Profesionální účetnictví Havířov - Účetní Havířov

Podnikání, ať už v jeho samém začátku, nebo v průběhu, vyžaduje plnou soustředěnost. Je třeba, kromě jiného, koncipovat strategický plán firmy. K jeho sestavení je však třeba mít přesné údaje o stavu hospodaření podniku.

Kdo se Vám v současnosti stará o kompletní účetnictví? Vy sami jste se ujali této další nelehké a stěžejní úlohy? Či jste zaměstnali účetní, ekonoma? A ještě se zeptáme, jak proběhla poslední kontrola z finančního úřadu? Pokud již podnikáte nějaký ten rok a doposud kontroly dopadly na výbornou, pak máte důvod sebe, či své zaměstnance starající se o „data“ hýčkat. Jenže povětšinou to dopadne tak, že firmy zaměstnávající neprofesionální a nezkušené účetní, musí platit nemalé pokuty, a to třeba i každý rok.

V tom případě pro vás máme řešení v podobě profesionálního účetnictví, u které získáte nejen více času pro své podnikání, ale také metodicky vedené účetnictví, optimalizaci nákladů a také jistotu, že je vaše účetnictví zpracováno odborně, správně a dle zákona.

Svěřte vedení svého účetnictví profesionálovi ve svém oboru. Potřebné informace o profesionálním vedením účetnictví v Havířově získáte na stránkách.

Oblast účetnictví – složitá, ale důležitá při podnikání

Oblast účetnictví je poměrně rozsáhlá. Je třeba znát nejen na teoretické úrovni patřičnou platnou legislativu, ale také získané poznatky umět správně aplikovat do samotné praxe. Navíc se legislativa často mění, doplňuje, a to třeba i v průběhu roku. Jen vysledovat dané změny, zanést do účetnictví, vnitřních směrnic, stojí úsilí. Ovšem bez vědomostí, znalostí a praxe, to není možné. Respektive je, ale za cenu, že dojde ke zjištění chyb a nesrovnalostí, ať už majitelem firmy, samotnou účetní, či v rámci kontroly.

Krom toho na účetnictví úzce navazuje oblast daní i mezd. A pokud jeden dílek v celku vykáže nesrovnalost, nesoulad, pak je jen otázkou času, kdy se obrazně řečeno domeček z karet rozsype. Přeneseme-li to do reálného světa, pak podnik s chybně vedeným účetnictvím, se může v krajním případě potýkat i s existenčními problémy. Konkurenční tlak na podnikatelském poli je značný. A další podnikatelé jen čekají, kdy ten druhý udělá chybu.Peníze

Profesionálně vedené účetnictví – čas pro podnikání navíc

Pokud se jako podnikatelé firmy budete moci věnovat samotnému podnikání, tj. plánování strategie, vedení, řízení, stanovování cílů firmy a cest, jak se k cílům dostat, za podpory správně a včasně vedeného účetnictví dle platné legislativy, pak to můžete být právě Vaše firma, která bude tou silnější na konkurenčním podnikatelském poli.

Chcete-li mít jistotu v bezchybně vedeném účetnictví, ale také ve správně zpracovaných daní, můžete využít odborných a profesionálních služeb některého z externích účetních specialistů. Díky účetnímu specialistovi se budete moci kompletně zbavit starostí o účetnictví a v maximální míře se budete moci věnovat „jen“ podnikání jako takovému.

Účetnictví

Dříve se účetnictví rozdělovalo na jednoduché a podvojné účetnictví. Dnes je podvojné pojmenováno čistě** účetnictví** a jednoduché je nazýváno daňovou evidencí. Účetnictví slouží především jako přehled o hospodaření společnosti. Ukazuje finanční situaci podniku, zda údaje, jež jsou zapsány v účetnictví souhlasí se skutečností apod.

Účetnictví si můžeme vést, i když zrovna nepodnikáme. Kromě toho, máme pak přehled o tom, za jaké položky vydáváme nejvíce financí, kde můžeme tzv. utáhnout, nebo naopak povolit opasek. V tomto případě se jedná o domácí účetnictví, kde zase nehraje roli, pokud na nějakou tu položku, či pár položek zapomenete, a prostě si je nezaevidujete, ať už do sešitu, do počítače. My se však soustředíme na účetnictví, jehož vedení a zpracovávání mají v povinnosti všichni podnikající, ať už na živnostenský list, nebo po založení některé z obchodních společností. Zde by se rozhodně nemělo stát, že by se na nějakou položku zapomnělo, ať už z neznalosti, nebo nedbalosti.

Možnosti vedení účetnictví

V rámci způsobu vedení účetnictví má pak každá firma de facto tři možnosti. Buď si bude majitel, zakladatel firmy vést účetnictví sám, nebo interně zaměstná pracovníka, či se obrátí na externího účetního specialistu. První možnosti se většina podnikající osob zříká, ať už z důvodů časových, nebo znalostních. Druhá možnost je standardem. Zde je však třeba klást velký důraz při výběru účetního, na jeho vzdělání a délku dosavadní praxe. Ne každý, kdo je účetním, totiž může vykonávat naprosto samostatné a komplexní činnosti v oblasti účetnictví. Je rozhodně rozdíl mezi řadovým účetním a účetním specialistou. Třetí možnost nabývá na oblíbenosti. U externího účetního specialisty totiž máte de facto 100% jistotu, že Vaše účetnictví bude vedeno a zpracováváno nejen včas, ale také správně.

Služby v oblasti účetnictví

Počítaní daníObrátíte-li se na některého z externích účetních specialistů, kteří se zabývají i účetnictvím, pak můžete očekávat celou škálu služeb v rámci účetnictví. Nebude se jednat „jen“ o vedení a zpracovávání účetnictví. Poptávat také můžete například rekonstrukci účetnictví, která je na místě v případě, že bylo dosavadní účetnictví vedeno všelijak, či Vám „spadla účetní data“ a záloha nebyla, nebo byla částečná.

Zpracování daní

A pro komplexnost informací také připojujeme** zpracování daní**, které souvisí s účetnictvím jako takovým.

Vrátíme-li se ještě na chvíli k účetnictví, pak jedna jejich část zahrnuje i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, zpracování přiznání k dani z příjmu, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob aj. Z uvedeného je zřejmé, že jen těžko lze oddělit účetnictví a daně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11765 (cesky-magazin.cz#194)


Diskuze a zkušenosti

ajax305.@ seznam.cz. | 11.02.2013 19:30
Re: Profesionální účetnictví Havířov - Účetní Havířov dobry den potrebovala bych vyplnit papiry na dane kolik by to stalo a kde sidlite dekuji hibscher

Zuzana | 16.10.2014 13:53
Re: Profesionální účetnictví Havířov - Účetní Havířov Vynikající lidský přístup a výborná spolupráce, doporučuji.

Anna Byrtusová | 17.10.2014 09:26
Re: Profesionální účetnictví Havířov - Účetní Havířov Souhlasím s paní Zuzanou, spolupráci s paní Alenkou si nemohu vynachválit, od té doby co jsem převedla starosti s účetnictvím na firmu Účetní AS mám víc času pro své podnikání.


Přidat komentář