Účetnictví, daně a daňové přiznání Karviná - Účetní Karviná

Účetnictví není jen tak nějaká dokumentace. Je třeba ho vést přesně, důkladně a podle zákonů, které jsou v daném čase platné. Zákony se bohužel stále mění, a tak je nejlépe svěřit vedení účetnictví včetně daňových odvodů zkušené účetní firmě.

Povinnost každého podnikatele

Základní povinnost každého, kdo podniká, ať již na základě živnostenského oprávnění nebo na jiném základě, je povinnost vést účetnictví, které je vedené přesně, jasně, jednoznačně a prokazatelně. To znamená, že celé účetnictví je průhledné a každá kontrola státních orgánů jasně vidí způsob hospodaření. Účetnictví vedou velké firmy v plném rozsahu. Zde jde o dříve nazývané podvojné účetnictví, dnes jen účetnictví. Nebo pro malé firmy a podnikatele je zde jednoduché účetnictví, dnes daňová evidence.

Účetní labyrint

Zásluhou stále se měnících zákonů, je účetnictví dokonalým labyrintem, po každého, kdo neprošel alespoň speciálními kurzy pro podnikatele, kde se účetnictví učí. Ovšem ani pak mnoho lidí účetnictví nemá zpracováno správně a podle zákona. To pro ně v případě účetní a daňové kontroly znamená někdy až milionové pokuty. Omluvu, že účetnictví je zpracováno podle nejlepšího svědomí podnikatele, při nalezení chyb, žádná kontrola nebere v potaz. A tak pro řadu podnikatelů je pokuta vlastně likvidační záležitostí. Všemu lze předejít s pomocí kvalitní účetní firmy, která umí vést účetnictví profesionálně a také za jeho zpracování odpovídá.

 

Účetnictví

Ať již ve své zjednodušené nebo plné formě, vždy musí být správné. Musí plně odpovídat účetním zákonům. A tak pro mnoho firem vychází z časových i finančních důvodů lépe, když si účetnictví nechají zpracovat profesionální účetní firmou. Výhodou těchto firem je i to, že záznamy jsou vedeny v účetních počítačových programech, a tak se ušetří místo na uskladnění řady dokladů. Daňové období se často vejde na jeden disk, který vám účetní firma předá k uskladnění. Najdete na něm, celé účetní období včetně závěrky a daňového zúčtování.

Daně a daňové přiznání

Daně je nutné dokládat každoročně. S účetní firmou získáte výhodu pozdějšího podání daňového přiznání a také jistotu, že daňové přiznání je správné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11776 (cesky-magazin.cz#459)


Přidat komentář