Jak vybrat životní pojištění

Životní pojištění chrání jednotlivce a také jeho rodinu před finančními problémy, které by mohly způsobit nečekané události a tím ovlivnit zásadně život celé rodiny. Důležité je vybrat správný druh pojištění.

Než se rozhodnete pro životní pojištění, měli byste mít jasno, proč ho vlastně chcete. Životní pojištění se rozhodně nehodí pro krátkodobé zajištění sebe a rodiny. Je určeno pro dlouhodobé zajištění, tedy na desítky let. To znamená, že v žádném případě nejde o levnou záležitost.

Životní pojištění ano či ne?

Než se rozhodnete pro životní pojištění, zvažte následující. Žiji a i v budoucnu budu žít sám, nebo mám či budu mít rodinu, která bude na mě finančně závislá po mnoho dalších let. Pro každého, kdo má nebo plánuje rodinu, by životní pojištění mělo být samozřejmé. Ovšem, kdo chce čekat, až opravdu bude mít rodinu, musí počítat s tím, že čím později uzavře životní pojištění, tím bude dražší. Dokonce v případě vyššího věku, mohou pojišťovny klienta odmítnout. Výhodou uzavření životního pojištění v nízkém věku je i to, že pokud později budete chtít vysoký úvěr, může banka chtít uzavření životního pojištění. Pojišťovna vás však vzhledem k věku může odmítnout.

Výběr pojišťovny je u životního pojištění důležitý

Životní pojištění je dlouhodobá záležitost. Proto je velmi důležité zvážit nejen typ životního pojištění, ale i výběr pojišťovny. Nejlepším způsobem, jak pojišťovnu vybrat, je oslovit nezávislého finančního poradce. Ten má komplexní informace o nabídce trhu a tudíž poradí s výběrem nejlépe. A to nejen pojišťovny, ale i životního pojištění. Pokud se však chcete spolehnout pouze sami na sebe, nezbude, než obejít pojišťovny, nechat si přednést nabídku a zvážit, která je nejvýhodnější.

Výhody životního pojištění

Životní pojištění přináší zajištění klienta i blízkých osob v případě nepředvídatelné události. Zároveň při správném výběru a nastavení, umí životní pojištění finanční prostředky zajímavě zhodnotit. Základním důvodem životního pojištění je zajištění nejbližších osob pro případ smrti klienta, tedy osoby, na které jsou blízcí finančně závislí. Tím to však nekončí. Životní pojištění je vysoce variabilní a flexibilní, což znamená, že je možné ho plně přizpůsobit přáním klienta a individuálně ho nastavit. A tím se opět dostáváme k nezávislému finančnímu poradci, který i zde umí poradit opravdu nejlépe.

Jak je to s výplatou životního pojištění?

Životní pojištění se sjednává pro případ ochrany blízkých před rizikovými situacemi.  To znamená, že zejména kryje riziko smrti. V případě této události je pojistné plnění vyplaceno oprávněným osobám podle ujednání ve smlouvě. Životní pojištění však může být sjednáno i pro případ dožití. Zde po uplynutí sjednané doby dochází k vyplacení peněžních prostředků. Výplata může být sjednána jako jednorázová i v pravidelných splátkách. Ve všech případech se výše vyplaceného pojištění odvíjí od toho, co je sepsáno ve smlouvě o životním pojištění.

Základní rozdělení životního pojištění

Na finančním trhu najdete dva základní druhy životního pojištění. A to rezervotvorné životní pojištění investiční a kapitálové a rizikové životní pojištění. Pak existuje ještě kombinovaná forma životního pojištění, což je v podstatě rozdělené pojištění na kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění. První forma životního pojištění se označuje i jako pojištění k důchodu, nebo důchodové. Může se označovat i jako univerzální pojištění, nebo pojištění ve prospěch dítěte či dětí.

Investiční životní pojištění

Jde o pojištění, které kombinuje pojistnou ochranu a možnost dosáhnutí zajímavého zhodnocení vložených finančních prostředků. Zhodnocení však u investičního životního pojištění nebývá garantováno. Klient si sám vybírá možnosti investování, což znamená, že investiční riziko je na jeho straně. U investičního životního pojištění je standardem možnost změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Stejně tak je možné měnit rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy. Vklad na investiční životní pojištění je tedy rozdělen na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny a na zbývající část, která je investována. Nakoupené podílové jednotky jsou vloženy na individuální účet klienta. V případě úmrtí klienta se vyplácí pojistná částka podle smlouvy, nebo aktuální hodnota individuálního účtu, případně i obojí.

Investiční životní pojištění je vhodné pro každého, kdo se nebojí rizik a chce své finance aktivně ovlivňovat.

Kapitálové životní pojištění

Jde o dlouhodobý finanční produkt, který se uzavírá na více než deset let. Kapitálové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti či dožití. Pojistná částka může být stanovena pro obě rizika stejná, anebo si klient může zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ dožití a zvlášť pro případ smrti. Výhodou kapitálového životního pojištění je garantované zhodnocení finančních prostředků. Ze zaplaceného pojistného na kapitálové životní pojištění se odečítají náklady a poplatky a zbývající část pojistného tvoří rezervu pojištění. V případě smrti klienta pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku podle smlouvy. V případě dožití pojištěnému bude vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

Kapitálové životní pojištění se hodí pro toho, kdo má rád jistotu.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění slouží pouze k tomu, že je klient pojištěn na určitou částku na smrt. Neobsahuje tedy žádnou spořící složku a všechno zaplacené pojistné zůstává pojišťovně. V případě, kdy dojde k úmrtí klienta, nebo v případě sjednání připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle sjednaných podmínek ve smlouvě.

Rizikové životní pojištění je vhodné pro toho, kdo chce zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo chce pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu, například k zajištění hypotéky či jiných úvěrových produktů.

Důchodové pojištění

Jde o formu kapitálového životního pojištění, které nabízí některé komerční pojišťovny. Zde je nutné si uvědomit, že nejde o důchodové připojištění, ale o nezávislý finanční produkt, na který nepřispívá stát. Hlavním cílem důchodového pojištění je udržení si životní úrovně v období důchodu. Doba spoření i výše pojistné částky záleží na přání klienta. Sjednává se věková hranice pro výplatu pojistného, která se může pohybovat od padesáti do sedmdesáti let. Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplacena naspořená částka. To může být podle sjednání ve smlouvě buď formou pravidelného důchodu, anebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky. Výhodou důchodového pojištění je možnost sjednání doplňkových pojištění, jako je úrazové pojištění, pojištění pro případ smrti následkem úrazu, nebo pojištění pro případ trvalých následků. Možností dalších připojištění je více.

Důchodové pojištění, které se v tomto případě řadí mezi pojištění životní, patří k nejvhodnějším pojištěním vůbec a je vhodné pro každého člověka, který si chce užívat života i ve stáří.

Životní pojištění s finančním poradcem

Životní pojištění je dlouhodobá investice. Z toho důvodu je výběr životní pojištění vhodné svěřit nezávislému finančnímu poradci. Tak budete mít jistotu, že vaše životní pojištění je přesně na míru vašich potřeb a přání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11792 (cesky-magazin.cz#617)


Přidat komentář