Vodácké sporty

České a moravské řeky lákají mnoho lidí nejen ke koupání, ale stávají se i místem setkávání nadšenců vodáckých sportů. Najdeme na nich úseky různých obtížností, takže si každý vybere trasu nejen podle atraktivity, nýbrž také podle svých schopností.

Vodní turistika

Vodní turistika se stává čím dál více populární volnočasovou aktivitou. Mnoho Čechů dává v parných letních dnech přednost pobytu u vody a právě proto si oblíbili tuto činnost. Tato forma turistiky využívá k přesunování mezi jednotlivými místy různá plavidla. Nejrozšířenější je na říčních tocích. Na vodu se můžeme vydat sami nebo ve skupinách.

Historie vodní turistiky

Historie tohoto vodního sportu se u nás začala psát roku 1875, kdy se zde objevila první kánoe. Tu zakoupil roudnický lékárník Ferdinand Zinke od anglických obchodníků. Další kánoe nechává dovézt z Kanady Josef Rössler Ořovský v roce 1910. Jejich obliba rychle stoupala a tak byl o tři roky později založen Svaz kanoistů království českého, který byl později přejmenován na Český svaz kanoistů. K výraznému rozvoji vodních sportů dochází po vzniku samostatného Československa. Tehdy vznikala vodácká tábořiště a konaly se první závody. Jedním z nich byla soutěž v Praze uspořádaná roku 1933, které se zúčastnilo 58 závodníků z deseti zemí. Úspěch tohoto mistrovství vedl k zařazení kanoistiky na program Olympijských her o tři roky později. Rovněž skautské hnutí se zapojilo to propagace tehdejšího vodáctví. Na jeho rozvoj měl také vliv tramping. Trampové měli k přírodě velmi blízký vztah a mnohdy si zakládali osady právě u vodních toků. Vodáctví omezovaly výstavby přehrad, zvláště pak budování vltavských kaskád, které znamenaly konec zánik peřejnatých říčních úseků. I za dob normalizace pokračoval vodácký boom. Zakládaly se nové oddíly a obnovovaly již zaniklé vodácké kluby. S otevřením hranic** čeští vodáci** začali objevovat i zahraniční řeky. Proto dnes na ně můžeme často narazit i v Rakousku, Černé Hoře, Polsku nebo Rumunsku.

Kánoe - zavřené, otevřené

V našich vodách je nejoblíbenější** jízda na kánoích**. Jejich posádku tvoří kormidelník (zadák) na zádi a háček na přídi. Svůj původ mají kánoe u Indiánů. Většinou se jednalo o vydlabané kmeny stromů. Později se stavěly i z březové kůry nebo se dřevěná kostra potahovala nalakovaným plátnem. Současné kánoe jsou ze skelného laminátu nebo plastu. Dělíme je na zavřené a otevřené. Ty první jsou vhodné zejména na divoké toky. Jsou tvořeny palubou s otvory pro posádku. Ty se zavírají krycí zástěrou. Otevřené kánoe jsou vyztuženy příčnými tyčemi. Jsou vybaveny vzduchovými komorami na přídi a zádi sloužícími proti potopení. Setkáme se i s nafukovacími kánoemi. K pohybu v nich se používají pádla.

Kajak

Kajak je malá loď, vhodná i ke sjíždění těžších úseků. Pochází ze severských oblastí, kde jej Eskymáci kromě dopravy využívali především k lovu. K jeho pohonu se používá dvojpádlo. Kajaky se vyrábějí ze dřeva, sklolaminátu, termoplastu a polyesterové tkaniny s nánosy syntetických kaučuků. Existují různé druhy. K nejběžnějším patří sjezdový kajak, který slouží ke sjezdu divokých toků. Je rychlý, dlouhý, lehký a méně obratný. Slalomový kajak používáme při slalomu na divoké vodě. Tato plavidla jsou velmi plochá, rychlá a obratná.** Rychlostní kajaky** jsou určeny pro pohyb na klidných a mírně tekoucích vodách. Jsou velmi vratké a je velmi obtížné se na nich udržet. Jsou určeny k dosažení maximální rychlosti v olympijském sportu nazývaném rychlostní kanoistika. Mořské kajaky jsou delší (délka až 5 metrů), úzké a rychlé. Jsou stabilní a snadno projíždí vlnami.

