Jak zrušit životní pojištění

Životní pojištění je významný pojišťovací produkt, jehož smyslem je chránit lidi před nepříznivými finančními důsledky, které můžou kdykoliv nečekaně přijít. Co ale dělat, když potřebujeme životní pojištění zrušit? Jde to vůbec? A za jakých podmínek?

Co je životní pojištění?

Životní pojištění by si měli uzavřít všichni, kteří mají příbuzné, na kterým jich záleží a které by chtěli zabezpečit v případě, že by došlo k nějaké nečekané nepříznivé události. Životní pojištění může zmírnit následky nepříjemných finančních situací. Proč neudělat maximum pro to, aby naše blízké, alespoň po finanční stránce, co nejméně poznamenala ztráta našeho zaměstnání, onemocnění, a v nejhorším případě smrt? Mezi nejdůležitější produkty patří životní pojištění proti riziku smrti, trvalé invaliditě nebo smrti úrazem. Náš finanční trh nabízí dva druhy životního pojištění. Prvním je životní pojištění, v rámci něhož vytváříte i finanční rezervy a to se dělí na investiční a kapitálové a tím druhým je rizikové životní pojištění.

Proč zrušit životní pojištění?

Lidé mají ke zrušení životní pojištění zpravidla jen jeden důvod a tím je, zlepšit svůj rodinný finanční rozpočet. Mnohdy se naskytnou situace, kdy je potřebná každá koruna. Pokud je člověk zrovna ve finanční tísni a hledá způsob, jak přijít k nějakým financím, nebo alespoň zminimalizovat měsíční výdaje, pak se nabízí možnost zrušit životní pojištění. Jak ale na to? Je to vůbec možné? Samozřejmě že je. Jen tento krok důkladně zvažte. O značnou část peněz totiž při zrušení životního pojištění přijdete.

Kolik dostanu při zrušení pojištění?

Pokud máte uzavřenou pojistku se spořením, pak samozřejmě můžete počítat s tzv. odbytným při předčasné výpovědi spoření. Nesmíme však čekat, že dostanete všechno, co jste do produktu vložili. Pokud se rozhodnete smlouvu vypovědět v prvních dvou letech od jejího založení, zpravidla se Vám nevrátí vůbec nic. První roky jsou totiž peníze zaslané pojišťovně určeny k tomu, aby se pokryly náklady na provizi a administrativu. Teprve po dvou letech začíná pozvolna, ale opravdu pozvolna spořit. Skutečnost, že Vám pojišťovna slíbila vysoké zhodnocení a to v průměru 4 procenta, nemusí být až tak úplně pravda. Nezhodnocuje se totiž celé pojistné, které pojišťovně zašlete, ale pouze spořící složka. Ostatní peníze jdou na riziko. Pokud byste chtěli získat zpátky všechny finance, které jste do produktu vložili, pak se tak stane, pokud dodržíte celou dobu pojištění. Peníze, které se Vám po zrušení životního pojištění vrátí, budou zdaněny 15 procenty.

Zrušení životního pojištění?

Záleží na tom, za jak dlouhou dobu od uzavření chcete životní pojištění zrušit. Jestliže se pro zrušení rozhodnete do dvou měsíců od uzavření smlouvy, pak se Vás bude týkat osmidenní výpovědní lhůta. Ke zrušení dochází nejčastěji z toho důvodu, že se nechá klient jakoby přemluvit od finančního poradce, nebo natlačit do něčeho, co ani neměl původně v plánu a uzavře životní pojištění bez důkladného rozmyslu. Poté se mu rozhodnutí rozleží v hlavě a chce jej zrušit. V tomto případě se neplatí žádný poplatek za stornování uzavřené smlouvy a klient své peníze dostane zpět. I z těchto ale bude odečtena platba, která odešla na rizikovou složku a to za všechny dny, které byl klient pojištěn.

Jak zrušit životní pojištění?

