Wudang kung fu a Tai Ji Praha

Kung Fu je pro většinu lidí známé zejména jako bojové umění, při němž se uplatňují nejen ruční, ale i nožní úderové techniky. Chcete-li si osvojit základy a techniky tohoto velmi oblíbeného umění, zúčastněte se seminářů a tréninků.

Co to je Wudang Kung-fu?

Wudang kung-fu představuje jeden z hlavních směrů čínských bojových umění. Tento směr vychází z principů taoistické filozofie. Pro Wudang kung-fu jsou charakteristické vnitřní styly, kdy tyto styly kladou velký důraz na souznění mysli a těla a na práci s vnitřní energií. Čínské bojové umění založil legendární taoista Zhang Sanfeng, který žil někdy v období mezi 13. až 15. století. Následně došlo k velkému rozmachu čínských bojových umění taoistického směru a tyto směry se začaly rozširovaž do celého světa.

Tajemství Wudang kung-fu

Abyste se naučili atakovat vitální body, je potřeba ze všeho nejdříve připravit své prsty a dále se naučit přesně lokalizovat každý bod. Další podmínkou je, že musíte znát pravidla proudění krevního oběhu. Jestliže útočíte na vitální body, je možné využívat techniky s použitím buď jednoho prstu nebo prstů dvou. Veškeré úderové techniky Wudang kung-fu obsahují dále tlaky a tření, nebo bodnutí na vitální body. K doplnění technik jednoho prstu je možné útočit i kolenem, dlaní či loktem, atd. a to na vitální body. Pokud útočíte jedním prstem, je možné použít velkou sílu, pokud však používáte koleno, nebo loket, či např. dlaň, není potřeba techniky nadále zesilovat.

Techniky Wudang kung-fu

Techniky ataků vitálních bodů nebyly určené pro to, aby se samostatně využívaly, ale spíše byly a jsou využívány v jiných stylech bojových umění a mohly být využívány pouze v případech, když byl člověk odborníkem na** bojová umění.** Už i z toho důvodu nebyl kladen mistry bojových umění velký důraz na techniku zasahování vitálních bodů. A proto se toto umění postupně, stále více zahalovalo do tajemství.

Co jsou ataky vitálních bodů?

Ataky vitálních bodů se rozumí uzavření komunikačních cest a to tím způsobem, že dojde ke zničení jejich transportních funkcí. Lidské tělo je spojeno šlachami a systémy krevního oběhu a krevním oběhem a prostřednictvím tepen a žil jim jsou předávány tekutiny. V případě, že jsou šlachy a celkově krevní systém poškozeny, člověk se nemůže pohybovat a jestliže krevní oběh a tepny s žílami přestanou pracovat, člověk ztrácí vědomí. Energie qi dost podstatně a účinně ovládá činnost vazů a celého krevního systému. Tato energie koluje šlachami a krevním systémem, kdežto krev proudí žílami a tepnami. Jestliže se tomuto toku nebudou klást překážky, proud bude krásně volný a klidný. Jestliže bude proud narušen, dojde ke stagnaci.

Techniky Kung-fu

Tento druh umění obsahuje mnoho různých technik, mezi které patří údery, skoky, pády, kopy, boj na zemi, ale také ve vzduchu. Cvičení probíhá v nejrůznějších sestavách zvířat, jako např. cvičení tygra, jeřábu, hada a mnoho dalších. Při daném cvičení se rozvíjí rychlost, obratnost, rovnováha, dechová cvičení, harmonie těla ducha a myslí. Kung-fu je cvičení pro každého, nejen pro muže, ale také pro ženy a tento druh bojového umění může začít cvičit i dítě.

Tai Ji

Tai Ji patří k dalším čínským bojovým stylům, a jeho sílá spočívá v kombinaci měkkosti, uvolnění, plynulosti a výbušných úderů. Tímto bojovým stylem dochází k propojení jangové a jinové energie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11802 (cesky-magazin.cz#119)


Přidat komentář