Tepelná čerpadla- Zlín a okolí

Budete stavět nový domek a zvažujete možnosti vytápění a ohřevu vody? Anebo chcete snížit náklady na energie u svého současného domu? Jednou z možností, kterak ušetřit na topení a ohřevu vody, je tepelné čerpadlo.

Ještě před několika lety byla tepelná čerpadla považována za něco zbytečně drahého a vhodného leda tak jen pro bohatší vrstvy. S tím, jak se z dlouhodobého hlediska postupně zvyšují ceny energií, se zvyšuje poptávka také po tepelných čerpadlech – i přes vyšší počáteční investici do pořízení celého systému se vložená částka po čase vrátí a pak už topíte a ohříváte vodu oproti spotřebitelům plynu nebo elektřiny skoro zadarmo

Jak se stavělo dříve a jak dnes?

Dřívější domy byly z hlediska vytápění často velmi náročné. Svědčí o tom tzv. energetické štítky (přesněji PENB, neboli Průkaz energetické náročnosti budovy), jež jsou dnes povinností při prodeji domu. Naprostá většina starších domů po přeměření a vyhodnocení svých parametrů skončí v té nejhorší, resp. nejméně úsporné kategorii. To samé překvapivě platilo u spousty novostaveb ještě před několika málo lety. V závislosti na stále rostoucích cenách energií se však dostal na vzestup trend kvalitně postavených a zateplených staveb a to buď tzv. „energeticky úsporných domů“ anebo v ještě vyšší kategorii tzv. „pasivních domů“.

Důraz na úsporu energií roste

Používání nejmodernějších stavebních materiálů s důrazem na kvalitu provedení stavby, nové technologie zateplování a rovněž úspornější systém hospodaření s teplem – to vše je v posledních letech na prudkém vzestupu. U samotné stavby domu ale snaha snížit energetickou náročnost budovy a tím zároveň podpořit svou nezávislost na dodavatelích energií nekončí. Pokud chcete jít ještě dál a za energie na vytápění domu a ohřev vody neplatit oproti ostatním skoro nic, pak si pořiďte kvalitní tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo znamená úsporu a zároveň podporu ekologie

Proč nevyužít teplo z okolí domu a znatelně tak nesnížit náklady na energie, které si jinak musíte kupovat? A kromě úspory na energiích budete díky nižší spotřebě energie nebo nižším emisím svým dílem přispívat také na lepší a čistší životní prostředí.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Princip tepelného čerpadla není v zásadě nijak složitý. Tepelné čerpadlo funguje na principu známém již po mnoho desetiletí a dodnes je využíván ve všech chladících zařízeních (například lednička). Teplo je odebíráno zevnitř lednice a předáváno ven – zkuste přiložit ruku k zadní části ledničky a určitě ho ucítíte. Podobně funguje i tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z okolního prostředí (tím může být vzduch, voda nebo země) a dále ho využívá v domě k ohřevu vody nebo vytápění. Některá tepelné čerpadla umí i chladit, takže v létě mohou fungovat jako klimatizace.

Jak si vybrat tepelné čerpadlo?

Výběr tepelného čerpadla není jen tak a nevyplatí se jej podcenit. Rozhodně se obraťte na odborníka, který Vám navrhne řešení na míru vhodné pro Vaše potřeby a odpovídající Vašim požadavkům.

