Účetnictví, daně - Trutnov

Účetnictví a daně jsou nedílnou součástí našich životů. Přičemž vůbec nezáleží, zda podnikáte, nebo ne. Chcete mít jistotu, že platíte své daně včas? Pak je vhodné oslovit profesionála.

Mít v pořádku své finance je důležité pro většinu z nás. Abychom si mohli být jisti, že je vše kolem financí vedeno tak, jak má, je potřeba oslovit odborníka na účetnictví a daně. Pouze on se o naše účetnictví postará opravdu profesionálně.

Účetnictví

Vedení účetnictví je pro podnikatele zákonem daná povinnost. Každý z nás, kdo se s pojmem účetnictví setkal, ví, že se jedná o složitou záležitost vyžadující odborné znalosti. Základem je však dlouhodobá praxe, díky které se z účetních stávají profesionálové. Patříte-li k lidem, kteří nemají o vedení účetnictví ani ponětí, měli byste si na jeho vedení najmout profesionála. Aby bylo účetnictví dokonalé, je potřeba jej vést ihned od prvního dne podnikání, až po den jeho zániku. Pouze odborník ví, že musí být účetnictví vedeno srozumitelně, přehledně, přesně, úplně a hlavně průkazně. Přesnou podobu účetnictví nařizuje zákon, kterým je potřeba se striktně řídit.

Jaké jsou podoby účetnictví?

Vést účetnictví lze v několika podobách. Hlavní je, vést účetnictví v tzv. účetních záznamech. Účetními záznamy se rozumí účetní doklady, účetní uzávěrky, výroční zprávy, účetní knihy či inventurní soupisy apod. každý jednotlivý doklad musí být dokonale založen a archivován.

Mzdové účetnictví

Součástí podnikání může být v mnoha případech také zaměstnávání lidí. Pokud má podnikatel zaměstnance, je povinných vést tzv. mzdové účetnictví. Vedením tohoto druhu účetnictví je potřeba pověřit profesionála. Tento druh účetnictví je rovněž složitou záležitostí a lidé, kteří jej vykonávají, se musí neustále vzdělávat.Mzdové účetnictví

Daně

Nedílnou součástí podnikání a nejen jeho je placení daní. Daň je povinná platba, jejíž výši určuje zákon a, která musí být placena buďto pravidelně, nebo v intervalech či za určitých okolností. Těmito okolnostmi může být dědění, darování apod. Platba daní je neúčelová a hrazena v penězích.

Zastupování na úřadech

Každý podnikatel je v souvislosti se svým podnikáním nucen jednat pravidelně s úřady. To s sebou přináší mnohá úskalí. Ne každý podnikatel umí s úředníky jednat a ne každý má na takovéto schůzky čas. Vždyť přeci, aby podnikatel mohl podnikat, musí mít dostatek financí, a proto se musí svému podnikání věnovat nepřetržitě. Z toho důvodu si mnoho podnikatelů a velkých firem najímají odborníky, kteří je na úřadech zastupují. Takovým odborníkem může být jak účetní, tak i daňový poradce. Hlavní však je, aby člověk, kterého se podnikatel chystá zplnomocnit, byl nejen profesionálem, ale také zodpovědný. Je potřeba si uvědomit, že jakmile jednou dáme někomu zplnomocnění k zastupování, dáváme mu do rukou všechen svůj majetek. Z toho vyplývá, že by to měl být člověk, kterého známe dlouho a věříme mu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11777 (cesky-magazin.cz#477)


Přidat komentář