Daně a účetnictví - Ostrava

Každý podnikající subjekt, firma nebo živnostník musí mít zajištěné vedení finančního či mzdového účetnictví, případně prokazovat příjmy či výdaje formou daňové evidence a musí také myslet na povinnost odvádět daně.

Účetnictví a daně. Každého podnikatele zatěžují, ale jsou nutností. Živnostníci mají situaci o trochu jednodušší, ale přesto mnoho z nich v podstatě neví ani to, jak vést správně daňovou evidenci a jak prokazovat příjmy, případně výdaje.** Vedení podvojného účetnictví** je ještě náročnější činnost, které zřejmě podnikatelé příliš nerozumí, přesto jej mají povinnost řádně vést. Pro mnohé z nich je značně nepřehledná také situace v oblasti daní a odvodů, odpisů apod. Dobrým řešením je využít služeb externí účetní firmy.

Daně a vedení účetnictví – Ostrava

 

Pokud bydlíte v oblasti Ostrava a okolí a řešíte problematiku účetnictví, máme pro Vás tip na zkušenou účetní firmu, která Vás dokáže zbavit starostí a obav z případných postihů finančního úřadu. Naším tipem je účetní firma DÚOPAM s.r.o. Ostrava, která nabízí profesionální služby v oblastech: vedení daňové evidence, vedení podvojného účetnictví, účetní poradenství, personalistika a mzdová agenda, rekonstrukce účetnictví a daňové poradenství. Účetní firma Vás zbaví nejen starostí se správou účetnictví, ale ušetří Vám spousty času, a to také tím, že zajišťuje svoz dokladů.

Daně a účetnictví - Ostrava

Vložte účetnictví do správných rukou a obraťte se profesionály, kteří podstupují pravidelná školení v novinkách účetnictví a daní. DÚOPAM nabízí záruku nejnovějších informací, rychlost a preciznost zpracování dokladů a samozřejmostí je dohoda o mlčenlivosti mezi firmou a klientem. Veškeré informace odaních a účetnictví v Ostravě zde. http://www.duopam.cz.

Kontakt: DÚOPAM s.r.o., Českobratrská 19, 702 00 Ostrava, e-mail: duopam.sro@tiscali.cz, telefon: 596 128 849

Jak vést účetnictví?

Vedení účetnictví znamená prokazování příjmů a výdajů, které jsou s podnikáním spojené. Ze zákona máte povinnost vést účetnictví, ale pro živnostníky je určena výhodnější varianta prokazování příjmů a výdajů formou daňové evidence, přičemž při využití daňové paušální daně je možné evidovat pouze příjmy. Firma, která má zaměstnance musí mít zajištěnu také personalistiku a mzdovou agendu. Všichni se pak musejí postarat o výpočet a odvod daní.

Kdo musí vést účetnictví?

Pokud podnikáte, zabezpečit řádné vedení účetnictví je vaše povinnost i když vám tato oblast nic moc neříká, ale naštěstí účetnictví nemusíte vést sami. V podstatě máte na výběr ze tří možností. Vést si účetnictví sami, zaměstnat vlastní účetní nebo využít službu externího účetnictví. Jako drobný podnikatel nebo živnostník si jistě nemůžete svoji vlastní účetní dovolit. Nejlepší řešení je tedy obrátit se na účetní firmu, která bude vaše účetnictví zpracovávat smluvně. Takováto firma vám navíc nabídne služby daňového poradenství a navíc za správnost vedení účetnictví ručí.

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence, které se v minulosti jmenovalo jednoduché účetnictví je základní forma účetnictví, která je určena zejména pro živnostníky a drobné podnikatele. Daňová evidence je obvykle honorována podle počtu položek v peněžním deníku a záleží také an tom, zda jste plátci DPH. Součástí vedení daňové evidence je zhotovení daňového přiznání, přehled pro OSSZ, přehled pro ZP, případně doprava dokladů a zastupování na úřadech. Externí účetní služba vám může nabídnout také rekonstrukce účetnictví.

