Insolvenční poradenství - oddlužení

Nejen blížící se vánoční čas je pro nás lákadlem, kdy toužíme dopřát si více, než můžeme. I během roku na nás nabídky a reklamy doslova útočí. Není pak divu, že přibývá půjček, úvěrů, ale také dlužníků, kteří nejsou schopní splácet své závazky.

Jak jste na tom Vy? Kroutíte nad uvedeným hlavou a říkáte si, že Vám se přeci něco takového stát nemůže? A co když ano? Mnohdy ani nemusí jít přímo o tzv. povyražení si, vyhození z kopýtka, kdy si dopřejete luxusní dovolenou, nový model auta, značkové oblečení, moderní elektroniku aj.

Insolvenční poradenství - oddlužení

Insolvenční poradenství - oddlužení

Hledáte-li způsob, jak se bezpečně oddlužit, jak najít cestu, díky níž se zbavíte svých dluhů, a jak začít opět plnohodnotně žít, pak se s důvěrou obraťte na insolvenční poradnu DLUHOVÁ PORADNA, která  poskytuje** insolvenční poradenství skoro po celé ČR**. ** **

DLUHOVÁ PORADNA nabízí svým klientům maximální diskrétnost a pomoc při řešení svízelné finanční situace. Seznámí Vás s podmínkami, za kterých můžete vyhlásit osobní bankrot, pomůže Vám projít celým insolvenčním řízením a zbavit Vás dluhů.

Hledáte-li opravdovou pomoc v podobě profesionálního a spolehlivého poradce, obraťte se na: ** **

**DLUHOVOU PORADNU PANÍ PETRY RYŠAVÉ
**

Emailové spojení:** info@dluhovaporadna.com**

Telefonní kontakt:** infolinky: +420 774 222 225 nebo +420 776 002 255**

Více informací o insolvenčním poradenství a oddlužení naleznete zde: http://www.dluhovaporadna.com

Plánovaný úvěr a neplánovaná nemoc, ztráta zaměstnání

Bez penězMůžete si „jen“ vzít úvěr, hypotéční úvěr na Vaše nové bydlení. Vše máte pečlivě propočítáno, pravidelně splácíte, jenže ejhle, přijde nemoc, která se táhne ne dny, týdny, ale třeba i měsíce. Nebo přijde ztráta zaměstnání, kdy jistotu v zaměstnání nemá v dnešní době prakticky nikdo. A pak stačí jedna, dvě nezaplacené platby a problém je hned „na světě“.

Půjčka za půjčkou

Anebo jste již ve fázi, kdy „tonoucí se stébla chytá“, a pomalu, ale jistě se začínáte ocitat v bludném kruhu, protože si berete jednu půjčku za druhou, abyste mohli splatit půjčky předchozí? I zde je jen otázkou času, kde se „se zlou potážete“. Pomoc tu však je a spočívá v oddlužení jedinců, ale i firem dle insolvenčního zákona.

Peníze

Oddlužení občanů – osobní bankrot

Svoji vědomou chybou, či neznalostí, zapomnětlivostí, nepromyšlení všeho do posledního detailu, jste rozšířili řady dlužníků, na které si brousí zuby exekutoři? Na druhou stranu promyšlení do posledního detailu není bohužel nikdy možné. Respektive možné ano, pokud byste měli Vašeho vlastního finančního poradce, který Vám připraví finanční plán. Finanční plán, který bere v potaz veškeré příjmy, výdaje, ať už pravidelné, nebo nepravidelné, nárazové. Finanční plán, který je „živý“, tj. průběžně se mění tak, jak se mění Vaše finanční a životní situace. Pomineme-li tedy toto a Vy jste ocitli v pro Vás neřešitelné situaci, kdy prakticky nemáte peníze, ale poplatky a dluhy ano, pak je možné uvažovat o osobním bankrotu. Splňujete-li však určitá nezbytná kritéria.

