Účetnictví a daně - Praha

Vést účetnictví je povinností každého podnikatele. Pro správné a přehledné vedení účetnictví je dobré obrátit se na odborníky, kteří vám ušetří čas i peníze a zároveň vás i zastoupí na úřadech.

Vést účetnictví je povinnost

Pokud jste se rozhodli živit jako podnikatelé, pak musíte vést účetnictví. Od vedení účetnictví jsou osvobozena pouze některá zaměstnání, kde podnikáte na základě jiného než živnostenského oprávnění. Většinou jde o umělecká a tvůrčí povolání. Ti využívají možnosti paušálních výdajů, ale pokud je to pro ně výhodnější mohou také vést účetnictví. Jaké účetnictví vést udává zákon, ale také je možné si vedení účetnictví zvolit, podle své potřeby. S výběrem vedení účetnictví vám poradí** kvalifikovaná účetní firma.** Právě ta vám poradí, jak účetnictví vést, jak využít zákonů, jak uzavřít rok a jak zpracovat daně, abyste měli jistotu, že vše máte vedené i zaúčtované správně a přehledně a bez jakýchkoli chyb.

Účetnictví jednoduché

Podvojné účetnictvíDnes správně** daňová evidence**. Je určené pro malé a drobné podnikatele. Jeho zpracování není složité, ale velmi často při zpracování samotným podnikatelem dochází k chybám, které objeví následná finanční kontrola. Pak je nutné udělat opravu nebo dokonce i revizi účetnictví. Proto je lépe nechat si účetnictví odborně zpracovat a tak mít nejen klid a vše správně, ale často získáte i kvalitní poradenství, které vám ušetří peníze.

Účetnictví podvojné

Zpracovávají ho větší a velké firmy. Zde velmi záleží na správném a přehledném vedení celého účetnictví. Zákon říká, že účetnictví musí být vedené jasně, prokazatelně a správně. Ale to není vůbec jednoduché. Zaúčtovat přesně veškeré účetní operace, každou maličkost, každý výdaj i příjem, chce alespoň cvik. Pokud však chcete mít také zisk, pak kromě úspěšného podnikání potřebujete i profesionální vedení účetnictví. Pak budete v klidu podnikat a nebudete se bát kdejaké finanční kontroly.

Mzdové účetnictví

Zpracování mezd nelze odložit. Je nutné zpracovat mzdy každý měsíc a přesně v termínu.** Účetní firma** vám nejen zpracuje mzdy, ale povede vám mzdovou agendu, vypočítá všechny platby plynoucí z vyplacených mezd a zároveň se postará o zákonné odvody a připraví potřebné přehledy pro instituce.

Daňové poradenství

Zahrnuje vše kolem daní. Tedy daňové přiznání pro právnické i fyzické osoby, jeho zpracování i odklad. Poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně ze závislé činnosti a sociálního pojištění a dalších daní, které ukládá zákon.

Ekonomické poradenství, DPH, daňové přiznání

Jde o poradenství, které nabízí služby s přípravou podkladů pro získání úvěrů, zpracování podnikatelských záměrů, poradenství při zakládání podnikání, finanční analýzy, poradenství při posuzování dalších investic.

DPH, daňové přiznání

S daní z přidané hodnoty souvisí řada povinností. Je nutné provést povinné registrace, podle druhu podnikání a pak samozřejmě zaúčtování a konečné zdanění, které se promítne v ročním daňovém přiznání.

Pravidelné kontroly

Zásluhou** pravidelných kontrol účetnictví** vás nezaskočí žádná kontrola ze státních institucí.

Zastoupení na úřadech

Z časového, finančního i odborného hlediska se vyplatí nechat se zastoupit na úřadech účetní firmou, která se vám stará o účetnictví. Získáte tak klid, který je pro kvalitní a pohodové podnikání velmi důležitý.

**doko.v@seznam.cz**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11781 (cesky-magazin.cz#493)


Přidat komentář