Agentury práce pro studenty

Není lehké najít v dnešní době práci, která odpovídá našemu vzdělání a zkušenostem, obzvláště, nemáme-li možnost mobility. Ještě o něco obtížnější to mají studenti, kteří potenciálnímu zaměstnavateli mohou nabídnout „jen“ vědomosti ze studia.

Právě vycházející studenti ze středních a vysokých škol mají těžkou situaci na trhu práce. Nenajde se zase tolik zaměstnavatelů, kteří dají přednost nezkušenému jedinci, před jedincem, který se může pochlubit nějakou tou praxí. A tak jsou studenti rádi, když se jim podaří najít alespoň nějakou tu brigádu, aby si vydělali. Jenže i s brigádami je potíž. Těch totiž není rozhodně tolik, aby pokryly poptávku. Nedostatek brigád je o letním období, což teprve pak v ostatních měsících v roce.

Jak si pomoci v takovéto neřešitelné situaci? Jak se dostat z „bludného“ kruhu, kdy zaměstnavatelé nechtějí jedince bez praxe, jenže praxi je třeba „někde“ získat? Jedno z efektivních řešení je využití služeb agentury práce pro studenty.

Výhody, které přináší agentury práce pro studenty

Proč oslovit některou z** agentur práce? Třeba právě proto, že Vám **pomohou najít práci nebo brigádu (krátkodobou, dlouhodobou). A čím více „rozhodíte“ sítě, tím také máte větší šance se co nejdříve uplatnit na trhu práce. Kromě toho, vždy je lepší, když za Vámi „někdo stojí“ a doporučí Vás. V dnešní době se povětšinou bez referencí neobejdete. A pokud jste doposud nebyli zaměstnáni, tak jen těžko si může potenciální zaměstnavatel zjistit, zda jste spolehliví, pečliví, pracovití, znalí apod. obrátíte-li se však na** agenturu práce**, pak právě ona na Vás poskytne reference.

Nabízí se otázka, jak může poskytnout reference, když Vás nezná. Jenže předtím, než se agentura poohlédne po vhodném místě pro Vás, tak Vás nechá vyplnit informační dotazník, vyzpovídá Vás, otestuje (z cizího jazyku) apod. Výjimkou také není psychologické otestování. Na základě veškerých získaných informací, včetně Vašeho požadavku na místo a plat, může začít hledání toho nejvhodnějšího místa a/nebo brigády.

Kdo platí agentury práce pro studenty

Ať už se jedná o** agentury práce** obecně, nebo** agentury práce pro studenty**, pak zájemci o práci nebo brigádu nic agentuře neplatí. Pro uchazeče o práci tedy představuje taková agentura jen samé výhody.

Agentura práce však představuje výhody i pro zaměstnavatele. O nich pojednáme následně. Agentury práce na jedné straně pomáhají studentům, ale také zaměstnavatelům. A právě zaměstnavatelé zaplatí agentuře určitou sumu. Povětšinou se jedná o dvou až trojnásobek nástupního platu konkrétního pracovníka. V případě, že se jedná o pracovní poměr, ne brigádu.

Výhody, které přináší agentury práce zaměstnavatelům

Výše jsme zmínili, že agentury práce přináší výhody i zaměstnavatelům. Agentury práce pro studenty totiž potenciálním zaměstnavatelům dotyčné uchazeče již otestují a doporučí jim ty nejvhodnější. Agentury práce ušetří nemalý čas zaměstnavatelům, kdy jim zajistí tzv. předvýběr uchazečů. Drtivá většina zaměstnavatelů může potvrdit, že když vypíše volné pracovní místo, tak se mu může sejít ne desítka životopisů, ale třeba stovka žádostí o dané místo. Samozřejmě záleží na typu inzerovaného místa a lokalitě. Kupříkladu pozice typu asistent/ka, obchodní zástupce, referent/ka, sekretář/ka aj. se vždy sejde nemalé množství životopisů. Jen se probrat a roztřídit vhodné uchazeče, následně odpovědět na CV, zabere spoustu času a energie. Poté následuje výběrové řízení, sestávající se častokráte z několika kol.

Ovšem nejen předvýběr představuje výhodu pro zaměstnavatele. Pokud by došlo k tomu, že doporučený uchazeč nakonec nebude danou práci zvládat, či bude chodit pozdě do práce, brzo z práce aj., tak agentura práce „nahradí“ tohoto jedince jiným uchazečem, a to již bez nároku na odměnu. Nebo vrátí zaměstnavateli poměrnou část vyplacené odměny. Vše však závisí na podmínkách spolupráce, které si zaměstnavatel sjedná s příslušnou** agenturou práce**.

Výběr agentury práce pro studenty

Agentury práce, ať už obecné, nebo specializované pro studenty, se stávají velmi oblíbenými a poptávanými, jak mezi uchazeči, tak mezi zaměstnavateli. Nelze se pak divit, že v jednom městě můžete narazit hned na několik agentur. A z čím většího města budete, tím je také pravděpodobnost, že v něm bude i více agentur.

Pak je ovšem dobré si vybírat jen ty, které jsou solidní. Zjistěte si například na internetu na ně reference. Zajímejte se, jak pracují s Vašimi osobními údaji. Informujte se, jaké služby Vám mohou nabídnout aj. Podle těchto parametrů vybírejte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4060 (2555)


Přidat komentář