Vedení účetnictví a rekonstrukce účetnictví - Účetní Praha

Zvažujete, že byste přešli z daňové evidence na účetnictví, které může poskytnout ucelený obrázek o stavu Vašeho hospodaření? Potřebovali byste však někoho, kdo by Vás odborně vedl v této věci, nebo zařídil vše potřebné?

Nejen ve věci přechodu z daňové evidence na účetnictví můžete využít profesionálních služeb účetních firem. Takové firmě můžete také svěřit vedení Vašeho účetnictví, a to včetně zpracování veškerých daňových přiznání. Obrátit se na daňového poradce má také své nezanedbatelné výhody. Kupříkladu se budete moci těšit z možnosti zařízení odkladu daňových povinností. Tímto však stále výčet služeb i výhod nekončí. Ostatně, sami se můžete přesvědčit o přínosech externích účetních firem. Stačí si jen vybrat tu pro Vás nejvhodnější.

Vedení účetnictví a rekonstrukce účetnictví - Účetní Praha

Jste li z Prahy či okolí, dlouhodobě již podnikáte nebo s podnikáním teprve začínáte, ale potřebujete odborníka na vedení účetnictví?

Vedení účetnictví a daňové evidence Praha

Všichni podnikající subjekty mají minimálně společné to, že se starají o příjmy a výdaje, související s provozováním podnikání. Odlišnost je pak již v tom, zda firma vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Pro vedení, zpracování daňové evidence i účetnictví, je třeba mít v patrnosti pěknou řádkou legislativy, kdy získané poznatky je třeba také umět správně aplikovat v praxi. Oblast daňové evidenci i účetnictví je značně rozsáhlá, a tak udělat chybu, či chyb, není zase tak těžké, zvláště pak pro nezkušeného jedince. Stát se totiž špičkovým účetním není řádově ve dnech, týdnech, měsících. Je třeba dlouhých let praxe a neustálé sledování změn v předpisech. Každý účetní případ tak může být originální.

Služby související s vedením účetnictví, daňové evidence Praha

Jaké služby můžete očekávat v souvislosti s vedením účetnictví, daňové evidence? V prvé řadě Vám firma povede účetnictví, či daňovou evidenci dle platné legislativy. Účetní doklady, které ji předáte, či si je od Vás bude vyzvedávat, bude průběžně zpracovávat. Můžete se také dohodnout na zpracování účetnictví, a to v členění podle Vašich středisek. Dále je tu také vyhotovování potřebných a požadovaných sestav. V neposlední řadě se jedná také o zpracování roční účetní závěrky, a to včetně neméně důležité inventarizace zůstatku. Součástí kompletního balíčku služeb, které se týkají vedení účetnictví, daňové evidence, je také odborné poradenství, zastupování při jednáních a kontrolách na úřadech.

Zpracovávání mezd Praha

Každá firma, která zaměstnává alespoň jednoho pracovníka, ať už na hlavní pracovní poměr, tj. na klasickou pracovní smlouvu, či na vedlejší pracovní poměr, tj. na některou z dohod (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), je povinná také zpracovávat mzdy.

Nabídka služeb, které souvisí se zpracováváním mezd Praha

I v případě zpracovávání mezd se jedná o poměrně obsáhlou činnost. Součástí kompletního zpracování mezd, je vyhotovování, tisk měsíčních přehledů pro příslušné úřady, příprava a tisk výplatních pásek, příprava příkazů k úhradě, přihlášky a odhlášky pracovníků u úřadu práce, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení. Ke zpracováváním mezd také patří vedení evidenčních listů, mzdových listů, roční zúčtování daně z příjmů aj. Také v rámci zpracování mezd je třeba počítat s komunikací s příslušnými úřady, účastí na jednáních a kontrolách. Vámi vybraná firma, která nabízí kompletní zpracovávání mezd, Vás může při jednáních, kontrolách, zastupovat. Vy se „jen“ dozvíte průběh a výsledek z jednání.

Rekonstrukce účetnictví Praha

Bohužel, jak již to tak bývá, a to nejen v osobním, ale i profesním životě, někdy se prostě nedaří. Jedna z nočních můr, která může strašit a postihnout podnikající subjekt, je ztráta účetních dat. K té může dojít poměrně snadno, pokud firma jaksi opomene na pravidelnou archivaci. Co dělat v případě, že dojde k této nemilé situaci, třeba po shoření počítače? Je možné, že se o zálohování staráte, ale zrovna jste nezálohovali den, dva, či týden. A již za tuto krátkou dobu mohla Vaše účetní udělat notný kus práce. Dle Murphyho zákonů pak může dojít ke ztrátě dat například při zpracování účetní závěrky, vyhotovování sestav aj.

Rekonstrukce účetnictví – efektivní řešení Praha

Nemusíte však zoufat. I když se bude jednat o nemalé úsilí dát zase účetní data do pořádku, řešení zde je, a to v podobě rekonstrukce účetnictví. K této službě se firmy uchylují nejen v případě zmíněné ztráty účetních dat, ale také, pokud dojde při kontrole z finančního úřadu ke zjištění, že je účetnictví vedeno s chybami, a bude ho třeba ve větší míře přepracovat.

Přechod z daňové evidence na účetnictví Praha

Již jsme v úvodu zmínili jednu ze služeb, kterou můžete u externí účetní firmy poptávat. Jedná se o přechod z daňové evidence na účetnictví. Řada firem, které mají povinnost „jen“ vést daňovou evidenci, se rozhodli pro přechod z daňové evidence na účetnictví. Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, podnikatelé, osob, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, osoby, jejichž limit obratu nepřekročil částku 15 mil. Kč aj.

Které kroky souvisí s přechodem z daňové evidence na účetnictví? Prvním krokem je provedení inventarizace majetku i závazků. Dále firmu čeká zpracování daňového přiznání, uzavření evidence. A pak je tu také vypíchnutí jednotlivých položek, které budou ovlivňovat základ daně, a to v tom zdaňovacím období, kdy bylo účtování zahájeno. O veškeré uvedené dílčí služby a kroky se může postarat externí účetní firma, kterou v této věci oslovíte.

Zpracování všech daňových přiznání Praha

S účetnictvím a daňovou evidencí úzce souvisí také daně, i když se jedná o separátní oblast, tak jako v případě zpracovávání mezd. Také oblast daní, respektive zpracování veškerých daňových přiznání, můžete přenechat na profesionální firmě. K nejčastějším poptávaným daňovým přiznáním patří daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční, daň z přidané hodnoty, daň darovací, daň z převodu nemovitostí aj. U externí účetní firmy máte jistotu ve správnosti vyhotovení a včasnosti podání zmíněných daňových přiznání.

Odklad daňových povinností Praha

Oslovení daňového poradce s sebou přináší i výhodu v podobě možného zařízení odkladu daňových povinností. Obavy typu, že se na Vás pak finanční úřad zaměří, protože jste zažádali o odklad, není na místě. Nemalý počet firem s daňovým poradcem, totiž využívá této možnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11774 (cesky-magazin.cz#433)


Přidat komentář