Daňový poradce Praha 4 - Účetní Praha 4

Dali jste se na podnikatelskou dráhu a zjistili jste, že vám tato činnost zabere hodně času a již vám nezbývá žádný na to vést si sám účetnictví nebo daňovou evidenci? Nejlepším řešením pro vás bude využít služeb daňového poradce.

Být podnikatelem samozřejmě vedle jiného znamená být svým pánem, sám si rozhodovat o tom, co budete dělat, a jak naložíte se svým časem. Být dobrým podnikatelem ovšem znamená pracovat tvrdě, pilně a poctivě. Velmi důležitou součástí podnikatelské činnosti je vedení účetnictví, což je povinnost neoblíbená a pro mnoho podnikatelů i složitá a nepřehledná. Vedení účetnictví navíc zabere hodně času, vyžaduje znalost účetnictví, soustředění, pozornost. Jen tak bude účetnictví vedeno správně a bude plnit veškeré své funkce. Pokud na vedení účetnictví nemáte čas, pokud ani nemáte čas na to naučit se vést účetnictví, a už vůbec ne na to sledovat všechny legislativní změny v dané oblasti, aktualizovat účetní programy a vůbec se účetnictví naplno věnovat, svěřte tuto nezáživnou a nepříjemnou činnost účetní firmě, která za vás účetní a daňovou agendu povede.

Proč se obrátit na účetní firmu?

Jak jsme již uvedli v úvodu našeho článku, ne každý podnikatel má čas, chuť a schopnosti vést si sám své účetnictví. Účetnictví zabere opravdu hodně času a má-li být kvalitní, přesné a správné, zabere podnikateli i mnoho času studování platných legislativních změn, apod. Pokud má podnikatel ve svém okolí schopného účetního, vždy je pro něj lepší se soustředit na klíčové oblasti svého podnikání a práci a starosti s daněmi, s úřady a s účetnictvím přenechat na specialistovi. Na profesionálního účetního se nemusíte obracet pouze v případě, kdy potřebujete vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Můžete jej oslovit také v případech, kdy potřebujete zaškolit účetního, pomoct s výběrem vhodného účetního programu, prokonzultovat určitý účetní problém, nastavit účtovou osnovu nebo v případě potřeby účetního poradenství.

Výhody externího vedení účetnictví

Výhodou tohoto způsobu vedení účetnictví je bezesporu ta, že vám ušetří čas, který můžete věnovat pro vás smysluplnější činnosti. Účetnictví bude externí firmou zpracováno dle vámi určeného termínu a požadované informace z účetních dat vám budou k dispozici vždy v čas pro důležitá rozhodnutí. Za případnou chybu v účetnictví ponese plnou odpovědnost externí zpracovatel účetnictví. Samozřejmě hlavní, co vás napadne, je samozřejmě cena za vedení účetnictví, kterou zaplatíte za takto pro vás pohodlné řešení. Samozřejmě, že pokud si účetnictví povedete zcela sami, budete chodit sami vyřizovat záležitosti na úřady, atd., nemůžete srovnávat tyto ceny s cenami, které si účetní firmy účtují. Ovšem rozhodně jsou ceny externí účetní firmy daleko nižší, než náklady, které byste museli vynaložit na nového zaměstnance, který by vám účetnictví vedl. U externího účetního platíte pouze za vedení účetnictví a nemusíte se starat a platit za kancelář, za poskytnuté pracovní místo a s ním spojené povinné zákonné pojištění, za prostředky, včetně softwaru a za další výdaje. Další výhodou je odbornost, kterou vám profesionální účetní zajistí. Tady máte vždy zaručeno, že se vám bude věnovat proškolený profesionál v oboru, jehož pracovní náplní je mimo jiné i sledování nově vycházejících zákonů a norem. Čas patří mezi jasné výhody, proč účetnictví přenechat někomu jinému. Vy se díky tomu můžete naplno věnovat svému podnikání.

Zpracování daňových přiznání

Daňové přiznání nevyplní pouze podnikatelé, ale také zaměstnanci, kteří vykonávají současně dvě nebo i více zaměstnání nebo mají jiné zdanitelné příjmy. Daňové přiznání je nutné podat** finančnímu úřadu** nejpozději do 1.4. následujícího roku. V případě, že byste pověřili plnou mocí daňového poradce, termín pro podání daňové přiznání se prodlužuje do 1.7. K daňovému přiznání je vždy nutné přiložit originály potvrzení, jejich kopie je potřeba si uschovat. Seznam příloh, včetně jejich počtu, se uvede na zadní stranu daňového přiznání. Podat daňové přiznání musí podnikatelé, v některých zákonem stanovených případech i neziskové organizace, zaměstnanci nebo i osoby, které nejsou ekonomicky činné. V případě, že nechcete studovat zákony a zjišťovat, zda jste povinni nebo ne podat daňové přiznání, nebo nevíte, jaké slevy na dani můžete uplatnit a chcete mít daňové přiznání v naprostém v pořádku, obraťte se na odborníka v této oblasti.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví realizované účetní firmou spočívá v odevzdání veškerých účetních dokladů externí účetní firmě, vedení a zpracování účetnictví, až po vypracování a odevzdání daňového přiznání. Zákon specifikuje, kdo všechno je povinen vést účetnictví a kdo může vést daňovou evidenci. Stejně jako účetnictví, tak i vedení daňové evidence zabere hodně času. Odborník na vedení účetnictví vám bude poskytovat i poradenství v dané oblasti, a pokud zaměstnáváte pracovníky, zpracuje vám i mzdovou agendu.

Rekonstrukce účetnictví

Pokud nastanou problémy s účetnictvím, je potřeba je neprodleně řešit. Přijít o účetní data je mnohdy velmi nepříjemná věc, ovšem ne vždy musí končit špatně. Při ztrátě účetních dokladů už se však jedná o věc daleko horší,** ** která se mnohdy nedá řešit. Co se však týká ztráty účetních dat, tyto problémy dokážou řešit specialisté na účetnictví. Rekonstrukce účetnictví přichází na řadu v případě, že účetnictví neodpovídá platným zákonům, že není kompletní, v případě, kdy jste přišli o účetní data, nebo máte za to, že mohou být účetní data nevěrohodná a problémy by mohly nastat v případě kontroly finančního úřadu. Veškerým problémům můžete předejít,** ** pokud budete mít účetnictví řádně opraveno. Rekonstrukci účetnictví je možné provést za minulá i současná období a to jak právnickým tak i fyzickým osobám. S ohledem na vážnost věci vám rekonstrukci účetnictví provede účetní specialista v co možném nejkratším termínu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11771 (cesky-magazin.cz#412)


Přidat komentář