Sádrokartonové práce - Jablonec nad Nisou, Liberec

Pokud se chystáte na výstavbu či rekonstrukci bytu nebo domu, určitě se setkáte se suchou výstavbou pomocí sádrokartonu. Sádrokartonové práce mají široké spektrum využití a výhod. Následující řádky vám prozradí více o jednom z nejrozšířenějších materiálů.

Co je sádrokarton?

Sádrokarton neboli sádrokartonové desky je název používaný pro metodu suché výstavby vnitřních stěn a stropů s použitím panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva kartony papíru. Namísto papíru se také používá laminát, což je vodotěsná fólie a to hlavně z důvodu zabránění vzniku plísní. Vše se potom vysouší v tzv. sušárnách. Zejména pro prostory, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti se používá tento systém a to pro větší těsnost, kterou tím zajistí. Sádrokarton je v dnešní době nejsnadnějším a nejrychlejším východiskem při tzv. suchém zdění. Existují i sádrokartonové stavebnice, jež se používají pro finální podobu výstavby vnitřních stropů a stěn. Pomocí tohoto systému jste schopni stavět rychleji příčky a provádět rekonstrukce, zateplení a úpravy jakéhokoliv interiéru. Sádrokartonové desky se montují převážně na hliníkové konstrukce a po následné montáži vyžaduje následné tmelení a broušení.

Výroba sádrokartonu

K průmyslové výrobě sádrokartonu dochází již od roku 1910 a dnes je masivně rozšířen jako stavební materiál. Sádrokartonová** deska** je vyrobena z papíru, kde vnitřní jádro tvoří polo-hydrát ve formě síranu vápenatého a surového sádrovce. Tato směs se mísí s papírovými vlákny nebo vlákny skleněnými, plastifikátoru, pěnidla a jemně mleté sádry jako urychlovače, EDTA, škrobu a jiných látek, které mohou zabránit výskytu plísním a také zvýšit požární odolnost, silany nebo voskové emulze pro nižší nasákavost vodou.

Potom se vytvoří tzv. sendvič – jádro mokré sádry mezi dva listy papíru nebo těžké laminátové podložky. Následně se jádro sendviče vysouší ve velké sušící komoře. Po vysušení sendviče se stane tuhý a silný pro použití jako stavebního prvku.

Sádrokartonové práce

Pokud se chystáte do prací se sádrokartonovými deskami pustit sami, je třeba si zjistit přesné informace o stavu původního materiálu, který budete sádrokartonem nahrazovat. Ne vždy lze sádrokarton použít, zejména pokud by například stropní konstrukce neudržela nosné profily. Takový problém může nastat u starých slámových stropů. Sádrokartonové desky se montují hlavně do nosné konstrukcehliníku nebo tenkostěnného pozinkovaného plechu. Při montáži sádrokartonu je potřeba přesně dodržet předepsanou technologii práce to se týče například rozteče kotvících šroubů, hloubku a rozestupy zapuštěných šroubů, dilatační spáry. Pokud si na montáž konstrukce a následné úpravy netroufáte samy, můžete se obrátit na odbornou firmu nebo řemeslníka, kteří vám poskytnou i záruku na použitý materiál i provedené práce.

Vlastnosti sádrokartonu

Základem sádrokartonu je sádra a papír, které fungují jako tepelná a zvuková izolace. Bez použití sádrokartonu je možné těchto vlastností běžně dosáhnout pouze zvyšováním tloušťky stěny. Navíc zajišťuje regulaci vlhkosti v místnosti. Přidáním voděodolné fólie do tzv. sendviče docílíme voděodolného sádrokartonu. Sádrokarton má protipožární odolnost a při použití speciálního nátěru lze tuto odolnost ještě zvýšit.

Výhody sádrokartonu

Výhody jsou:

 • rovnost a hladkost povrchu
 • tvarovatelnost
 • pevnost
 • jednoduché řezání
 • dlouhá životnost
 • izolační vlastnosti
 • snadná a rychlá instalace
 • cenová dostupnost
 • úspora času při použití tohoto materiálu

Nevýhody sádrokartonu

Nevýhody jsou:

 • nelze jej použít ve vlhkých prostorech
 • nevhodné je na sádrokarton použít disperzní silikátové barvy, vápno a vodní sklo

Rozměry sádrokartonových desek

Na trhu jsou k dostání různé tloušťky, šířky a délky sádrokartonových desek. Nejběžnější síly desek jsou od 9,5 mm do 25 mm. Šířky se pohybují v rozmezí 400 mm až 1250 mm a nejpoužívanější délkou, která se používá je 2,5 m, ale dodávají se i délky od 2 m do 4 m. V obchodech se dají sehnat i speciální formáty (děrované či perforované desky).