Pokud chcete životní pojištění zrušit, pak nejlépe uděláte, když se ozvete finančnímu poradci, který s Vámi tuto pojistku uzavřel. Výpověď se podává písemně. Pokud se rozhodnete životní pojištění ukončit sami, pak do písemné výpovědi uveďte jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum vyhotovení výpovědi a kontakt na Vás, pokud by bylo potřeba něco upřesnit a pojišťovna Vás chtěla kontaktovat. Výpovědní lhůta je minimálně šestitýdenní. Řídí se koncem pojistného období. Pojistné období je tak dlouhé, jak často posíláte splátky. Pokud jednou za rok, pak končí uplynutím toho roku. Posílat můžete jednou za půl roku, čtvrtletně nebo pravidelně jednou za měsíc. Smlouva se tedy vypovídá před koncem takového období.

Jak životní pojištění ponechat bez nutnosti přispívat?

Může dojít k situaci, kdy nebudete mít peníze na to, abyste je mohli pravidelně jednou měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně posílat do pojišťovny. Přesto se Vám nechce smlouvu rušit. Co v takovém případě dělat? Lze smlouvu tzv. zmrazit, což znamená, že po předchozí dohodě s pojišťovnou přestanete peníze posílat, avšak naspořenou částku necháte na účtu životního pojištění. Poté již budete čekat na dobu, než smlouva doběhne do svého konce a pak Vám bude částka vyplacena. Vaše částka však bude výrazně zredukována a zaniknout veškerá riziková připojištění.

Než životní pojištění zrušíte

Než se definitivně rozhodnete životní pojištění zrušit, pořádně si tento důležitý krok rozmyslete. Předčasným zrušením životního pojištění můžete přijít o velkou část peněz. Pořádně přehodnoťte, zda je nutnost pojistku rušit. Pokud nemáte na pojistku peníze, abyste mohli pravidelně zasílat splátky, neznamená to ještě, že je zde nutnost pojistku zrušit. Existuje zde možnost upravit hrazené pojistné na částky, které Vám budou vyhovovat. Vše záleží na domluvě a o všem by Vás měl informovat Váš finanční či pojišťovací proradce. Dalším důvodem pro zrušení životního pojištění bývá potřeba peněz, které máte v rezervotvorné složce. Pokud se rozhodnete smlouvu zrušit do dvou let od uzavření, pak nic moc nezískáte, jak jsme si již řekli výše. Nevýhodou předčasného ukončení životního pojištění je i dodanění životního pojištění.

Co je dodanění životního pojištění?

Nevýhodou, která plyne z předčasného zrušení životního pojištění, je dodanění životního pojištění. Dodanění provádí pojišťovna, u které máte pojištění sjednané. Základem pro dodanění je rozdíl odbytného a zaplaceného pojistného. Ze vzniklého rozdílu se odvádí patnáctiprocentní srážková daň, kterou odvede pojišťovna.

Další způsoby ukončení pojistky

Existují ještě další způsoby, jak životní pojištění zrušit. Smlouvu můžete ukončit kdykoliv. V prvních dvou měsících platí zkrácená výpovědní lhůta, která je pouze osmidenní. Tento způsob ukončení využívají především ti, kteří se s uzavřením smlouvy unáhlili. Druhý způsob elegantního ukončení smlouvy je neplatit pojistné a nechat smlouvu tzv. ležet ladem. Během této doby nemusíte platit žádné pojistné, nijak přispívat a poté, co smlouva vyprší, Vám pojišťovna vyplatí to, co jste do dne ukončení naspořili.

Na závěr

Je potřeba důkladně zvážit, zda Vám stojí za to smlouvu o životním pojištění zrušit, nebo ji nechat dále jet a přispívat pouze minimálními částkami nebo ji nechat jen běžet bez příspěvků. Sami si odpovězte na otázku, pro jaké důvody jste smlouvu uzavřeli a pro jaké důvody ji chcete zrušit. Odpovědi porovnejte a vyvoďte rozhodnutí. Jen pozor, abyste se se zrušením smlouvy neunáhlili a za čas nelitovali, že jste přišli o peníze a hlavně o jistoty, které Vám z uzavřeného životního pojištění plynuly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11793 (cesky-magazin.cz#618)


Přidat komentář