Astroložka a terapeutka

Pokud Vás také někdy napadlo, že byste pro svůj život potřebovali něco jako mapu, něco jako návod k použití, může být rozbor Vašeho horoskopu jednou z takovýchto pomůcek.

ASTROLOGIE

Co vlastně lze očekávat od kvalitního rozboru horoskopu?

Osobní horoskop

Osobní horoskop nám dává možnost lépe poznat sami sebe, objevit své schopnosti a pojmenovat svá slabá místa. Můžeme lépe pochopit, proč máme tendenci se v určitých situacích chovat právě tímto způsobem, a můžeme se zamyslet nad tím, zda a jak je možné to změnit. Naše partnerské dispozice naznačují, proč si opakovaně vybíráme podobné typy partnerů a řešíme s nimi podobné potíže. Lze zjistit, jaký typ partnerů je pro nás vhodný a poskytuje šanci na stabilní vztah.

Můžeme lépe porozumět vlivu původní rodiny na náš život, modelům, které jsme převzali od rodičů a máme tendenci předávat je dále. Je v našich silách zlepšit své pracovní uplatnění, zaměřit se na oblast, která je pro nás vhodná. Můžeme dobře načasovat důležité životní kroky, začátky projektů nebo významné schůzky. Máme možnost podpořit své finanční nebo obchodní aktivity načasováním do vhodného období. Naopak lze eliminovat rizika, pokud se vyhneme nevhodným obdobím.

Někdy se zjistí, že těžkosti opakující se v našem životě jsou vázány na určité místo na zeměkouli. V těchto případech astrologie dává možnost nalézt vhodné místo k pobytu.

Zdravotní astrologie

Významnou oblastí je také zdravotní astrologie, která se věnuje vazbám mezi vesmírnými tělesy a lidským tělem. Umožňuje odhalit slabé oblasti našeho těla, kde v případě nesprávného způsobu života může nejsnáze vzniknout zdravotní komplikace. Pokud o těchto pro nás potenciálně rizikových místech víme, můžeme jim věnovat zvýšenou péči v rámci prevence, nebo se můžeme vyhnout pro nás nebezpečným činnostem. Někdy lze odhalit i příčinu onemocnění, pokud již k němu došlo. Lze najít termíny vhodné pro lékařské zákroky či operace.

Partnerská astrologie

Další poznatky nám nabízí partnerská astrologie, která hovoří o vztazích dvou lidí, především partnerských, ale i pracovních, rodinných, přátelských a podobně. Zkoumá, kde je mezi dvěma lidmi soulad, dobrá vůle a ochota si pomoci, a kde naopak narážejí na neporozumění a napětí. Pomocí astrologických metod můžeme odhalit, která oblast společného života vztah pomáhá rozvíjet a harmonizovat, a která naopak vyžaduje stálou pozornost a zvýšenou péči. Astrologie také ukazuje, které partnerství má naději přerůst ve dlouhodobý vztah. Pro takové páry lze nalézt období vhodné k uzavření sňatku.

Horoskop dítěte

Horoskop dítěte napoví rodičům, jak vychovávat své dítě, aby podpořili jeho přirozené nadání. Naznačí, nač být opatrní v povaze dítěte i v jeho zdravotní situaci. Může pomoci při rozhodování o budoucím povolání i v dalších otázkách, které mohou rodiče dítěte zajímat.

Horoskop početí

Příbuzným tématem je horoskop početí. Zde může astrologie pomoci v případě potíží s přirozeným početím či donošením zdravého plodu – stanovením dnů vhodných k početí zdravého človíčka bez rizika pro matku.

Prognóza

Prognóza neboli výhled do budoucna je běžně součástí výkladu horoskopu. Naznačí příležitosti ke změnám v osobním životě, vhodný čas ke změně zaměstnání nebo úspěchu v něm, ke změně bydliště či k pořízení nemovitosti. Lze odhadnout, kam se pravděpodobně budou vyvíjet starosti, které nás v současnosti zaměstnávají, kdy je vhodné podnikat důležité kroky a kdy naopak nechat věci plynout svým tempem. Díky prognózám se můžeme lépe připravit na složitá období, která nás v životě čekají, a můžeme vědět o naději, která se za nimi skrývá.

TERAPIE

Ing. Pavla Baudyšová Jirků používá dva odlišné způsoby působení na ozdravné procesy v těle.

Prvním z nich je energie procházející rukama, podobná energii využívané při rekonektivním léčení – Reconnective healing. Velmi dobré výsledky bývají dosaženy zejména při práci s malými dětmi se zdravotními komplikacemi - od lehkých obtíží až po diagnózy závažnější, jako jsou například dětská mozková obrna (DMO), autismus, epilepsie, nerovnoměrný vývoj a mnohé další včetně nespecifických obtíží. Samozřejmě je využití této metody vhodné i pro dospělé.

Druhou metodou je** terapie pomocí frekvenčního přístroje Zapper**. Nové vědecké objevy ukazují, že pomocí frekvenčního působení můžeme velice úspěšně ničit původce nemocí v lidském těle. Likvidací virů, bakterií a parazitů můžeme odstraňovat toxické látky z těla a zásadně tím ovlivnit svůj zdravotní stav. Multifunkční frekvenční generátor Zapper pomáhá získat zpět zdraví a ztracenou imunitu. Nabízí způsob, jak se zbavit rýmy, úporného nachlazení, bolestí hlavy či bolestí kloubů. Můžeme doléčit chřipku, ale také se zbavit následků boreliózy. Můžeme pomoci při akné i při mykózách, gynekologických infekcích. Můžeme velmi účinně pomoci při depresích i při mnoha dalších závažných onemocněních.

Velmi vhodným doplněním druhé metody je využití** diagnostického přístroje Salvia**, které je taktéž v nabídce služeb.

PROPOJENÍ ASTROLOGIE A TERAPIE

Výjimečnou nabídkou je** možnost stanovení vhodného termínu léčení pomocí astrologických metod**. Jedná se o nalezení dní, kdy je člověk maximálně otevřen přijmout a v nejvyšší možné míře využít vše, co se mu v podobě léčení nabízí. Také lze uplatnit možnosti astrologie k pomoci s hledáním příčin a souvislostí onemocnění.

Takovéto spojení astrologických metod s praktickou formou léčení je ojedinělé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11804 (cesky-magazin.cz#133)


Přidat komentář