Finanční poradenství a finanční poradce - Liberec a okolí

Finanční poradenství je obor, který zahrnuje jak správu pojištění, tak investic, ale i řešení úvěrů a hypoték. Široké spektrum činností, kde je nutné se pro dobré finanční poradce znamenitě orientovat.

Správa financí není vždy snadná, zvláště v případě produktů, jako jsou pojištění, ale všemožné úvěry, jako třeba i hypotéky a tak dále. Vždy neznamená, že to, co má váš známý, je automaticky vhodné pro vás, protože často to může být tak, že na základě situací a okolností prostě budete mít výhodnější nabídku jinde, i přesto, že to, co má sjednané známý, je výhodné nejlépe pro něj.

Finanční poradenství Liberec a okolí

Vyznat se v tom celém rozhodně není věc jednoduchá, ale také to není nutné, protože od toho všeho existuje finanční poradenství, které správně nasměruje klienty, osoby, aby tak měli sjednané jen to, co je pro ně nejvhodnější. To je pravá tvář a síla finančního poradenství. Smutnou pravdou je fakt, že bohužel existují takoví finanční poradci, kteří se honí jen za zisky, a i když je jejich životnost jepičí, pak stejně mohou nadělat mnoho nepříjemných situací, které klienty budou stát peníze a navíc i vrhají velký stín právě na práci finančních poradců a celkově světa finančního poradenství. S tím už se asi nedá nic udělat, ale pokud je váš poradce dobrý, pak vás nenechá na pospas rychlokvašeným praktikám. Finanční poradce bude vždy především na vaší straně, tedy na straně klienta.

Kdo jej potřebuje?

Na otázku – kdo potřebuje finančního poradce, existuje jasná odpověď – úplně každý. Nebo spíše každý, kdo spravuje nějaké finance a přitom nemusí jít o velké jmění, často stačí, že třeba i moc peněz nemá, nebo ani mít nemusí a potřebuje. Ať finance jsou, nebo je klient potřebuje, pak potřebuje také službu finančního poradce. Je to ten člověk, který bude po ruce, pokud je zapotřebí nějakého financování, ale i zajištění života, sebe a případně svého majetku, svých dětí a tak dále. Vše, co se týče pojištění, financí, úvěrů a dalších produktů, to spadá pod správu správného finančního poradce, který včas a s přehledem doporučí potřebné produkty.

Jak může finanční poradce pomoci?

Hodně. Pokud je dobrým finančním poradcem, pak zná produkty a také svého klienta, jeho potřeby i situaci a tak ví, co je zapotřebí udělat, aby měl jeho klient to nejlepší, co za dané situace může mít. Finanční poradce by měl pomáhat k tomu, aby jeho svěřenec platil co nejméně, ale měl také účinek ze svých služeb. Zkrátka a dobře za málo peněz hodně muziky a zbytečně nepředplácet. Dnes už je možné nakombinovat produkty tak, aby to mělo pro klienta nejlepší efekt. Finanční poradce je finančním poradcem a je tu od toho, aby dal tu nejlepší radu, kterou může mít a kterou může dát.

Je finanční poradce korektní?

Objevují se často teze, zda jsou finanční poradci skutečně tou správnou volbou, protože mnoho informací je dnes možno si zjistit na internetu online a k tomu i srovnání mezi jednotlivými produkty. Jenže ono opravdu těch informací je hodně a často některé vyjdou najevo o dost později, než je potřeba. Finanční poradce udělá nejen analýzu po schůzce, ale také podle potřeb klienta prostě vybere ten nejlepší produkt. Alespoň tak se chovají praví finanční poradci, kteří chtějí být úspěšní a tuto práci chtějí dělat dlouho. Proto je služba finančního poradce často lepší, jelikož mnoho z toho za vás udělá sám, a když mu bude záležet na spokojenosti svých klientů, tak zaměří svoji pozornost na to, aby se klient měl možnost zeptat, ale i informaci uložit a probrat si to v hlavě. Tak se běžně chová dobrý finanční poradce.

Když není finanční poradce, ale podvodník

Pokud jde o tak citlivé téma, jako jsou finance, pak je zajisté zapotřebí vědět, že se čas od času může objevit někdo, kdo bude stavět vlastní zájmy nad zájmy jiných, v tomto případě klientů. Vidina velkého zisku je ohromná a tak se snaží za každou cenu udělat nějaké smlouvy už i za tím, že si správností směrované smlouvy není zcela jistý. Každopádně ale potřebuje udělat, sepsat množství daných obchodů, udělat smlouvy a tak se obohatit, nebo jen splnit zadaný plán, který má. Toto ale nemá co dočinění s finančním poradcem, ale jedná se o podvodníka, který využije momentu, kdy někdo méně rozumí smluvním podmínkám, nebo spíše mu důvěřuje, spíše využije důvěry a tak se tedy na úkor toho všeho obohatí. Bohužel se dějí i takové záležitosti, které pak vrhají stín na celou škálu i dobrých finančních poradců. Společnost je pak jednotně odsuzuje, přičemž může být viníkem jen jeden z mála. Dělá nedobrou reklamu.

Nekalé praktiky finančního poradenství

Dnes už to nebývá naštěstí tak časté, ale je pravdou, že jakmile se více začalo hovořit o finančních poradcích, pak došlo i na téma podvodného jednání, kdy ve velkém finanční poradci rušili klientům dlouholeté smlouvy a zajišťovali nové s tím, že se tak obohacovali a klienti jen zbytečně přicházeli o své výhody a především peníze. I toto se již dělo a nejspíš možná děje, každopádně po takových excesech, kdy do podvědomí mnoha lidí vstoupila tato informace, se pohled na finanční poradenství změnil a lidé k němu přistupují s opatrností, což je jistě dobře.

Jiná doba, jiný pohled a opatrnost

Dnes už je proto i situace daleko smířlivější. Firmy, jež se finančním poradenstvím zabývají, si také dávají pozor na to, aby vzbudili důvěru a ne nedůvěru a aby udělali svému jménu tu pravou značku. Není to asi jednoduchý úkol, ale zase je vidět na některých finančních poradcích, že se oboru věnují několik let a jsou stále úspěšní a mají mnoho klientů, často již nepřijímají nové a pečují vzorně o své stávající. Protože zvláště v dnešní době, kdy má internet tak obrovskou moc, že se s nedobrou zkušeností pochlubí snadno a jasně, bez nějakého zdlouhavého jednání lidé celému světu, si společnosti dávají pozor, aby jejich jméno nebylo pošpiněno.

Nedobrá zkušenost

Důvodem, proč jsou schůzky s finančními poradci odmítány, je to, že lidé se bojí nedobré zkušenosti, kterou třeba má někdo od nich z okolí, anebo o něčem takovém slyšeli. Zde je ale zapotřebí zmínit fakt, že nedobrou zkušenost, nebo dokonce špatnou zkušenost má mnoho lidí s mnoha produkty, službou nebo jednáním a stále ty dané produkty existují. Také funguje mnoho firem, na které řada lidí nadává, tituluje je třeba i podvodníky a parchanty. Pokud by to vše byla pravda, firmy by již neexistovaly.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32373 (ck#614)


Přidat komentář