Jezdecké disciplíny

Jedním z nejmilejších domácích zvířat je kůň. Pro svou krásnou postavu, oči i povahu si jej lidé pořizují do svých stájí. Kůň nám slouží pro relaxaci i zábavu, ale stále také pro pomoc v lesnictví a na polích. Rozdělujeme mnoho druhů jezdeckých disciplín.

Kůň patří mezi nejoblíbenější zvířata. Kůň patří mezi lichokopytníky, je to zvíře domestikované, tedy zdomácnělé, lze jej ochočit. Samičce koně se říká klisnička, to do 4 let věku, po té je to klisna. Sameček, který je mladší čtyř let říkáme hřebeček, staršímu pak hřebec nebo valach. Valach je vykastrovaný hřebec. Koně se využívali v dřívějších dobách zejména pro potravu, pro přepravu osob i nákladů, a také jako pomocná síla v lesích a na polích. Od minulého století se začali koně využívat také pro relaxaci či zábavu a sport.

Jezdectví

Dnes se koně nejvíce využívají pro** sport**. Jezdecký sport má mnoho soutěží a disciplín. Nejznámější jsou tyto:

  • Drezura – sportovní disciplína, kde je kladený velký důraz na souhru koně a jezdce, na oboustranném souznění. Úkolem drezúry je vylepšit pohyb koně tak, aby svého jezdce přenášel lehce, aby byl vyrovnaný, ohebný a přizpůsobivý na všechny pobídky vlastního jezdce. Při závodech drezúr jsou předem vyhlášené určité drezurní úkoly v rozdílných stupních náročnosti. Cílem je, aby jezdec s koněm prováděl drezurní cviky v co nejpřesnějším pořadí, tak jak je předem určeno. Hodnotí se jak si jezdec s koněm harmonicky rozumí. Tento druh jezdeckého sportu je také olympijskou sportovní disciplínou.
  • Parkur – jezdecké závody, kdy je úkolem koně zdolat překážky. Tyto překážky jsou výškové, šířkové i výškovo-šířkové.  Každá špatně překonaná překážka je ohodnocena trestnými body nebo trestnými vteřinami. Hodnotí se i neposlušnost koně. Také v této disciplíně se soutěží na Olympiádě.
  • Dostihy – nejde tak ani o sport, jako o zkoušku výkonnostní. Dostihy dělíme na rovinové dostihy, kdy koně běží po dráze bez překážek, na překážkové dostihy, kdy musí kůň překonávat různé překážky včetně příkop a vodních skoků, a na klusácké dostihy, kde kůň táhne svého jezdce ve vozíku, kterému se říká sulka. Nejznámější dostih v naší republice je překážkový dostih Velká Pardubická.
  • Soutěže jezdecké všestrannosti, také military – komplexní sportovní soutěž s koňmi. Tato soutěž trvá tři dny a její součástí jsou disciplíny drezury, terénní jízdy a parkuru. Tato soutěž vyžaduje velkou soustředěnost jak koně, tak jezdce. I tuto soutěžní disciplínu můžeme shlédnout na** Olympijských hrách**.

Existuje ještě mnoho dalších soutěží a závodů s koňmi. Nejznámější jsou kočárové soutěže, vozatajské soutěže, kdy jezdec nesedí na koni, ale na přídavném vozíku, který je koněm tažen. Důležité je, aby kůň překonal určitou cestu přes různé umělé překážky a branky, a jezdec dokázal tak svou vozatajskou zručnost. Další koňskou sportovní soutěží je hra Koňské pólo. Jde o kolektivní hru s míčem mezi brankami, dalo by se říci, že je to jako fotbal na koních. V naší zemi není tato hra příliš povědomá, za to například v Americe i jižní Asii je velmi populární.

Ale jsou také závody, které probíhají skoro v každé vesnici, mezi lidmi, kteří mají své koně doma ve stájích pro svou zábavu a radost. Těmto malým místním soutěžím se říká „Hubert“. Jde o vyjížďku nazdobených koní po okolí často se závodem o chycení lišky. Výherce obdrží trofej a je pánem celého zbylého dne a večera.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11348 (cesky-magazin.cz#20)


Přidat komentář