Druhy sádrokartonových prací

Při moderní výstavbě, ať už novostaveb nebo rekonstrukcí, bychom se dnes bez sádrokartonů jen těžko obešli. Pro četné kladné vlastnosti sádrokartonu je jejich použití velmi široké. Lze je použít snad ve všech typech staveb například v bytovém jádru, podkroví, tělocvičen, administrativních budov, nákupních center, učeben a jiných. Lze je použít i na netypické elipsovité nebo kruhovité stavby.

Sádrokartonové desky lze použít na stavbu:

 • Příčky
 • Podhledy  - snížení stropu
 • Samonosné podhledy
 • Předsazené stěny
 • Obložení stěn
 • Podkrovní šikminy
 • Světelné rampy
 • Paravány
 • Opláštění technologií a rozvodů (vzduchotechnika, rozvody vody, plynu)
 • Police, skříně, šatny

Montáž sádrokartonu

 • Než začnete s montáží sádrokartonu, budete potřebovat zejména upevňovací profily (dřevěné, hliníkové, pozinkované), těsnící pásku, sádrokartonové desky, tmel, spojovací materiál (samořezné šrouby, vruty a hmoždinky), popř. izolaci, jako výplň a nářadí (např. pila, hoblík na hrany, vrtačka, vodováha a jiné). Nejdříve si dobře změřte prostor, kde budete sádrokarton montovat. Navrhněte umístění příček, podhledů a dveří. Naznačte si jasnou linku na podlaze a na svislých stěnách. Vodováhou vyměřte kolmost stěn, popřípadě pokud se jedná o příčku v prostoru, tak podlahy. Sádrokartonové desky upevněte na nosný rošt z hliníkových nebo ocelových „U“ profilů, které jsou ve tvaru písmene U. Rošt lze použít i dřevěný. Dřevěné latě použité za tímto účelem se mohou, ale časem kroutit, proto nejsou příliš vhodné. Pokud máte zájem o zateplení, rošt vyplníte například minerální vatou. Pro docílení vyhovující zvukové izolace nalepte na profil těsnící pásku, a to na tu stranu, kterou se bude dotýkat stěny nebo podlahy.

Potom jednotlivé profily připevněte ke stěně a vytvoří tak obvodový rám. Do rámu následně upevníte kolmé nebo svislé profily, podle toho zda jde o stěnu, strop či podlahu. Musí vám vzniknout jakási síť, do které budete upevňovat jednotlivé sádrokartonové desky. Sádrokartonové desky musí těsně doléhat. Pokud potřebujete desku řezat, použijte pilku s jemnými zuby nebo v místě dělení nařízněte nožem do hloubky 2 – 3 mm. Deska se v naříznuté hraně zlomí. Hrany desek začistěte brusným papírem a spáry mezi deskami, poškozená místa, hlavičky šroubů je potřeba zatmelit a začistit tmelící sádrovou hmotou nebo tmelem. Po vytvrdnutí budete muset spáry přebrousit. Nezapomeňte vyřezat potřebné otvory pro zásuvky a vypínače, konstrukcí protáhněte kabely. Pokud budete do sádrokartonu potřebovat zasadit dveře, je pro to třeba přesně vyměřit dané místo, usazení profilů tomu přizpůsobit a zárubně do nich pevně upevnit. Použijte pouze speciální zárubeň, která je určena pro montáž do sádrokartonu. Sádrokartonové desky můžete vymalovat barvou nebo tapetovat. Toto je postup montáže sádrokartonu pouze v kostce.

Díky sádrokartonovým systémům můžeme rychle, čistě a poměrně levně změnit vzhled vašeho domu, bytu či kanceláře včetně rozvodů plynu, elektřiny a vody. Značně snadno lze snížit stropy vytvořit podhledy s moderní osvětlovací technikou a libovolně upravit stěny a stropy. Sádra, která je součástí sádrokartonu přispívá k tepelné pohodě člověka a jako systém vylepšuje zvukovou izolaci prostoru a celkově vylepšuje mikroklima obydlí.

Sádrokartonové systémy mají celou řadu výhod, a pokud se pro ně rozhodnete, budete určitě nadmíru spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11723 (cesky-magazin.cz#26)


Přidat komentář