Raft - nafukovací plavidlo

Raft je ploché a široké nafukovací plavidlo vyráběné z gumy. Vejde se do něj 4 – 6 osob. Díky svému příčnému profilu je raft stabilní loď. Proto se využívá ke sjezdu divokých toků.

Příslušenství na vodu

Pádlo nám slouží k pohonu lodi. Na rozdíl od vesla není připojeno k plavidlu a drží se pouze v rukou. Na našem trhu narazíme na pádla z dřeva, plastu a hliníku. Do nich se často přidává kevlar nebo sklolaminát. Vodotěsný barel by také neměl na žádné lodi chybět. Možnost převrácení lodi je častým jevem i u zkušených vodáků. Zvážit bychom měli i výběr obuvi. Na vodu jsou vhodné uzavřené boty. Při sjíždění divoké vody bychom měli myslet také na ochranu hlavy. K tomu účelu nám slouží helma, která nám spolehlivě ochrání i uši a spánky. K vybavení patři také plovací vesta a savá houba. Ta nám slouží k rychlému odstranění vody z lodi. Provazy se nám budou hodit při přetahování lodi a uvazování předmětů.

Vltava - vodáci

Vltava je mezi vodáky nejoblíbenější řekou. Od svého pramene na šumavské Černé hoře po ústí do Labe v Mělníku je 430 km dlouhá. Pro vodáky začíná být zajímavá už Teplá Vltava u Borové Lady.  Tato část je však vhodná k splouvání pouze za jarního tání. Protože úsek horního toku Vltavy prochází národním parkem Šumava, platí tady značná omezení. Většina příznivců vodní turistiky ale začíná svou plavbu teprve ve Vyšším Brodě. Odsud do Českých Budějovic řeka protéká krásnou zalesněnou krajinou s mnoha památkami. Dále pak je možné pokračovat do Hluboké nad Vltavou s nádherným zámkem.

Sázava - vodáci

Dalším populárním vodáckým tokem je Sázava. Ke splouvání se zvláště hodí spodní část řeky z Čerčan do Pikovic. Sázava na tomto úseku má klidnější charakter. Najdeme tu několik jezů. Proplouvat budeme kolem zříceniny gotického hradu Zbořený Kostelec. Ten pochází ze 14. století a dnes tu najdeme zbytky padacího mostu, několik opěrných pilířů a část zdí. Z Týnce nad Sázavou se ještě zvýší počet jezů a zúží proplouvané údolí.

Otava - vodáci

Otava vzniká soutokem horských bystřin Křemelné a Vydry u šumavské Čeňkovy pily. Horní tok je až do Rejštejna rychlý s mnoha peřejemi v úzkém zalesněném údolí. Tento úsek je vhodný pouze pro zkušené vodáky a uzavřené lodě. Dále pak proud je již pomalejší a spád se zmírňuje, proto lze již pokračovat i v otevřených loďkách. U Sušice se údolí rozevírá a Otava plyne k Písku pomalým tempem. Míjí otevřenou lučinatou krajinu. Pod Pískem vtéká do zalesněného koryta, aby po několika dalších kilometrech mohla dotéci do Orlické přehrady.

Morava - vodáci

Z moravských toků je mezi vodáky snad nejvíce populární řeka Morava. Ta nabízí jak drsné úseky v jesenickém podhůří, tak oddychovější splouvání v romantických zátočinách na jihu. K oblíbeným trasám patří etapa z Hanušovic do Olomouce. Tady můžeme narazit na u nás vzácné bobry. Střední a dolní tok je pro svou nenáročnost vhodný i pro úplné začátečníky. Řeka zde protéká lužními lesy se slepými rameny a písčitými tůňkami.

České vodní toky

Na území České republiky je mnoho řek vhodných ke splouvání. Dá se říci, že se setkáme se všemi stupni náročnosti, takže si vyberou jak zkušení vodáci, tak nováčci tohoto sportu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11362 (cesky-magazin.cz#134)


Přidat komentář