Vedení podvojného účetnictví

Nabídka služeb vedení podvojného účetnictví, daňového a účetního poradenství je určena jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Účetního a daňové poradenství ale mnohdy využívají také rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace. Obsahem služeb je komplexní řešení účetní, daňové a mzdové problematiky, kdy je kladen důraz na individuální přístup k požadavkům a potřebám klientů. Služby vedení podvojného účetnictví, daňového a účetního poradenství se týkají zpracování daňových přiznání, daňového poradenství a pro firmy jsou nabízeny služby mzdového účetnictví a personální agendy.

Vedení personální a mzdové agendy

Personalistika bývá mnohdy velice časově náročná oblast a také v tomto případě lze ušetřit prostředky využitím externí firmy. Externí vedení personální a mzdové agendy představuje zpracování pracovních smluv, přihlašování a odhlašování pracovníků u sociální správy a jednotlivých zdravotních pojišťoven, evidenci zákonného pojištění, vedení evidence o kvalifikaci a další práce. Externí firma může zpracovat i mzdy, kdy se jedná o kompletní zpracování mezd pro malé i velké organizace se sestavami mzdových a výplatních pásek, rekapitulací mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě apod. součástí služeb vedení mezd je uzavření roku (roční uzávěrky) a provedení ročního zaúčtování. Výhodou externí firmy je individuální přístup a nižší náklady než u vlastních zaměstnanců, neboť platíte pouze za skutečně odvedenou práci, nikoliv za prostoje. Při zpracování daňových přiznání je kladen důraz na zpracování variant a daňovou optimalizaci k maximální spokojenosti zákazníka.

Daňové poradenství

Služby daňového poradenství vám pomáhají určit optimální výši daní, kterou uvádíte ve svém daňovém přiznání. Výrazem "optimální" je myšlena co možná nejnižší možná daň a poradce vám tedy poradí, jak správně stanovit daň a přitom neplatit zbytečně víc než je nutné. Služby daňového poradenství nabízí v této oblasti například optimalizace daňových odvodů, poradenství při zpracování daňových přiznání  (daň z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daně dědické a darovací apod).

Proč svěřit účetnictví a daňové přiznání účetní firmě?

Profesionální účetní firma, která zpracovává účetnictví má dokonalý přehled o daňových změnách, které nastaly a ví naprosto přesně, co všechno lze z daní odepsat. Pokud současně využijete službu daňového poradenství, výše daní bude stanovena tak, aby byl její odvod co nejnižší a pro vás tedy co nejvýhodnější, specializovaná účetní firma tedy přináší úspory na odvodech daní. Další výhodou zpracování dokladů externí firmou je jistota správně vedeného účetnictví - zodpovědnost přebírá účetní firma a vám nehrozí žádný postih. Nehrozí ani žádná pokuta nebo penále za chybné daňové přiznání. Pokud by se stalo, že vám kvůli chybě bude vyměřena pokuta, vy nemusíte platit nic, pro takovéto případy je totiž účetní firma pojištěna. Nemáte ani žádné starosti daňovým přiznáním - starosti a stres přenecháte firmě, která hlídá veškeré termíny za vás. A poslední výhodou je úspora času – externí účetní firmě pouze předáte podklady a v uspořeném čase se můžete nerušeně věnovat svému podnikání.

Výhody externího vedení účetnictví

Vedení účetnictví, mzdové nebo daňové agendy smluvní účetní firmou přináší řadu výhod, zejména snížení nákladů, kdy platíte pouze za takové služby, které potřebujete. Nemusíte ani investovat do počítačového a programového vybavení. Kvalita účetních služeb je na velmi vysoké úrovni, protože díky specializaci účetní firma neustále sleduje změny v právních a daňových předpisech. Účetní servis vám dokáže připomenout blížící se termíny splatnosti daní, zálohy pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení apod.

Zastupování před úřady

Účetní a poradenská firma vás může zastupovat před úřady, jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna či správa sociálního zajištění. Zastupování externí firmou ale může probíhat také v rámci běžných daňových povinností. Tou je například registrace k dani, kdy se nejčastěji jedná o daň z příjmů, DPH nebo daň ze závislé činnosti.** Zastoupení externí účetní firmou** je možné také v případě daňové kontroly nebo při přípravě odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11767 (cesky-magazin.cz#236)


Přidat komentář