Účetnictví, zpracování mzdy, DPH a daňová evidence - Praha a Střední Čechy

Má-li být podnikatel úspěšný, musí se svému podnikání naplno věnovat, protože jen tak může sklízet ovoce. Často mu už nezbývá čas na účetnictví, na studování principů a účetních zákonů.

Účetnictví – jak na něj?

Účetnictví je pro ty, kteří nestudovali ekonomickou školu nebo nenavštěvovali kurzy účetnictví, často španělskou vesnicí. Účetnictví rozhodně není jednoduchou záležitostí a na správnosti jeho provedení hodně záleží. Možná si myslíte, že je zbytečné vyhazovat peníze za někoho, kdo vám účetnictví nebo daňovou evidenci povede, ovšem pokud jste povinni vést účetnictví a sami mu nerozumíte, zřejmě vám nic jiného nezbude. Pokud se rozhodnete pro účetního specialistu, který vám řádně, spolehlivě, přesně povede účetnictví, bude vás zastupovat na úřadech, bude schopný vést mzdovou agendu, atd., budete mít vyhráno. Nemusíte se bát, že byste něco opomněli, že by vám hrozila pokuta v souvislosti s vašimi financemi a s jejich přiznáním a jiné nebezpečí. Navíc se nemusíte zdržovat studiem zákonů a jejich novelizací, nemusíte obstarávat účetní program, a ušetříte mnoho času a peněz. Účetní specialista se vám zkrátka postará o vše, co s účetnictvím souvisí a vy se tak vyhnete případným sankcím. Účetní odborník má potřebné znalosti a zkušenosti, díky němu můžete uplatňovat různé slevy na daních, o kterých jste možná neměli ani ponětí. Specialista na účetnictví a daňovou oblast vám zkrátka přinese spousty výhod.

Vedení účetnictví prostřednictvím profesionální účetní - Praha a Střední Čechy

Jestliže jste se rozhodli ušetřit, zbavit se starostí a věnovat se naplno svému podnikání, poté jste již nejspíš oslovili profesionální účetní firmu, která vám účetnictví povede. Externí vedení účetnictví s sebou přináší mnoho výhod. Odborník na účetnictví vám zajistí vedení účetní agendy. Spolupráce mezi vámi a externím účetním začne převzetím účetních dokladů, které následně zpracuje do podoby účetních výkazů. Odborníci na účetnictví nabízí i poradenství a to např. v případě, kdy se rozhodnete si vést účetnictví sami, ale nevíte si s některou účetní situací rady nebo si potřebujete ujasnit určité záležitosti. V případě, že by byly při vedení účetnictví zjištěny chyby nebo nedostatky, nebo si nejste jisti, zda bylo účetnictví provedeno v souladu se zákonem, profesionální účetní provede rekonstrukci účetnictví, a zjištěné nedostatky se pokusí odstranit a napravit ke spokojenosti všech. Účetní se vám postará o to, abyste platili skutečně jen to, co doopravdy musíte.

Vedení daňové evidence - Praha a Střední Čechy

Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Vedení daňové evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmu z podnikatelské činnosti nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňová evidence obsahuje daňovou evidenci příjmů a výdajů a daňovou evidenci majetku a závazků. Nesleduje náklady a výnosy a pro některé se tak stává jednodušším způsobem vedení svých účetních dokladů. Ne všichni podnikatelé jsou oprávněni daňovou evidenci vést. Zákon stanoví, kdo všechno je povinen vést účetnictví, tzv. účetní jednotky, ostatní můžou vést daňovou evidenci. Vedení daňové evidence musí být doloženo doklady, které se archivují. Doporučuje se doklady číslovat, a v evidenci označit, o co přesně se jedná, aby bylo možné v budoucnu doklad dohledat.

Co obsahuje daňová evidence?

Daňová evidence příjmů a výdajů obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje, mezi které patří příjmy obdržené v hotovosti, bankou, nebo fyzicky, daňově uznatelné výdaje, odpisy dlouhodobého majetku, dále zahrnuje stravné při pracovních cestách, výdaje na auto. Eviduje se vždy dle vlastní potřeby. K evidenci příjmů a výdajů Vám bohatě postačí dvě kolonky a to zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje. Při vedení daňové evidence nemusíte nic dělit dle druhů, nejste ani povinni evidovat pohyb peněz v pokladní ani v bance. Je možné navíc evidovat i hromadně, např. veškeré doklady za měsíc, nebo za celý rok, pokud jich není mnoho.

Mzdová agenda - Praha a Střední Čechy

Mzdová agenda zahrnují obrovské množství procesů a vazeb, které je nutné respektovat a dodržovat k tomu, aby byl výpočet mzdy úspěšný. Mzdová agenda mimo jiného zahrnuje zadávání kompletních vstupních dat do systému, výpočet mezd a zpracování výstupních sestav.

Zpracování mzdové agendy - Praha a Střední Čechy

Mzdovou agendu můžete nechat zpracovat mzdovou účetní, kterou zaměstnáváte, nebo externí účetní, která se na problematiku mezd, vedení mzdové agendy a její zpracování specializuje. Podnik je za zpracování mzdové agendy zodpovědný a potřebuje znát a získávat správná data, musí umět práci s hodnotami z oblasti mezd a tyto správně použít. Nepodceňujte vedení a zpracování mezd a obraťte se na externí účetní firmu.

Povinnosti mzdové agendy

Mezi povinnosti mzdové agendy, které je nutné na základě zákona respektovat a dodržovat, patří kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování a odvod veškerých daní, zpracování měsíčních přehledů pro SSZ a zdravotní pojišťovny. Mzdová agenda zahrnuje i celkové zpracování mezd včetně výpočtu hrubé, čisté a superhrubé mzdy, včetně zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Každý zaměstnanem musí dostat pravidelně každý měsíc výplatní pásku, kde jsou obsaženy základní údaje nejen o podniku, ale také, a to především o zaměstnanci a jeho mzdové údaje včetně všech osobních ohodnocení, zůstatku dovolení, penzijního připojištění, atd.

Daňové přiznání - Praha a Střední Čechy

Všichni zaměstnanci jsou povinni každoročně, stejně jako podnikatelé a živnostníci, vyhotovit a podat na příslušný finanční úřad daňové přiznání a zaplatit daň. Pokud nemáte čas na vyplňování daňové přiznání, nebaví vás to, nebo se ve formulářích nevyznáte, nechejte daňové přiznání zpracovat odborníka. Ten vám bude garantovat včasné vyplnění přiznání na základě vámi poskytnutých podkladů a dodržení termínů pro jejich odevzdání. Externí účetní firmě nedělá problém žádné daňové přiznání, ať už se týká pro občana, živnostníka nebo právnickou osobu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11775 (cesky-magazin.cz#449)


Přidat komentář