Tepelné čerpadlo – vytápění ušité na míru

Pro správné zvolení vhodného typu tepelného čerpadla o náležitém výkonu je třeba nejprve provést podrobnou analýzu objektu a jeho okolí (pozemku i podnebního pásma). Aby byl provoz tepelného čerpadla ekonomický, je důležité brát v úvahu takzvaný topný faktor, což je poměr výkonu vyprodukovaného tepelným čerpadlem a spotřeby elektrické energie, jenž ke svému provozu tepelné čerpadlo spotřebuje. Proto se při návrhu výkonu tepelného čerpadla vychází z tepelných ztrát objektu. Ty se ale mění v závislosti na venkovní teplotě a proto se při výpočtu bere v potaz oblast, ve které se objekt nachází. Jiné podmínky jsou jistě na jižní Moravě, jiné na například na severní Moravě a jiné v podhůří Krkonoš, Šumavy, Jeseníků, Beskyd či jiných vysokých hor apod. Zvolený výkon tepelného čerpadla však závisí i na požadavcích zákazníka, resp. jakou teplotu během topné sezóny bude zákazník uvnitř objektu vyžadovat. Důležitý je samozřejmě také stav otopného systému případně jeho správné a účelné přebudování, bude-li třeba.

Při výběru výkonu tepelného čerpadla je dále nutné zohlednit, zda bude čerpadlo nejen vytápět dům, ale i ohřívat teplou vodu nebo třeba vodu v bazénu aj.

Tepelné čerpadlo jako jediný nebo kombinovaný systém vytápění?

Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo, vyvstane před Vám následující otázka: „Budu svůj dům či jiný objekt vytápět jen tepelným čerpadlem, anebo zvolím kombinaci dvou druhů vytápění (tedy tepelné čerpadlo plus nějaký další způsob vytápění)?

Velmi často zvolenou variantou je druhá možnost, tedy kombinace tepelného čerpadla s dalším typem vytápění. Tím může být například kotel na tuhá paliva, krb nebo kamna anebo třeba plynové či elektrické topení.

Praktická kombinace vytápění zajistí nejvyšší úsporu a tepelnou pohodu

Důvodem kombinovaného vytápění je praktičnost tohoto řešení. Zvláště u větších objektů by byl totiž nutný velmi vysoký výkon tepelného čerpadla, což by se nejvíce projevilo ve značně vysokých nákladech na jeho pořízení a tudíž ve hodně dlouhé době návratnosti vložené investice. Dalším důvodem mohou být podzimní nebo jarní dny, kdy vzhledem k vyšším venkovním teplotám není nutné vytápět pomocí tepelného čerpadla, ale pro tepelnou pohodu je přesto lepší dům trochu prohřát například právě pomocí krbu nebo kamen apod. Naopak v případě velmi mrazivých zimních dnů, kdy venkovní teplota klesá hluboko pod nulu, se opět nejlépe uplatní kombinace vytápění, kdy využitím dodatkového způsobu vytápění snížíte nárok na výkon tepelného čerpadla.

Z uvedeného je patrné, že výkon tepelná čerpadla, případně výkon kombinace vytápění by měla dimenzovat zkušená osoba z odborné firmy. Jedině to zajistí, že s konečným výsledkem budete spokojeni a vytápění Vám bude správně sloužit.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dělí do tří základních skupin podle toho, odkud odebírají teplo, jenž následně využívají k ohřevu vody nebo vytápění domu. Teplo může být odebíráno z venkovní vody, ze země anebo ze vzduchu. Za lomítkem je pak uváděno, čemu je odebrané teplo předáváno.

Tepelná čerpadla voda / voda

Jako primární zdroj tepla slouží u těchto čerpadel spodní voda z kopané či vrtané studny. Aby bylo tepelné čerpadlo typu voda/voda funkční, je nutné provést hydrogeologickou čerpací zkoušku, která prokáže, zda je vydatnost studny dostačující.

Tepelná čerpadla země / voda

Zdrojem tepelné energie je u těchto čerpadel zem, z níž se potřebná energie odebírá pomocí kolektoru. Kolektor se ukládá se do rýh v pozemku do tzv. nezámrzné hloubky, případně vertikálně uložený ve vrtech.

Tepelná čerpadla vzduch / voda

Tato čerpadla jsou rozdělena na vnější a vnitřní jednotku, které jsou propojeny v jeden okruh. Vnitřní jednotka je umístěna v objektu v provozní místnost, zatímco vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství, optimálně na nejteplejším jižně orientovaném místě pozemku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11756 (cesky-magazin.cz#591)


Přidat komentář