Jak funguje VacuShape?

Víte, co je to VacuShape? Tento anglický název pochází ze složenin dvou výrazů – vacuum a shape, což znamená vakuum a silueta. Výraz silueta nám napovídá, že zřejmě půjde o štíhlou linii. Ale co to vakuum?

VacuShape je přístroj určený pro** aerobní aktivity**, který zároveň napomáhá spalovat tuky a odstraňovat celulitidu.

Jaký je rozdíl mezi aerobní a anaerobní aktivitou?

Abychom mohli správně pochopit, na jakém principu funguje** VacuShape**, je nejdříve nutné vysvětlit si rozdíl mezi aerobní a anaerobní aktivitou. Aerobní aktivita je jinak řečeno sport při kterém nejde o to posílit svaly, ale zbavit tělo co největšího množství tuků. Na opačném protipólu stojí anaerobní aktivita, což je sport provozovaný za účelem nabírání svalové hmoty, při kterém se však tělo příliš nezbavuje tuků. Neznamená to však, že mezi aerobní a anaerobní aktivitou je tlustá čára a že při některých sportech se zbavujeme pouze tuků, zatímco naše svaly vůbec nesílí a naopak při jiných sportech pouze posilujeme svaly, ale vůbec neztrácíme tuky. Je to spíše tak, že při určitých druzích sportů se zaměřujeme asi z 90 procent na ztrátu tukové tkáně (například svižná chůze) a při jiných druzích sportu naopak převážně posilujeme svaly (například bodybuilding).

A jak poznáme, která sportovní aktivita je aerobní a která anaerobní? Můžeme si pomoci jednoduchým výpočtem. Nejdříve si určíme svou maximální tepovou frekvenci, kterou vypočteme tak, že odečteme náš věk od 220. Výsledné číslo udává naši maximální tepovou frekvenci, nad kterou bychom se neměli při sportu dostávat. Pásmo aerobních sportů neopustíme a tím pádem budeme spalovat tuky, pokud se naše tepová frekvence bude pohybovat pod 65 procenty naší maximální tepové frekvence. Pokud bychom svým tepem překročili 65 procent naší maximální tepové frekvence, pak už se zaměřujeme spíše na posilování svalů. A jak si měřit svůj tep? K tomu budeme potřebovat** měřič tepu**, který se dává na hrudník nebo na zápěstí.

Na jakém principu funguje VacuShape?

Přístroj pro aerobní trénink VacuShape funguje na principu aerobní aktivity a podtlaku zároveň. Název přístroje sice naznačuje vakuum, ale ve skutečnosti by vakuum člověka zabilo, takže v přístroji je pouze podtlak v bezpečné míře. Při aerobní aktivitě na (v tomto případě by bylo spíše lepší říci „v“ než „na“) přístroji VacuShape si klient může vybrat mezi chůzí na pásu nebo během na běžeckém trenažéru. Hlavní rozdíl mezi obyčejným pásem či trenažérem a přístrojem VacuShape je však v tom, že při použití VacuShape je sportující osoba částečně uzavřena v** podtlakové kabině**, konkrétně od spodní poloviny trupu dolů. Podtlak způsobí, že tuková tkáň se silně prokrví. Díky tomu se cvičenec při pohybu na pásu či trenažéru v přístroji VacuShape zbavuje tuků mnohem účinněji než při běžné aerobní aktivitě.** Spalování tuků v přístroji VacuShape** je navíc zaměřeno především na ty části těla, která jsou v přístroji uzavřena, tedy na bříško, zadeček, boky a stehna. Další velmi výrazný pozitivní efekt podtlaku v přístroji VacuShape spočívá v** léčbě celulitidy**. Aby se cvičenec během cvičení, které trvá 30 minut, udržoval v aerobním pásmu, jeho tep je soustavně monitorován.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11836 (cesky-magazin.cz#43)


Přidat komentář