Pojištění domácnosti

Ačkoli pojištění domácnosti nemá každý, je opravdu výhodné. Nechrání vás totiž pouze před živly, ale také před zloději, nebo před vaší vlastní nepozorností. Součástí tohoto pojištění může být i domácí mazlíček nebo neopatrnost dětí.

Proč sjednat pojištění domácnosti?

Mnoho lidí říká, že** pojistit si domácnost** je zbytečné a také drahé. To však vůbec není pravda. V případě přírodních úkazů a katastrof jako jsou sesuvy půdy, vichry, záplavy nebo kroupy vám toto pojištění pomůže začít s opravami nebo úplně znovu. Pojištění domácnosti vám** pomůže** i v případě vykradení, vytopení souseda, když vaše dítko udělá někde škodu nebo když váš pes roztrhne sousedovi nohavici. Pojištění domácnosti je dostatečně variabilní, abyste si ho mohli sjednat na míru, tedy přesně podle vašich představ.

Co vše lze pojistit?

Tak dá se říci, že celý váš domov, včetně jeho** účastníků.** Zní to trochu nadneseně, ale v podstatě je to tak. Základní pojištění ochrání váš dům či byt před přírodními katastrofami.** Pojištění odpovědnosti** vás ochrání před škodami způsobenými v běžném občanském životě.

Základní pojištění domácnosti

Sem patří vše, co může ohrozit vaše bydlení či majetek. Může to být požár, blesk, vpád letadla nebo vjezd auta, vichřice, kroupy, zemětřesení, pád stromu, únik vody, sesuv půdy nebo třeba zkrat. Ve většině případů zahrnuje základní pojištění i pojištění mimo bytových prostor, jako jsou sušárny, sklepy nebo garáž. Součástí bývají také asistenční služby.

Co lze připojistit?

Nejčastěji se připojišťuje odpovědnost za škodu. Toto pojištění neplatí pouze v domě či bytě, ale všude, kde nechtěně způsobíte škodu. Výhodné tedy bude doma, v práci, při sportu, na zábavě, na dovolené nebo na výletě. Výhodou je, že se vztahuje na vás, vašeho manžela čí manželku a na** děti do dvaceti šesti let.** Vztahuje se i na ty osoby, které do domácnosti docházejí jako chůvy či pomocnice. Další součástí je pojištění vašich mazlíčků. Veškeré nevhodné chování vašich oblíbenců, které způsobí někomu škodu, může být z této pojistky uhrazeno. Připojistit si můžete i vandalismus, speciálně velmi rozšířené grafitti. Vzhledem k častým** záplavám**, je nutné si tuto přírodní katastrofu připojistit zvlášť. Také pojištění zkratu a přepětí je nutné dopojistit.

Co vám sníží cenu pojistného?

Tak samozřejmě, lokalita, na venkově, kde nehrozí záplavy, budete platit méně, než ve městě nebo v záplavové oblasti. Pak cenu pojištění sníží i zabezpečení bytu. Pokud tedy máte bezpečnostní systém, který zahrnuje část mechanickou, což jsou bezpečnostní dveře, zámky, okna, mříže, folie, a elektronickou, kde jsou kontrolovány jednotlivé okruhy a mohou zde být i kamery a připojení na bezpečnostní pult ochrany jste na tom lépe. Také požární systém a** hlásiče** úniku plynu, vody nebo kouře, cenu pojištění sníží. Budete-li mít hromosvod, který má pravidelnou revizní kontrolu, tak opět ušetříte.

Na co dát při pojištění domácnosti pozor?

Tak zejména na to co a za kolik pojišťujete.** Hodnota pojistky** by měla odpovídat hodnotě vašeho majetku. Pokud platíte méně, budou vám v případě škody peníze chybět, pokud platíte více, pak stejně v případě škody dostanete jen tolik, jaká je hodnota poškozených věcí. Víc vám nikdo nedá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11763 (cesky-magazin.cz#48)


Přidat komentář