Akreditované mamologické pracoviště - Mamograf Brno

Mamografie je vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení. Provádí se na speciálním přístroji – mamografu. Tato metoda je velice úspěšná, zvyšuje pravděpodobnost úplného vyléčení nádoru.

Rakovina prsu neboli karcinom prsu představuje v dnešní době jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů. V naší zemi je každoročně diagnostikováno několik tisíc nových případů tohoto onemocnění. Na následky karcinomu prsu pak u nás bohužel zemře každý rok přibližně 2 000 žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo. Možnosti prevence vzniku tohoto nebezpečného onemocnění na individuální úrovni jsou poněkud omezené vzhledem k tomu, že dosud nebyl rozpoznán rizikový faktor, který by uspokojivě vysvětloval jeho příčinu. Jedinou možností boje s rakovinou prsu je včasná diagnostika a úspěšná léčba. Je možné využít mamografický screening, umožňující ženám pravidelná preventivní vyšetření, s cílem zvýšení podílu včasného záchytu tohoto onemocnění.

 

Kdy má žena jít na prohlídku prsů?

Mamologické nebo screeningové pracoviště je místo, kde pracují specializovaní lékaři, kteří vyšetření prsu umějí provést opravdu odborně a používají k tomu špičkové vybavení. Do tohoto centra má přijít žena ze dvou důvodů. Jednak se jedná o prevenci, kdy se jedná o screeningové preventivní vyšetření prsou. Preventivnímu vyšetření se žena podrobuje, aby získala jistotu, že je naprosto zdravá. Potvrdí-li se, že se v jejích prsech neschovává ani malé nádorové ložisko, bude tato informace důvodem k radosti ženy. Ta druhá chvíle k návštěvě mamologického pracoviště nastane, pokud se v prsech objeví cokoli nenormálního. Vše, co je nenormální, veškeré změny a to co se objeví v prsech nelze podcenit vyšetření se nesmí odkládat. Pokud se v prsní žláze objeví přítomnost nádoru, nejde ještě o tragédii, ale je nutno zahájit včasnou léčbu, protože nalezený malý zhoubný nádor je léčitelný než nádor velký, který je odhalen pozdě.

Jak probíhá mamologické vyšetření?

Na mamologické pracoviště přijdete po objednání (můžete se objednat také on-line n internetu) s žádankou od odesílajícího lékaře nebo se můžete objednat sami. Při objednání uvedete, zda jdete na vyšetření proto, že máte nějaké potíže nebo že jdete na preventivní vyšetření. V recepci vás pak pracovnice pošle na mamografické, ultrazvukové nebo diagnostické vyšetření. Ať je důvod vyšetření jakýkoli, vyšetření prsu probíhá stejně. Pokud jdete na preventivní (screeningové) vyšetření, obdržíte dotazník, který je nutný vyplnit. V dotazníku naleznete např. otázky, zda se ve vaší rodině objevilo zhoubné onemocnění prsu nebo jiný druh rakoviny apod.

Jak probíhá mamografické vyšetření?

Před mamografickým vyšetřením vás laborantka pozve do kabinky, kde si odložíte veškeré oblečení. Při samotném vyšetření je velmi důležité spolupracovat s laborantkou, aby se snímky vašich prsů zdařily a lékaři se dobře hodnotily. Laborantka prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl při snímkování v neměnné poloze. Tento moment vyšetření může být trochu nepříjemný, ale nutný, jinak nebude snímek kvalitní. Při prosvícení prsu dojde k přenosu obrazu vnitřních částí prsu na rentgenový snímek, který je pak lékaři vyhodnocován. Pokud by nebyl prs nehybný, snímek by nebyl kvalitní a nebylo by ani přesné vyhodnocení vyšetřujícím lékařem. Po mamografickém vyšetření se obléknete a po zhotovení snímků se dozvíte, zda se snímky zdařily. V některých centrech vám řeknou, že můžete odejít domů a jak se dozvíte výsledek vyšetření, ale špičkově vybavené pracoviště vám snímky vyhotoví hned s poučením, že jedno paré odevzdáte praktickému lékaři a druhé gynekologovi. V případě, že je nutné pro konečnou diagnózu doplnit ultrasonografické vyšetření prsou, máte toto doplňující vyšetření zdarma.

