Jak dodanit životní pojištění

Chystáte se zrušit životní pojištění předčasně? Pak je dosti možné, že se Vás bude týkat tzv. dodanění životního pojištění. Kdy je dodanění povinné a za jakých podmínek se mu vyhnete, se můžete dozvědět v našem článku.

Co je dodanění?

Někteří lidé, kteří uzavřeli životní pojištění, se dostanou do situace, kdy potřebují každou korunu. V takovém případě se jim nabízí možnost ukončit smlouvu životního pojištění a nechat si vyplatit na něm naspořené peníze. Nesmějí však zapomínat na dodanění. O co přesně jde? Ti zaměstnanci, kteří předčasně zrušili životní pojištění, nemůžou svého zaměstnavatele žádat o roční zúčtování příjmů a to v případě, že si v minulých letech uplatňovali jako odpočet nezdanitelné částky základu daně příspěvky, které jim byly zaměstnavatelem posílány na životní pojištění. V tomto případě jsou povinni podat daňové přiznání a částky, které v předchozích letech uplatňovali, nechat dodanit. Stejně jako zaměstnanci postupují i jiní poplatníci, mezi něž patří např. osoby samostatně výdělečně činné.

Kdy je nutné dodanit příjmy?

K dodanění příjmu při zrušení životního pojištění dochází dle § 15 zákona o daních z příjmu v případě, kdy si daňový poplatník uplatňoval jako nezdanitelné částky příspěvky na životní pojištění, přičemž tím, že životní pojištění ukončil dříve, než bylo smlouvou stanoveno, byly porušeny podmínky, což znamená, že všechny dříve poskytnuté odpočty v roce se staly porušením příjmu zaměstnance.

Jak postupovat při dodanění příjmů?

V případě nutnosti dodanění příjmu je potřeba podat daňové přiznání. Nárok na daňový odpočet za příspěvky, které zaplatil poplatník pojišťovně na životním pojištění má naprosto každý pojištěný, pokud byla jeho pojistná smlouva sjednána na minimálně pět let a výplata plnění z pojistné smlouvy životního pojištění je sjednaná přinejmenším** na věk 60 let**. Další podmínkou je, že minimální pojistná částka musí být 40 tisíc korun, pokud se jedná o smlouvu, která trvá** 5 až 15 let**. Pokud trvá smlouva déle než 15 let, pak musí být pojistná částka alespoň 70 tisíc korun. Nezdanitelná část se pak uplatňuje po předložení potvrzení, které každoročně vydává pojišťovna, v němž jsou uvedeny zaplacené příspěvky poplatníka pro daňové účely. Maximálně to dělá 12 tisíc za jeden kalendářní rok.

Kdy dochází k porušení podmínek?

Porušenou podmínkou je např. zrušení pojistné smlouvy, ale také přechod k jiné pojišťovně. Nebo když si pojistník nechá změnit starou pojistnou smlouvu za novou. Ano, i v tomto případě se na něj vztahuje povinnost dodanění. Pojistník nemusí nic dodaňovat pouze v případě, jestliže mu pojistné plnění nebylo vyplaceno, anebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu, která splňuje podmínky k tomu, aby mohla být uplatněna nezdanitelná část základu daně. V případě, že se nejednalo pouze o nahrazení původní smlouvy smlouvou s novými podmínkami v rámci jedné pojišťovny, ale došlo k ukončení jedné smlouvy a vzniku smlouvy nové, nebo k přechodu k jiné pojišťovně, pak je poplatník povinen na základě vyčísleného odbytného podat daňové přiznání dle § 10 zákona o daních z příjmů.

Jak postupovat při dodanění

Dodanění nemusí být vždy jednoduché. Zvláště může být problém stanovit částku, která je nutná k dodanění uplatněných odpočtů nezdanitelné části základu daně. Vzhledem k tomu, že uplatnění odpočtů je u nás možné již od roku 2001, tak v některých případech se jedná o stanovení jejích výši až 13 let zpátky. To může značit problém. V těchto případech je vždy dobré nechat si poradit od finančního nebo pojišťovacího poradce, abyste nepřišli o více peněz, než musíte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11795 (cesky-magazin.cz#620)


Přidat komentář