Zemní a demoliční práce - Karviná a okolí

Stavba často nemůže začít bez likvidace předchozího objektu. Ten je nutné vyklidit, zbourat a odvést sutiny. Následně je zapotřebí sanace a také provedení zemních prací. Vše probíhá podle přísných pravidel.

Jak zbourat nechtěnou stavbu?

Každopádně do bourání nechtěné stavby se nesmíte pustit jen tak a bez řádných povolení. Těch je v tomto případě více, než u stavby nové. Vyplývá to z nebezpečnosti činností, které bourací práce doprovází. Již z těchto málo informací je jasné, že je lépe bourací práce svěřit firmě, která vše obstará za vás a provede vše takzvaně na klíč. V tomto směru je výhodné svěřit vybrané firmě plnou moc, aby mohla vyřídit i potřebná povolení. Vy jen dohodnete podmínky a rozsah prací a následně převezmete hotové dílo.

Nejdříve bourání

Ano, tak by se dala nazvat stavba domu řady lidí, kteří z důvodu získání pěkného stavebního místa zakoupí starý dům, zbourají ho a teprve pak začnou stavět nové bydlení. Ovšem i když je toto řešení velmi dobré, tak ne vždy jde vše hladce. Bourání objektů totiž podléhá přísným pravidlům. Vždy je nutné příslušnému úřadu doložit potřebné dokumenty včetně dokumentace bouracích prací. Zvláště přísný režim je nutné dodržet u bourání staveb, v nichž je přítomen** azbest**. Typickým příkladem takového materiálu je azbestocementová střešní krytina, jinak eternit, která je ze zákona nebezpečným odpadem a podle toho s ním musí být nakládáno. Zde je vždy nutné mít povolení a zároveň likvidaci nebezpečného odpadu doložit odpovědnému orgánu. Pokud je dům v zástavbě, například řadový dům, pak je nutné vedle dokumentace bourání mít i vyjádření statika. Ten doporučí, jak postupovat, aby sousední stavby nebyly porušeny.  Samozřejmě velmi opatrně musí být s bouráním postupováno, pokud v okolí nebo sousedství je nějaká cenná historická památka, kterou by tyto práce mohly poškodit. Zde by pak hrozily vysoké pokuty. Z uvedeného vyplývá, že je lépe bourací práce, včetně vyřízení všech dokumentů svěřit odborné firmě.

Vyklízecí práce Karviná a okolí

Než se započne s bouráním, je nutné vyklidit prostory, odpojit instalační rozvody a zajistit je. Vyklízí se podle určeného harmonogramu a podle vaší domluvy s firmou. Buď je možné vše automaticky vyvést na skládku, nebo je možné i část věcí odvést na vámi určené prostory. Často se takto řeší například odvoz uhlí, dřeva, nebo jiných věcí, které i přes své stáří mají hodnotu, nebo slouží například k vytápění. Do celkové** ceny** vyklizení se zahrnuje nakládka, likvidace odpadu a hrubé zametání vyklizených prostor, jde tedy o kompletní úklid a odvoz nepotřebných věcí a materiálu. Pokud se rovnou bourá, pak se zametání často vynechává. Ale je nutné vše vyklidit tak, aby nedošlo k úrazu.Recyklace

Demoliční či bourací práce Karviná

Zde je možné bourat celé stavby nebo jen jejich části. Odborná firma vám zbourá stavbu bez jakéhokoli poškození okolí, tak že zbude jen srovnaná plocha. Může vám však zbourat jen část budovy, hospodářské budovy, nebo vnitřní části. Toho se často využívá u rekonstrukcí, bytových jader a domů. Někdy jdou bourací práce až tak daleko, že zůstanou jen nosné zdi. Jindy je nutné vybourat jen okna a dveře, případně vnitřní stěny a příčky či nevyhovující omítku. Možné je vytrhání podlah, zbourání a rozebrání střechy, případně i strhnutí stropů. U střech se často třídí odpad. Při všech těchto pracích je velmi nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Do ceny bouracích prací se zahrnuje samotné bourání, nakládka, likvidace odpadu a hrubé zametání prostor v případě, že se bourací práce týkají vnitřních úprav v objektech.

Dezinfekční práce Karviná a okolí

Jde o službu, která může být součástí vybourání, vyklizení a hrubého úklidu prostor. Zvláště pokud jde o prostory, které sloužily k ubytování holubů, hlodavců nebo bezdomovců. Může však jít i o prostory, které jsou v důsledku dlouhodobého uzavření napadeny plísní či houbami.

Odvoz sutin a nebezpečného odpadu Karviná a okolí

Patří k bouracím i vyklízecím pracím. Ve většině případů se i o toto postará sama vybraná firma. Přistaví kontejnery, valníky, či nákladní auta, která se o odvoz postarají. Pokud si objednáte demolici na klíč, vyřídí za vás firma i povolení na odvoz odpadu. A vyveze odpad na určená místa. Často se** odvoz suti** platí méně, než odvoz netříděného odpadu. Je však možné, že si firma naúčtuje odvoz celkově, bez rozlišení druhu odpadů.

Zemní práce Karviná a okolí

Smlouva s firmou může zahrnovat také zemní práce. Jde o velmi důležitou část. Upravit terén po bourání není vůbec jednoduché. Po vyvezení veškerých sutin zůstanou velké díry, nerovnosti a ty je zapotřebí upravit. Často se bez těžké techniky neobejdete. Samotné dokončovací práce pak zvládne i lehká technika.Demolice stavby

Zemní práce jako příprava na další stavbu

Pokud byla demolice základem pro další stavbu, můžete zemních prací využít k přípravě stavebních základů. Je to výhodné hned ze dvou důvodů. Za prvé ušetříte, za druhé technika vám vše připraví a stavební firma pak již jen ručně dokončí detaily. Navíc ušetříte i čas.

Kolik stojí demolice?

Jde vlastně o komplet prací, který zahrnuje správní poplatky, vyklízecí práce, samotné bourací práce, jejichž cena se odvíjí od složitosti a rozsahu, odvoz sutin a nebezpečného odpadu, což je i několik tisíc korun. Zde je vždy lépe oslovit vybranou firmu a požádat o vytvoření předběžného rozpočtu.

Nebourejte ani nevyklízejte svépomocí

Vždy je lépe obrátit se na odbornou firmu. Dnešní zákony neumožňují bourat jen tak, jak vám vše přijde pod ruku. Je nutné odpad** třídit.** Zvláštní důraz se klade na třídění nebezpečného odpadu. Velmi je hlídána likvidace již zmiňovaného azbestu. Důležitou roli hrají i instalační rozvody a jejich odpojení. Opomenutí může znamenat smrtelný úraz. Pokud je shledáno nedodržení zákonů a pravidel likvidace, pak následují často velmi vysoké pokuty. Před nimi vás ochrání odborná firma, která nejen v zákonech o bourání má přehled, ale nese také za celou demolici odpovědnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11740 (cesky-magazin.cz#366)


Diskuze a zkušenosti

Michal | 09.06.2014 11:59
Re: Zemní a demoliční práce - Karviná a okolí Děkuji za doporučení. Skvěle odvedená práce!


Přidat komentář