Jak probíhá sonografické vyšetření prsou?

Sonografické vyšetření prsou probíhá vleže a je mnohem pohodlnější než mamografie. Lékař si vaše prsy prohlédne, případně vyšetří pohmatem. Pak nanese na kůži vašich prsů gel, který umožňuje klouzání ultrazvukové sondy. Součástí vyšetření je také oblast podpaždí, kam lékař rovněž umístí vyšetřovací sondu. Celé ultrazvukové vyšetření je zcela nebolestivé. Na závěr vyšetření vás lékař informuje, zda jste zdravá a kdy by se měla uskutečnit další kontrola. V závěrečné zprávě je popsáno, jak vyšetření dopadlo a je vaší povinností odevzdat jej vašemu lékaři.

Jaká jsou rizika nádorových onemocnění prsou?

Rizikové faktory vzniku rakoviny prsní tkáně jsou v podstatě čtyři: nadváha, hormonální léčba, alkohol a tabák.

Nadváha

Nadváha je rizikovým faktorem, zvláště objeví-li se po menopause. Tuky vyvolávají nárůst rakoviny dělohy, žlučníku, ledvin, žaludku, tlustého střeva a prsu. Riziko vzniku nádoru se u obézních žen odhaduje o 33 % vyšší než u osob s normální váhou. Doporučuje se zdravá strava větším obsahem zeleniny, vlákniny, ryb a používáním nesaturovaného tuku.

Hormonální léčba

Rizikovým faktorem je léčení estrogeny po menopause. Estrogeny, podávané jako lék, nahrazují jejich přirozený postupný úbytek, a tak tlumí některé nepříjemné projevy menopausy. Vede se diskuze o tom, zda způsob léčení zvyšuje či nikoli riziko rakoviny prsu. Dle zcela nové studie žen bylo prokázáno, že tyto hormonální prostředky sice účinně řeší problémy spojené s přechodem, ale řadu dalších nemocí však mohou samy vyvolat. Před nasazením léčby těmito hormony a v jejím průběhu je zcela nezbytné provádět jednou ročně mamografické vyšetření.

Alkohol

Alkoholu je prospěšný pouze v mírných či pravidelných dávkách. Snižuje celkovou úmrtnost a zvlášť příznivě působí na srdeční a cévní systém a snižuje tvorbu některých zánětlivě působících látek. Kardiovaskulární choroby mají zánětlivý podklad, a proto alkohol svým působením organismus před nimi chrání. Studie ukázaly, že ženy s mírnou, pravidelnou spotřebou alkoholu měly lepší výsledky ve většině testů než úplné abstinentky.

Kouření

Každý kuřák ví, že kouření není zlozvyk, ale že je to závislost. Hlavní psychoaktivní látkou v tabáku je nikotin, který působí na nikotinové receptory v mozku a tak vyvolává příjemné pocity. Kromě něho však tabákový kouř obsahuje dalších více než 4 000 chemických látek, z nichž 43 je prokazatelně rakovinotvorných a asi 60 jich ke vzniku rakovinných onemocnění přispívá.

Denzitometrické vyšetření

Osteoporóza je systémové onemocnění, charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně. Důsledkem je zvýšená náchylnost kostí ke zlomeninám. Další vyšetření, které vám může mamologické pracoviště nabídnout je tedy vyšetření stupně odvápnění kostí - preventivní denzitometrické vyšetření. Toto vyšetření se provádí na dvoufotonovém kostním denzitometru, které určuje stupeň úbytku kostní hmoty. Toto vyšetření trvá asi 20 minut, je přesné, bezpečné a pro pacienta bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. Standardně se vyšetřuje bederní páteř a kyčle a vyšetření odhalí nemoci pohybového ústrojí jako osteopenie, osteoporóza, artróza nebo osteoartróza. Včasným odhalením a včasnou léčbou zabráníte bolestivosti kloubů, které se projeví v okamžiku, kdy se zhorší tlumící a kluzné vlastnosti chrupavky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11888 (cesky-magazin.cz#268)


Přidat komentář