Kuriozní svatby

S kuriózními svatbami se můžeme setkat téměř kdekoli a vůbec nezáleží na tom, jakého vyznání jsou snoubenci či svatebčané. Každá země či náboženské vyznání nás mohou překvapit něčím jiným.

Svatba je pro nás jedním z nejdůležitějších dní v našem životě. A zejména proto ji mnoho z nás pojme netradičně až kuriózně. To vede k tomu, že si ji všichni, kteří se jí zúčastní, zapamatují po celý zbytek života.

Kuriózní svatby

Jak jistě všichni moc dobře víme, je svatba výjimečným dnem pro každého z nás. Je to den, který zcela ovlivní náš dosavadní život, neboť se v tento den stáváme součástí někoho jiného. Stejně tak, jak je výjimečný tento okamžik, toužíme jej prožít na opravdu** výjimečném místě**.

Kde lze kuriózní svatbu uspořádat?

Výjimečnost dodává svatbě nejen okamžik samotný, ale především místo a způsob pojetí celého dne. Můžeme se tak setkat se svatbou pod vodou, na porodním sále, ve vzduchu, po telefonu apod. Existují však také kuriózní svatby, kdy si člověk bral některé ze zvířat, či kdy byl oddán člověk s mrtvolou, avšak tento druh svateb je velmi ojedinělý. Jednoduše řečeno, lze svatební den prožít kdekoli a to své ano si můžeme říct také jakkoli. Hlavní je, že je pro každého z nás tento den nejšťastnějším v našem životě.

Svatební zvyky v různých zemích

Mluvíme-li o svatebních zvycích u nás, je vhodné si přiblížit svatební zvyky, které jsou používány ve svatební den v jiných zemích. Zmíníme se zde tedy o zemích jako Švédsko, Belgie, Korea, Turecko a Skotsko. A věřte mi, že mnohé z těchto svatebních zvyků se nám budou zdát podivné, i když v dané zemi je to zcela normální.

Švédsko

Ve Švédsku probíhá svatební den zcela normálně. Co je však jinak, je to, že musí nevěstu políbit všichni přítomní muži. A aby to nebylo ženichovi líto, musí jej políbit na oplátku všechny ženy, které se na svatbě vyskytují.

Belgie

Belgii je zase jiný svatební zvyk, který probíhá tak, že několik dní před samotným obřadem jsou zaháněni zlí duchové, což je prováděno přípitkem na budoucí manžele. Po tomto přípitku následuje velmi hlasité bouchání, které má zlé duchy odehnat.

Korea

Svatba v Korei nechystá příjemný zážitek pro nevěstu. Že nevíte proč? Pak byste měli vědět, že po obřadu házejí hosté na nevěstu ořechy a švestky, přičemž nevěsta jich musí pochytat co nejvíce. Rčení praví, že čím více jich nevěsta pochytá, tím více potomků bude mít.

Turecko

Turecku se kamarádky podepisují nevěstě do vnitřku bot. A ta žena, jejíž jméno je rozmazané nejvíce, se nejdříve vdá.

Skotsko

Ovšem největší extrém na nevěstu čeká ve Skotsku, kdy je nevěstě prováděno tzv. černění. Toto černění spočívá v tom, že se na nevěstu vylije kyblík tmavé směsi, která je složena z vajec, peří a melasy. Takto politá nevěsta je poté ukazovaná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11798 (cesky-magazin.cz#24)


Přidat komentář