Jeskyně v ČR

V Jeseníkách stojí jistě za prohlídku Jeskyně Na Špičáku. Nepatří sice k největším jeskyním, ale zato k těm nejstarším. Najdete zde zajímavá místa i velmi staré unikátní nápisy. Výhodou je, že celá prohlídka je bezbariérová.

Jeskyně Na Špičáku

Je součástí národní přírodní památky Na Špičáku, vyhlášené v roce 1970 ministerstvem kultury ČR na rozloze 7,05 ha. Spolu s ostatními podzemními i povrchovými krasovými jevy a jejich živou přírodou je přísně chráněna podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Již když si toto přečtete, tak vám je jasné, že jde o ojedinělý přírodní úkaz, který jistě stojí za zhlédnutí. Ostatně, ani historie této jeskyně rozhodně není nezajímavá. Vždyť sahá nejméně do roku 1430.

Prohlídka Jeskyně Na Špičáku

Samotná jeskyně měří asi 410 metrů. Její průměrná výška je kolem dvou metrů. Do jejích útrob se sestupuje po** 52 schodech**. Má dvě patra, která jsou spojena vertikálními propastmi s hloubkou kolem osmi metrů. Prochází se pouze horním patrem, poněvadž spodní je stabilně zaplavené. Dnešní trasa je dlouhá 220 metrů a vede vás podzemním labyrintem, který je vytvořen v devonských mramorech.

Jeskynní nápisy

V jeskyni uvidíte mnoho nápisů a kreseb bez udání letopočtu. Některé již nejsou zcela čitelné. Jsou vytvořeny uhlem, červenou rudkou a tuhou. Další nápisy i kresby jsou do skály vytesány, vyryty nebo vyškrabány. Velký zájem vyvolávají kresby a piktogramy. Opakuje se znak dvou zkřížených šavlí, najdete tu znak cechu hornického - zkřížená kladiva, či kresbu dvou postav modlících se pod křížem s Ukřižovaným s názvem Kalvárie.

Cesta Jeskyní Na Špičáku

Jeskyně Na Špičáku nepatří mezi jeskyně s krápníkovou výzdobou. Zajímavé zde jsou především masivnější sintrové náteky na stěnách a částech podlah, i drobné stalaktity a** záclonky ve výklencích**. K zajímavým jevům patří současná, celkem rychlá tvorba nových krápníkových útvarů,které mají podobu tenkých dutých brček a malých záclonek. Jeskyně patří i k málo lokalitám s výskytem nickamínku, což je bílá kašovitá hmota nezpevněného sintru, která i v současnosti poměrně rychle přibývá na stěnách a stropech některých chodeb a jako bílé povlaky krášlí jeskyni. Starší suché polohy vytvářejí agregáty s květákovitými tvary.

Obyvatelé Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně** Na Špičáku** je významným zimovištěm letounů. Což jsou netopýři a vrápenci. Celkem zde zimuje sedm druhů letounů a běžní jeskynní bezobratlí. V době přeletů zde byl odchycen netopýr velkouchý. Zimují zde vrápenec malý, netopýr velký, brvitý, vodní, černý a ušatý. V lomu u východu z jeskyně je jezírko, napájené ze spodního patra jeskyně, kde můžete spatřit čolka horského a možná i čolka velkého.

Historie Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně střední Evropy. Ve starších mapách byla jeskyně Na Špičáku nazývána Supíkovická jeskyně nebo také Tropfsteinhöhle in Saubsdorf. První známý písemný záznam o původně Supíkovické jeskyni pochází z roku 1430 a to z knihy pro hledače pokladů od krakovského autora Anthonia Waleho.Rok jejího objevu však znám není. Existují však dohady, že v době tatarských vpádů do Evropy ve 12. století sloužila tato jeskyně jako útočiště pro okolní obyvatele. Nejstarší letopočet vyrytý do skalní stěny je z roku 1519. Mimo to na stěnách jeskyně najdete i unikátní zobrazení motivu ukřižování se dvěma modlícími se postavami v

prostoru nazývaném Kalvárie. Historici toto místo považují za možnou provizorní modlitebnu. K dalším zajímavostem patří kříž s půlměsícem či zkřížené šavle. Některé nápisy a kresby překryly již vrstvy mladého sintru.

První prohlídky

Ty se začaly v době, kdy se o jeskyni začal starat sudetoněmecký horský spolek. Bylo to v letech 1884–1885. Sudetoněmecký horský spolek prostory primitivně upravil tak, že zde bylo možné začít provádět turisty za vstupné. Návštěvníci procházeli jeskyněmi s průvodcem za svitu karbidových lamp. Protože bylo v té době značně vysoké vstupné, jeskyně přestala být brzy navštěvována a zůstala volně přístupná.

Jeskyně Na Špičáku v průběhu let

  • Roku 1885 byla jeskyně zanesena do map vojenským topografem Johannem Ripperem, jehož překvapivě přesná mapa byla používána i ve dvacátém století.
  • Roku 1886 vlastivědný pracovník Adolf Kettner začal zkoumat historické nápisy v jeskyni.
  • Po druhé světové válce podzemí Špičáku sloužilo jako úkryt příslušníkům organizace Wehrwolf.
  • Začátkem padesátých let přechází Jeskyně Na Špičáku pod péči národního podniku Turista Severomoravský kras.
  • V letech 1954–1955 probíhají jeskynní opravy a také je zde zavedeno osvětlení.
  • V roce 1970 byl kopec Špičák spolu s jeskyní vyhlášen Národní přírodní památkou o rozloze 7 hektarů.
  • V roce 1994 proběhla další úprava, která zajistila bezbariérový přístup.
  • Od stejného roku se v Jeskyni Na Špičáku občas pořádají komorní koncerty a také oživené prohlídky.

Jeskynní koncerty

Máte-li rádi netradiční prostředí, vydejte se na** koncert do Jeskyně Na Špičáku**. Celý koncert se odehrává za svitu svíček přímo v jeskyni. Koncerty probíhají po celou sezónu. Vystřídají se zde různé pěvecké sbory, orchestry i jednotliví muzikanti a zpěváci. Mimo to zde průvodci provádějí v dobových kostýmech a také sem zavítají občas tanečnice. Informace o programech získáte na www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku. Využít můžete e-mailové adresy nebo i telefonních čísel.

Kde najdete Jeskyni Na Špičáku?

Jeskyni Na Špičáku najdete pod kopcem** Velký Špičák** (516 m), mezi obcemi Supíkovice a Písečná na Jesenicku. Jsou snadno dostupné vlakem, autobusem, autem i na kole. Přímo před jeskyní je možné parkovat. Pěší turisty sem zavedou i turistické značky, které jsou součástí mnoha tras.

Kdy Jeskyni Na Špičáku navštívit?

V  měsících listopadu a prosinci jsou jeskyně uzavřené. V lednu, únoru a březnu je otevřeno pouze po předchozí dohodě. V dubnu, květnu, červnu, září a říjnu se do Jeskyně Na Špičáku můžete podívat od úterý do neděle, od 9 do 16 hodin. V letních měsících, červenci a srpnu je prohlídka každý den od 9 do 17 hodin. Navíc lze domluvit i individulání prohlídku a zúčastnit se některého z jeskynních koncertů.

Kolik prohlídka stojí?

Vstupné pro dospělého je v současné době 80 korun. Pro děti a studenty 40 korun a pro seniory 60 korun. Za fotografování a natáčení si připlatíte 40 korun. Ale pozor, týká se to i fotografování a natáčení mobilními telefony.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11379 (cesky-magazin.cz#222)


Přidat komentář