka tak, aby se co nejvíce přiblížil ke svému vlastnímu ideálu, který mu byl dán na počátku a který říká, jak by na tom byl, kdyby se měnil pouze v čase, ale bez vnějších faktorů, jakými jsou například přijímaná potrava, znečištěné prostředí, nezdravý způsob života, stres, prožité zážitky atp. Když léčitel ukončí léčbu pacienta, postupně na něj začnou mít vnější faktory opět výrazný vliv, i když trvá delší dobu, většinou minimálně pár let, než opět převládnou. Tím pádem u pacienta vzniká jakýsi zvláštní druh závislosti na léčiteli. Během doby, kdy je člověk léčen léčitelem a kdy na sobě pociťuje** pozitivní účinky léčby**, však nastává vhodná chvíle k tomu, aby se člověk sám učil meditovat a díky tomu už nebyl závislý na pomocné meditaci někoho jiného, ale pomáhal si a rostl ve svém duchovním i duševním vývoji zcela sám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11903 (cesky-magazin.cz#457)


Přidat komentář