Finanční poradenství - Jablonec nad Nisou

Říkáte si, kde můžete získat individuální kompetentní finanční poradenství? Média sice nabízí informace, ne u všech je však možné počítat s ověřením faktů. Navíc jsou obecného charakteru, nepřináší řešení na míru.

Velmi snadno se pak můžeme ve spleti informací a dat ztratit. A není pak divu, že finanční gramotnost u řady z nás pak není na takové úrovni, jak by mnohdy společnost očekávala. Na jedné straně je přehršel informací, které jsou mnohdy zmatečné. Na straně druhé nedostatek našeho času. A když se již dostaneme k systematickému sledování aktuálnosti dění finančního trhu, pak nám mohou zmatečné informace zkomplikovat naše rozhodování, náš úsudek. Není pak tedy nad to, se obrátit na skutečné odborníky, finanční poradce, místo pročítání různých diskusí, neověřených plátků apod.  

Finanční poradce

Komplexního finančního poradenství se Vám dostane od zkušených expertů, kteří sledují aktuálnost dění na současném trhu, jsou schopni porovnat jednotlivé finanční produkty, instituce a poskytnout Vám nejvhodnější řešení.

Otázka zajištění bydlení

Finance jsou důležité pro naše přežití, žití. Nejen podle toho, kolik jich máme k dispozici, ale také, jak s nimi umíme nakládat, se pak odrazí v tom, zda budeme skutečně jen přežívat, nebo si také užívat. Bydlení je sice základ. Nepřichází však automaticky. A tak je stále poměrně dost těch, kteří nemají vlastní bydlení, a buď bydlí u svých rodičů, prarodičů, či jsou v pronájmu. Vlastní bydlení však nemusí být nesplnitelným snem, využijete-li vhodných produktů: úvěrů, hypotéky aj. S výběrem hypotéky, úvěru, Vám pomůže Váš finanční poradce. Můžete se sice sami pustit do porovnávání jednotlivých nabídek finančních institucí. Je však třeba také umět tzv. číst mezi řádky a zvláště se soustředit na „drobná písmena“. Velmi snadno se něco přehlédne, a pak ono něco se třeba projeví v nemalých úrocích, nevýhodných podmínkách aj.

Otázka zajištění budoucnosti

Sice slýcháváme, čteme, že by si člověk měl vychutnávat život právě tady a teď. Užívat si přítomnosti, snažit se nepitvat minulost a příliš nepolemizovat nad budoucností. To je sice pravda, ale jen do určité míry. Bylo by příliš neprozřetelné, až hazardní, kdybyste neplánovali, co bude další dny, týdny, měsíce. Ostatně, určitě sami si vedete, alespoň rámcově tzv. domácí účetnictví, kdy máte v patrnosti, co si daný měsíc můžete dovolit, jakou částku utratit, abyste vyšli do další výplaty. Jenže ani žití z výplaty do výplaty není příliš moc komfortní a bezpečné, a to ohledně zajištění do budoucnosti. Měli bychom pamatovat tzv. na zadní kolečka. Co když přijde dlouhodobá nemoc, úraz, nebo ztráta zaměstnání, či nový přírůstek do rodiny? Jak potom budete vycházet. Zde je pak na místě tzv. železná zásoba, ze které můžete v případě potřeby čerpat. Vedle jednorázové zásoby „první pomoci“ byste však také měli mít i jiné jištění, a to například v podobě životního pojištění, penzijního připojištění, ale také investic.

Nastavení finančního plánu od A do Z

Výše jsme se dotkli finančního plánu. Co si pod finančním plánem představit? Jak ho uchopit? Oslovíte-li finančního poradce s tím, že si s ním chcete dojednat schůzku, probrat Vaše případné současné uzavřené finanční produkty, upravit je, nastavit jinak apod., pak za Vámi nepřijde s tím, že Vás bude za každou cenu tlačit do toho a toho produktu. Takto finanční poradce, tedy profesionální, nefunguje.

První konzultační schůzka s finančním poradcem

První konzultační schůzka je stěžejní, a mnohdy je i z následujících schůzek také nejdelší. Prodiskutujete na ní totiž Vaše představy, přání. Sdělíte, či předáte finančnímu poradci stávající finanční produkty k jejich posouzení s tím, že Vám může navrhnout lepší, výhodnější řešení. Není totiž výjimkou, že řada z nás má sice uzavřené různé pojištění, ale za celou dobu od jeho uzavření na něj nebylo tzv. sáhnuto, ačkoli mohlo dojít k řadě změn ze strany Vaší i legislativy aj.

Druhá konzultační schůzka

Na druhé konzultační schůzce Vám již finanční poradce představí nástin Vašeho finančního plánu, který bere v potaz Vaší současnou situaci, ale také pohlíží do budoucnosti, na Vaše zajištění, zajištění Vaší rodiny. Aby však mohl finanční plán plnit svoji úlohu, musí být „živý“, a pružně reagovat na Vaši měnící se situaci. Z toho důvodu role finančního poradce nekončí tím, že s Vámi případně uzavře určitý finanční produkt, upraví ho, tím jeho práce spíše začíná.

Aktuálnost finančního plánu

Finanční poradce je neustále v obraze stran měnící se situace na finančním trhu, měnící se legislativy aj. Může Vám poskytovat aktuální informace, které se Vás dotýkají a mají vliv na Vaše uzavřené smlouvy. Sám však neví, že se u Vás změní** finanční situace**, podmínky apod. A tak je i na Vás ho v případě výraznějších změn kontaktovat, aby došlo k případnému pozměnění finančního plánu.

Pojištění – zdravotní rizika

V případě pojištění můžete řešit pojištění případných zdravotních rizik, ke kterým může dojít. Nikdo samozřejmě nechce myslet na úrazy, trvalé následky, vážné choroby apod. V tomto případě je však třeba se oprostit od předsudků a opravdu pamatovat na všechny situace, ke kterým by dojít mohlo. Je to jako s řízením vozu. Vy sami můžete být sebevíce opatrnějšími, jsou tu i jiní řidiči, kteří nemusí být ohleduplní, nebo zkušení. Pojištění se tedy může týkat zdravotních rizik, ke kterým patří například úraz, vážná choroba, pracovní neschopnost, nemoc, invalidita, hospitalizace aj.

Pojištění majetku

Pojištění se však týká také našeho domova. Neměli bychom se jen spoléhat na to, že zrovna náš byt, dům, či chata, chalupa zůstane nepovšimnuta ze strany vandalů, zlodějů, či přírodních katastrof (povodeň, záplava, vichřice, blesk). Drtivé většině z nás trvalo léta, než si zbudovala domov, zařídila ho k obrazu svému. A vzhledem k nemalým částkám za pořízení bytu, domu, či novou výstavbu, není výjimkou, že se úvěr, hypotéka splácí i do vysokého věku. A přijít pak během jediné hodiny doslova o vše, aniž byste mohli čekat nějakou náhradu, je skutečně žalostné. Platit si tak pojištění majetku není žádným marným vyhazováním peněz. Naopak to je nezbytnost. Případů vloupání, krádeží, vandalismu bude spíše, vzhledem k ekonomické situaci, přibývat, než ubývat. Stačí jen sledovat zprávy, začíst se do novin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11788 (cesky-magazin.cz#504)


Přidat komentář