Daňové poradenství - Ostrava i celá Severní Morava

Daně jsou velmi neoblíbené. Ať už proto, že jsou vysoké, povinné, či je s nimi těžká práce. V dnešní době nám ale podávají pomocnou ruku daňoví poradci, kteří si s nimi rozumí.

Daně a jejich placení patří bezpochyby k nejneoblíbenějším činnostem každého z nás. Daně se platily již ve středověku, jediným rozdílem byla možnost placení. Pokud jste neměli peníze, mohli jste daně zaplatit v naturáliích, např. dobytkem či úrodou. Z daní jsou pak placeny funkce státu a veřejné správy, ale i většina veřejných služeb.

Daň a její rozdělení

Daň je povinný zákonem ustanovený** poplatek**, který pravidelně hradíme do veřejného rozpočtu. Z hlediska základního členění daně členíme na přímé a nepřímé, a ty pak dále rozdělujeme. Přímé daně platí poplatník až po pořízení, resp. po příjmu, kdežto daně nepřímé platíme již při nákupu, jako je tomu např. u potravin.

Přímé daně

Do výčtu přímých daní patří nejen daně z příjmů, ale také** daně majetkové**. Daň z příjmů se rozděluje na daň z příjmů fyzických osob a na daň z příjmů právnických osob. Do majetkových daní patří veškeré daně týkající se našeho majetku, a sice daň z nemovitosti (tu lze ještě rozčlenit na daň z pozemků a daň ze staveb), daň z převodu nemovitosti, daň darovací, daň dědická a v poslední řadě daň silniční. Mnozí z nás si jistě říkají, proč by měli platit silniční daň, když si musí koupit dálniční známku. Nebo proč by měli odvádět daně z dědictví či z přijatého daru. Nicméně taková jsou pravidla v naší republice a bez pravidel by vládl jen naší zemi jen chaos.

Nepřímé daně

Nepřímé daně se dělí na daň z přidané hodnoty, daň ekologickou, resp. energetickou a daň spotřební. Daň z přidané hodnoty patří k nejdůležitějším a nejznámějším daním. Tato daň je uvalena na většinu zboží a služeb, které nakupujeme. Její sazba se dělí na sazbu základní, která v současné době činí 20 %, a na sazbu sníženou, která byla stanovena na 14 %. Spotřební daň se vztahuje zejména k alkoholu, lihovinám, cigaretám a tabákovým výrobkům, ale i k pohonným hmotám. Jejím cílem je snížení spotřeby alkoholu a tabákových výrobků v ČR, resp. zvýšení příjmů do státního rozpočtu prostřednictví daně na pohonné hmoty. Ekologická daň je platba uskutečněná při registraci motorového vozidla.

Daňové poradenství

Firem a organizací, zabývajících se daňovým poradenstvím, je obrovské množství. Stačí si jen vybrat. Nejčastěji se služeb daňového poradenství využívá v měsíci březnu. Březen je pro živnostníky, podnikatele a účtaře měsícem útrap, jelikož se podává daňové přiznání. V novinách a časopisech se v tuto roční dobu vydávají podrobné návody, jak takové přiznání správně vyplnit. Hledat můžeme také na internetu, jen si musíme dát pozor na aktuální vyhlášky a novinky. Pokud se s daněmi nechceme trápit sami nebo se bojíme vlastních chyb při vyplňování, je dobré si najmout daňového poradce. Je to služba jako každá jiná a tudíž je také placená. Některé firmy si účtují více, jiné méně. Je třeba vyhledávat nejen podle ceny, ale i podle dobrých referencí. Potřebné informace se můžeme dočíst i v různých diskusích. Můžeme také vyzkoušet hned první firmu, která se nám namane, ale tady hrozí nebezpečí, že si nabijeme nos. Nebo se jednoduše poptáme u známých a přátel, kteří nám jistě doporučí toho nejlepšího.

Daňové poradenství se ale netýká jen daní. Jde také o celkové** účetnictví** společnosti nebo podnikatele, kdy daňová firma prostuduje Vaše účetnictví a na základě toho Vám poskytne analýzu Vaší účetní situace. Zjistí-li nějaká rizika, navrhne Vám, jak se jich vyvarovat. Může Vám také nastínit další využití Vašich financí ve Váš prospěch. Daňové poradenství také často přímo nabízí možnost vedení Vašeho účetnictví.

Proč si najmout odborníky přes daně

Vystudování oboru s daňovým zaměřením není jednoduché a následná práce s daněmi už vůbec ne. Celá obtížnost spočívá především v neustálé aktualizaci. Daňové sazby a zákony se stále mění a je třeba se jim přizpůsobit, protože, jak říká známé přísloví, "neznalost zákona neomlouvá". Nejčastěji se mění sazba daně z přidané hodnoty, jak můžeme vidět v případě letošního roku, kdy se snížená sazba zvýšila na 14 %. Dále se často mění sazba u daní z příjmů a také u daně silniční.

Existuje také celá škála** daňových zvýhodnění**, jako je například sleva na dítě, na poplatníka či na studenta. Je ale potřeba vědět, kdy a jak je použít. V daňových zákonech nalezneme veškerá zvýhodnění, možnosti neplacení daní, odklady plateb a mnoho dalšího, včetně zákona o správě daní a poplatků.** Daňové zákony** se samozřejmě upravují a každý rok vycházejí nové.

Pokud si tedy nevíme rady, je lepší mít po ruce odborníky. Daňový poradce Vám může nejen zpracovat daňové přiznání, ale také celoroční daně a poplatky. Bude s Vámi projednávat, jak dosáhnout co nejnižších daní, kterých daňových výhod můžete využít, a jak si celkově zlepšit finanční situaci právě kvůli daňovým úlevám.

Nesmíme však zapomínat, že každý daňový poradce se věnuje jinému odvětví daní. Pokud si tedy najmeme někoho, kdo se věnuje spotřebním daním, a my potřebujeme zpracovat daně majetkové, nemůžeme se pak divit, že výsledek nebude patřit zrovna k očekávaným a kýženým.

Pozor na podvodníky

Dnes je všude řada podvodníků a snad nikdo z nás nechce "naletět". Proto je dobré chtít vidět certifikát, osvědčení či dokument potvrzující poradcovo vzdělání a jeho právo na vykonávání činnosti. Pokud nám to nestačí, je možné nahlédnout do seznamu daňových poradců, či se jen informovat, zda je náš „vyvolený“ opravdu „pravý“. Nechce-li dotyčný dokázat své vzdělání, ruce pryč. Při, resp. po podvodu jsou totiž veškeré snahy o reklamace marné. Přijdeme o zaplacené peníze a ještě můžeme mít potíže s daňovými úředníky, kvůli špatně přiznaným částkám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11764 (cesky-magazin.cz#186)


Přidat komentář