Protipanické nouzové osvětlení veřejných prostor

Při návštěvách veřejných prostor málokdo uvažuje o nebezpečí požáru. Ovšem v případě, že tato situace nastane, je protipanické nouzové osvětlení důležitou složkou v bezpečné evakuaci osob. Čím je specifické a jak slouží?

Pro mnohé z nás je osvětlení veřejných prostor nedílnou součástí našich běžných dnů, v pracovní době nebo chvílích volna. Málokoho ovšem napadne, že i toto osvětlení se dělí na několik druhů, a my se dnes seznámíme s jedním z nejdůležitějších: protipanickém osvětlení veřejných prostor (open area lighting).

Co je protipanické osvětlení?

Bohužel nejen katastrofické a akční filmy nás naučily, že v případě nebezpečí stavby, jako je vypuknutí ohně, se vypíná elektrický proud. Pro osoby, které se v tu chvíli nachází v budově to ve většině případů znamená náhlý emoční šok, neschopnost orientace a zhoršené podmínky vidění. Společně tyto faktory mohou vyvolat paniku, která konkrétní situaci, kdy mohou být osoby v budově ohroženy na život, může značně zhoršit.

Proto jsou majitelé budov povinni instalovat protipanické osvětlení budov, které usnadňuje pohyb evakuovaných osob v dočasně neosvětlených prostorách. Umožňuje jim bezpečný pohyb ve směru k únikovým cestám a východům při zhoršené zrakové viditelnosti, čímž určuje směr úniku. Bez nich by tedy mohlo dojít, stejně jako častokrát v minulosti, nejen ke zranění, ale také k velkému počtu obětí na životech. Je tedy zřejmé, že toto osvětlení hraje klíčovou roli v otázkách bezpečnosti veřejných prostor.

Protipanické osvětlení v praxi

Protipanické nouzové osvětlení funguje na trvalé nebo netrvalé bázi. V praxi to znamená, že protipanické osvětlení svítí v průběhu dne nebo pouze v případě potřeby, tedy například vypuknutí požáru. Běžně můžeme najít trvalé protipanické osvětlení kupříkladu v kinech nebo divadlech, častokrát na schodech a u východu. Důvodem je, aby se návštěvníci neocitli po dobu návštěvy v úplné tmě, a zároveň toto osvětlení nenarušuje chod těchto společenských prostor.

Ve většině případů je tedy protipanické osvětlení využíváno především v budovách, kde je podlahová plocha větší než 60m2 nebo v halách. Typickým příkladem jsou tedy oblíbená veřejná místa jako nákupní centra, muzea, kde se pohybuje mnoho osob, které nejsou obeznámeny s uspořádáním prostor. Běžné jsou také menší prostory typu kanceláře, kde je zvýšené riziko paniky, způsobené větším množstvím lidí na malé ploše.

Technické prvky

Intenzita protipanického osvětlení je daná normou, nesmí být menší než 0,5 lx, a v porovnání s nouzovým osvětlením je nižší.

V případě nebezpečí je u netrvalého antipanického osvětlení rychlost dosažení 50% požadované hodnoty osvětlení do 5 sekund, plné hodnoty do maximálně 60 sekund. Tato doba může sehrát při evakuaci důležitou roli. Minimální povolená doba pro únik je jedna hodina, což platí také pro minimální dobu zapnutí protipanického osvětlení.

Dále musí být směr světla dolů k pracovní rovině a zároveň mají být osvětleny i všechny překážky do výšky 2 metrů nad touto plochou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11760 (cesky-magazin.cz#638)


Přidat komentář