Osobní bankrot – kdy je možný

Ne každý, kdo dluží, může zažádat o oddlužení, respektive** osobní bankrot**. Kdyby tomu tak bylo, pak by prakticky nebylo důvodu k dalším a dalším dluhům, a to, přeženeme-li to, u každého z nás. Schválení oddlužení rozhodně nejde, jak na běžícím pásu a rozhodně se také nejedná o žádnou formalitu, papírování apod. To, zda zrovna Vy můžete využít výhod, které osobní bankrot přináší, Vám sdělí Vámi vybraný insolvenční poradce, specialista. V obecném, základním měřítku je možné zažádat o oddlužení, pokud nejste schopni splácet své závazky. Jste minimálně s jedním závazkem pozadu stran splácení, a to ve lhůtě 30 dní, máte prokazatelné příjmy a další. Pokud jste tedy například nezaměstnaní, pak bohužel není možné osobní bankrot využít. A to již z toho důvodu, že je nutné splatit 30% Vašich závazků. Nemáte-li příjem, pak toho nejspíš nebudete schopni.Mince

Snížení závazků až o 70%

Výše jsme zmínili číslo 30%. Kde je zbylých 70% Vašich závazků? Právě ty Vám mohou být prominuty, a to díky osobnímu bankrotu. Sami si tak můžete spočítat, že se může jednat o poměrně velmi slušnou částku. Ta se odvíjí od Výše Vašich dluhů. Pokud bude ve Vašem případě osobní bankrot schválen a Vy následně zmíněnou výši závazků uhradíte, budete zase moci žít „normální život“. Svým způsobem Vám to bude značným ponaučením. Sice drsným, ale na druhou stranu z dané šlamastiky vyváznete velmi slušně. A za to budete určitě moci být vděčni Vámi vybranému insolvenčnímu specialistovi, který při Vás stál ne ve Vašem dobrém období, ale v tom zlém.

Sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení

Než se však zase budete moci v klidu vyspat, zbavit se bezesných nocí, kdy se stresujete, jak zaplatíte Vaše dluhy, předchází Vašemu „osvobození“ důležitý krok, který spočívá v sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Možná si nyní říkáte, že je to jen papír, formulář, tiskopis. Jenže stačí přehlédnutí, špatné vyplnění, či opomenutí přidat patřičnou přílohu a Vaše přání být zase bez dluhů se může rázem rozplynout, či spíše značně protáhnout, oddálit. Rozhodně je na místě využít odborných znalostí a zkušeností patřičného specialisty, který za Vás prakticky vše může vyřídit. S ním budete mít jistotu, že nedojde k žádné chybě, ať už drobné, nebo zásadní.

Insolvence firem

RodinaHrozí Vaší firmě úpadek, či již k úpadku došlo? Pak nezáviděníhodnou situaci můžete vyřešit tzv.** insolvenčním řízením**. O této možnosti však musí, stejně jako v případě oddlužení občanů, rozhodnout příslušný soud. Ten například prověří, zda jsou splněný požadované zákonné podmínky pro nadcházející řešení sporů, a to v oblasti majetkového práva Vás, jako dlužníka. Soud také rozhodne, zda v úpadku jste. Insolvenční řízení, jako takové pak může být řešeno konkursem, reorganizací, jiným speciálním způsobem, nebo oddlužením.

Insolvence firem - insolvenční poradenství

Obrátíte-li se na insolvenčního specialistu, pak můžete očekávat celý komplex služeb. V prvé řadě se zaměří na komplexní analýzu Vaší ekonomické i právní situace, a to se zaměřením na prověření úpadku. Následně Vám bude doporučený ten nejvhodnější, nejschůdnější postup řešení případného úpadku. Komplexní servis pak zahrnuje, jak sepsání, podání, tak realizaci návrhu zahájení insolvenčního řízení s cílem prohlášení konkurzu (viz výše) za účelem likvidace subjektu. Součástí služeb je komplexní odborné poradenství, kdy po celou dobu, než se vyřeší Vaše situace, budete moci očekávat profesionální pomoc.

Konkurs firmy

Konkursem je možné řešit majetkový úpadek firmy. V rámci konkursu dochází k zpeněžení majetku dlužníka. Daný výtěžek se pak dělí mezi jednotlivé věřitele. O samotném prohlášení konkursu pak rozhodne soud, a to na základě návrhu, který podal sám dlužník, nebo také některý z věřitelů. V této fázi Vám insolvenční specialista zajistí veškeré finanční i právní služby, které jsou spojené s likvidací právního subjektu, a to v součinnosti s insolvenčním zákonem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11786 (cesky-magazin.cz#501)


Přidat komentář