Daňový poradce a účetnictví - Účetní Vyškov a okolí

Začínáte podnikat a neumíte si poradit s vedením účetnictví? Rozhodli jste se, že budete zaměstnavatelem a potřebujete poradit s vypracováním mezd apod.? Pokud ano, pak byste měli oslovit odborníka.

Celý náš život se chtě, nechtě točí neustále kolem peněz. Peníze musíme nejen vydělávat, ale na druhou stranu také odvádět státu. Abychom se však dozvěděli, kolik státu odvést, je nutné mít v pořádku své účetnictví.

Daně a zpracování daňového přiznání

Vedení účetnictví je velmi složitou záležitostí, a proto je potřeba svěřovat jej do rukou odborníků, jako jsou účetní a daňoví poradci. Rozhodnete-li se pro daňového poradce, máte ty největší předpoklady k tomu mít své účetnictví v naprostém pořádku. Kdo to tedy daňový poradce je a co umí? Obecně řečeno je daňový poradce naprostým odborníkem na daně, a to včetně zdravotního a sociálního pojištění a účetnictví. Spolehlivý poradce dokáže vše řádně vysvětlit a nespornou výhodou je rovněž fakt, že si díky němu můžete prodloužit termín pro podání daňového přiznání. Odborník vám také** daňové přiznání** zpracuje. Krédem daňových poradců je povinnost jednat svědomitě, dodržovat etický kodex a co je nejdůležitější, nést plnou zodpovědnost za případnou škodu, vzniklou v souvislosti s výkonem jejich činnosti.

Pracovní schůzka

Účetnictví

Každý podnikatel musí dle zákona vést účetnictví. Vedení účetnictví není jednoduchou záležitostí, a pokud si jej tedy chceme vést sami, měli bychom mít za sebou úspěšně provedený kurz. Samotný kurz však nestačí, záleží především na zkušenostech. Jestliže patříte k lidem, kteří nemají dostatek zkušeností, ani odvahy, což je k vedení účetnictví potřeba, měli byste oslovit profesionála. Kdy s vedením účetnictví začít? Ve své podstatě vzniká povinnost vést účetnictví od prvního dne samotného podnikání a konec účetnictví nastává dnem zániku podnikání. Jak má být účetnictví vedeno? Odpověď na tuto otázku je snadná. Každé účetnictví musí být vedeno srozumitelné, přesné, přehledné, úplné a především průkazné. Podobu účetnictví přesně nařizuje zákon a proto je důležité, se tímto zákonem řídit.

Jaká je podoba účetnictví?

Účetnictví může mít několik podob. Podstatou účetnictví je, aby bylo vedeno v účetních záznamech. Těmito účetními záznamy jsou účetní doklady, účetní knihy, účetní uzávěrky, výroční zprávy, inventurní soupisy atd. Každý z těchto dokladů musí být dokonale založen a archivován. Chceme-li mít všechny doklady archivovány přesně tak, jak je nutné, můžeme starost o ně převést na svého účetního.

Daně a účetnictví

Mzdy a personalistika

Podnikáte a jste zároveň zaměstnavatelem? Pokud ano, pak pro Vás vyvstává problém, který se nazývá personalistika a mzdy. Vedení mzdové evidence je dosti složitou záležitostí a právě proto se lidé, kteří se touto problematikou zabývají, musí dostatečně vzdělávat. Totéž platí v případě zpracování mezd. Mzdy je nutno pečlivě propočítat a to v závislosti na tom, jak zaměstnanci pracují. Proto je nutné, aby personalista pečlivě vedl docházku všech zaměstnanců a na základě zjištěných skutečností mohl poté ´četní zpracovat jednotlivé mzdy.

Co je to daňová optimalizace?

Každý podnikatel by měl mít svého odborníka, který se mu stará nejen o účetnictví, ale především o daně. Naprostým profesionálem na daně a tedy i daňovou optimalizaci jsou daňoví poradci. Co to tedy daňová optimalizace je? Ve své podstatě se jedná o to, že je daňová optimalizace nastavení parametrů daní přesně tak, aby podnikatel ve výsledku zaplatil co možná nejmenší daně. Daňoví poradci vědí přesně, jak legálně a tedy i jednoduše a dlouhodobě snížit daňovou povinnost. Jednoduše řečeno je daňová optimalizace kouzlo s čísly, jejichž podstatu znají pouze odborníci, tedy daňoví poradci.

Šanony na účetnictví

Likvidace společností

Dnešní doba je plná společností, které se na trhu neudrží, a je u nich nutno přistoupit k jejich likvidaci. Jak tedy taková likvidace společnosti probíhá? Prvním impulsem je fakt, že společnost vstoupí do likvidace, přičemž je nutno jednat s vlastníky o tom, jak na tom daná firma je a jakou mají představu o vypořádání. Jakmile je vše vyřešeno, přistupuje se ke zmapování dané firmy a je provedena vstupní analýza, na jejímž základě je vypracován optimální návrh na likvidaci. Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba vypracovat notářský zápis či jiný dokument a do hry vstupuje likvidátor. Likvidátor je zde proto, aby zajistil veškeré dokumenty, a poté musí vést vše tak, aby mohlo dojít ke zpeněžení majetku daného podniku. V této chvíli je potřeba, aby proběhla mimořádná účetní uzávěrka. Jakmile je vše podloženo dokumenty, může začít samotná likvidace. Podnik zanikne pouze tehdy, je-li vymazán z obchodního rejstříku. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o práci velmi složitou, přičemž velmi záleží na tom, aby bylo vše přesně podle zákona. A právě z toho důvodu musí provádět likvidaci společnosti pouze profesionál s potřebnými znalostmi a letitou praxí.

Zastupování na úřadech

Tuto možnost dnes nabízí velká spousta ať již účetních, tak i daňových poradců. Patříte-li k lidem, kteří jsou velmi silně pracovně vytíženi, či podnikáte tzv. ve velkém stylu, nemáte mnoho času na vyřizování. Takový podnikatel má spoustu vyřizování a mnohdy by potřeboval naklonovat, aby stihl být najednou na více místech. Velkou pomocí je pro něj tedy možnost najít si někoho spolehlivého, kdo bude schopen a především ochoten jej při jednáních na úřadech zastoupit. Pokud si tedy někoho takového vybíráte, měli byste mít na mysli, že je potřeba vybírat velmi obezřetně. Takovému člověku budete muset vypracovat plnou moc, na jejímž základě on bude jednat Vaším jménem. Z toho vyplývá, že tento zplnomocněný člověk bude mít ve svých rukou nejen Vaše finance, ale především celý podnik. Vybíráte-li takového člověka, vybírejte pečlivě. Vhodné je oslovit kupříkladu spolehlivého účetního či daňového poradce, kterému věříte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11770 (cesky-magazin.cz#411)


Přidat komentář