Stavba a montáž dřevěné terasy

Dovedete si představit, jak odpočíváte v zahradním křesle na terase svého domu nebo zahradního domku? Nemusíte jen snít, majitelem dřevěné zahradní terasy můžete být i vy.

Proč dřevěnou terasu?

Dřevo je jako stavební materiál nenahraditelné, má původ v přírodě a ze všech materiálů se okolnímu přírodnímu prostředí dokáže přizpůsobit co nejlépe. Snadno se s ním pracuje a má mnohostranné využití. Ze dřeva si můžete nechat vytvořit příjemné místo na posezení s rodinou či přáteli, ať už v podobě altánku, dřevěných lavic nebo právě terasy. Přinášíme vám základní postup při stavbě terasy. Pokud si sami na montáž netroufnete, obraťte se na realizační firmu, která má zkušenosti s řešením technických detailů, jako spády, odtok vody, napojení na terén, otvory v terase apod.

Příprava podkladu pod terasu

Dříve než se začne dřevěná terasa stavět, bude potřeba připravit její podklad. Na příslušné ploše se odebere zemina do hloubky přibližně 15 - 20 cm. Plochu je třeba zajistit regulovaným odvodněním a proto se doporučuje použít základní vrstvu štěrku do výšky zhruba 15 cm, která se zakryje další vrstvou písku pro přesné vyrovnání povrchu pod betonové desky. Pak je možné přistoupit ke stavbě základu terasy. Pro stabilní základ se používají betonové desky, které se kvůli odtoku vody vyrovnají do mírného spádu. Kvůli posílení stability konstrukce může být podklad doplněn železnými úhelníky, které se na betonové desky přišroubují.

Příprava terasových prken

Před přišroubováním na spodní konstrukci by měla být terasová prkna předvrtána to tak, aby vruty se zápustnou hlavou byly do povrchu terasové podlahy zcela zapuštěny. Samotné upevnění prken se pak provádí směrem od domu. Mezi domem a podlahou musí být dodržena spára kvůli odvětrání. Vhodné je použití drážkovaného povrchu, které zaručuje protiskluznost terasy. Voda pak může lépe odtékat a na terase se netvoří souvislá vrstva vody.

Montáž prken terasy

Prkna terasy by měla být pokládána s mezerou v rozmezí 5 - 10 mm. Pro dodržení stejné vzdálenosti je možné použít distanční špalíky. Nyní je možné podlahová prkna přišroubovat k nosné ploše. Je možné si pomoci pásovým svěrákem, který usnadní přesné přišroubování prken.

Závěrečná úprava okrajů terasy

Pro konečnou úpravu okrajů terasy je možné použít více způsobů. Okraj terasy lze upravit přišroubováním krycích prken, které zakryjí konce prken a místa řezu nebo lze zakrytí okrajů realizovat pomocí kamenů, což je velmi zajímavé a v přírodním prostředí se stane dřevěná terasa velice atraktivní.

Údržba dřevěné terasy

Údržba dřeva je snadná a to se samozřejmě týká také dřevěné terasy. Terasu stačí pravidelně čistit tlakovou vodou a zhruba dvakrát do roka (nejlépe před zimou a po jejím skončení) dřevo natírat olejem na živičné bázi. Tím se udrží přirozená barva na povrchu dřeva a terasa zůstane stále krásná. Velmi znečištěná místa se čistí drátěným kartáčem a to vždy ve směru vláken. Následně je třeba celý povrch rovnoměrně naolejovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11739 (cesky-magazin.cz#364)


Přidat komentář