Účetnictví a daně - okres Rokycany

Podnikání není jen o zisku. K němu je třeba se postupně propracovat. Záleží na Vaší strategii, rozhodnutí, zda budete obrazně řečeno stoupat po schodišti stále vzhůru, nebo dojde k zastavení, či dokonce návratu směrem dolů.

daňové přiznáníSoučástí Vaší „cesty“ bude vedení účetnictví, či daňové evidence. Nejspíš jen málokterý podnikající subjekt vítá „s otevřenou náručí“ tuto svoji zákonnou nutnost, která neodmyslitelně patří k podnikání, jako takovému.Jenže právě výstupy z daňové evidence, účetnictví představují neocenitelný zdroj informací, sloužící k vedení, řízení a prosperitě firmy. Jsou-li výstupy zpracovány s chybami, v pozdním termínu, pak je jen otázkou času, kdy dojde ke zpomalení Vašich „kroků směrech nahoru“. Naopak, máte-li výstupy k dispozici nejen včas, ale také jsou správné, můžete směle čelit konkurenci, či být dokonce o krok kupředu. Nejste-li Vy zrovna znalí v účetnictví, daňové evidenci, nebo Vaši zaměstnanci, nabízí se Vám jiné, velmi efektivní řešení v podobě oslovení externí účetní firmy.

Účetnictví a daňová evidence - okres Rokycany

formulářeÚčetnictví jednoduché, podvojné

Uvažujete, že byste vyhledali odbornou pomoc pro dílčí problematiku oblasti účetnictví, daňové evidence? Nebo byste dali přednost komplexnosti služeb, kdy by se Vám o účetnictví, či daňovou evidenci postarala některá z profesionálních firem, a to od A do Z? V obou případech Vám odpadne řada starostí. U

šetříte však nejen čas, ale také podnikové finance. Při další kontrole nebude důvodu očekávat uložení pokuty, penále, že jste něco opomněli, špatně uvedli apod. V rámci účetních služeb můžete poptávat například kontrolu a zaúčtování dokladů, vedení knih pohledávek i závazků, evidenci majetku, zpracování výkazů i účetních sestav, zpracování podkladů pro DPH u plátců daně aj.

Mzdové účetnictví

Zaměstnáváte ve Vaší firmě alespoň jednoho pracovníka, byť na částečný úvazek. Pak bude v rámci Vašich dalších povinností také vést mzdové účetnictví. Součástí mzdového účetnictví je spočtení mzdy, výplaty. Než však může dojít na samotný výpočet, je třeba mít zkontrolovanou měsíční docházku, případné propustky, náhradní volna, dovolené, pracovní neschopnost, služební cestu aj. Součástí spočtení mezd jsou také srážky, odvody na sociální a zdravotní pojištění, měsíční přehled pro úřady aj. Vedle pravidelných měsíčních činností, čeká mzdovou účetní také zpracování ELDP, ročního zúčtování daní aj. Vše uvedené Vám může, stejně jako v případě účetní oblasti, zajistit vybraná firma.

mzdy

Daňové poradenství

Nejen účetní oblast nedává mnohému podnikajícímu subjektu doslova „spát“. Je zde také oblast daní, která vyžaduje, stejně jako účetnictví, daňová evidence, značné znalosti, zkušenosti, orientaci v aktuální legislativě aj. V rámci daňového poradenství však můžete ze svých ramen sejmout nemalé břímě. Vámi vybraná firma Vám totiž může odborně vypracovat a podat veškerá daňová přiznání. Firma se také zaměří na daňovou optimalizaci, kdy budete moci na daních platit méně.

Zastoupení na úřadech

A jak již to tak bývá, činnosti, které děláme, bývají kontrolovány. V tomto případě se jedná o kontroly správcem daně, orgánů sociálního a zdravotního zabezpečení, úřadem práce aj. Kontrol, respektive času strávených na kontrolách, ale i při dalších jednání, můžete být ušetřeni, poskytnete-li Vámi vybrané firmě plnou moc. Ta Vás plně zastoupí a Vám samotným pak poskytne zpětnou vazbu o průběhu, výsledku kontroly, jednání. Pokud Vám zároveň zpracovává účetnictví, daňovou evidenci, daně, pak Vám současně navrhne i řešení, nápravu, bude-li tento krok vyžadován od kontrolního úřadu.

zastupování na úřadech

Ekonomické poradenství

Vedle daňového poradenství, se také můžete dohodnout na ekonomickém poradenství, které oceníte při tvorbě interních účetních směrnic, controllingu, rozhodování o jednotlivém investičním záměru aj. Součástí ekonomického poradenství také bývá analýza hospodaření podniku, vyhotovení finanční analýzy atp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11783 (cesky-magazin.cz#495)


Přidat komentář