Účetnictví a daňová evidence - Brno

Pokud jste majitelem firmy nebo společnosti a věnujete velké úsilí a čas vedení účetnictví na úkor podnikání, je nejvyšší čas oslovit externí, specializovanou firmu, která se účetnictvím a vším, co s tím souvisí, profesionálně zabývá.

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví ukládá zákon č. 563/1991 Sb., kde jsou mimo jiné vyjmenovány všechny subjekty, na které se tato povinnost vztahuje. Z vedení účetnictví jsou patrné takové skutečnosti, které se týkají stavu a pohybu majetku a závazků, dále veškeré náklady a výnosy, výsledky hospodaření, apod. Díky dobře vedenému účetnictví se podnikatel nebo společnost dozví pravdivé informace o svém hospodaření. Účetnictví musí vést dle uvedeného zákona všechny právnické subjekty podnikající na našem území, firmy, společnosti, apod. Vzhledem k tomu, že vedení účetnictví je poměrně složitá záležitost, je možné oslovit externí firmu, která se účetnictvím, daněmi, apod., profesionálně zabývá. Profesionální účetní by se měl v dané problematice a také neustále se měnící legislativě dokonale orientovat. Pokud oslovíte profesionálního účetního, můžete se věnovat pouze svému podnikání a veškeré starosti s účty a daněmi pustit z hlavy.

Vedení daňové evidence

Daňová evidence je v podstatě náhradou za dřívější jednoduché účetnictví. Vedení daňové evidence vede ke zjištění základu z daně z příjmu z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti. V příslušném zákoně je stanoveno, kdo má za povinnost vést daňovou evidenci. Veškerá daňová evidence musí být doložena příslušnými doklady, které jsou archivovány. Daňová evidence spočívá v daňové evidenci příjmů a výdajů, evidenci majetku a závazků. Vzhledem k tomu, že nesleduje náklady a výnosy, jedná se o jednodušší způsob vedení účetnictví. Daňová evidence obsahuje veškeré peněžní i nepeněžní výdaje a příjmy, přičemž je možné evidovat i hromadně, například veškeré doklady za měsíc nebo i za rok. Pokud oslovíte profesionála, zabývajícího se účetnictvím a daněmi, můžete mu vše přenechat a veškeré starosti s tím spojené hodit za hlavu.

Mzdové účetnictví

Vedení mzdového účetnictví jMzdové účetnictvíe další odvětví, s kterým vám může pomoci specializovaná firma zabývající se účetnictvím a daněmi. Jedná se o poměrně složitou činnost, která v sobě zahrnuje velké množství procesů a vazeb, jež je nutné pro úspěšný výpočet mzdy dodržet. Abyste při vedení mzdové agendy něco nezanedbali, je profesionální účetní opravdu dobrou volbou. Součástí mzdové agendy je nutné respektování a dodržování kompletního zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracovávání evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a mnoho dalšího. Při zpracování mzdového účetnictví se musí vypočítat hrubá, čistá a superhrubá mzda, včetně zdravotního a sociálního pojištění, apod. Každý zaměstnanec by měl pravidelně dostávat výplatní pásku se základními údaji o mzdě, osobním ohodnocení, zůstatku dovolené a dalšími údaji. Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o poměrně složitou záležitost, kterou raději přenechte zkušeným a odborně vyškoleným profesionálům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11785 (cesky-magazin.cz#500)


Přidat komentář