Projekty rodinných domů - Frýdek-Místek

Máte v plánu stavět rodinný dům? V takovém případě se obraťte na odborníka, který vám pomůže s vypracováním projektu a poradí, co by vyhovovalo vašim potřebám. Jak takové práce probíhají?

Stavba rodinného domu nebo jiného objektu je velmi důležitou fází života každého. V našich končinách není moc těch, kteří by stavěli dům za domem, na druhou stranu zase to není tak hrozné jako v Anglii, kde se na dům vydělá ob generaci. Proto máte jedinečnou možnost využít toho, , že můžete mít bydlení snů. Pokud stavíte nový dům, musíte oslovit** projektanta**, který vymyslí podobu celé stavby. Před každou realizací je nutné udělat plán a návrh postupu práce. Nemusí se to týkat jen větších prací jako je stavění, ale i oprav. Zde je projektová dokumentace určitým návrhem dané stavby. Tento dokument slouží i k jiným účelům, protože na jeho základě se vydává veškerá povolení vztahující se ke stavbě. Je to nezbytný prvek, kterým představíte, jak bude stavba vypadat a může sloužit i do budoucna, abyste věděli, co kde je. Třeba když praskne ve stěně potrubí, budete podle plánu vědět, jak ve zdech vede. Co vám odborníci v této oblasti nabízí?

Projekty rodinných domů – jak vybrat projekt

Zpočátku, až vám firma bude projektovat dům, tak s vámi bude vše konzultovat. Sednete si nad danou stavbu a sami řeknete, co by se vám líbilo. Můžete mít svoji představu, kdy přinesete vlastní obrázky, fotografie apod. Můžete si ale také vybrat z referenčních staveb firmy, které může mít k dispozici. Až se dohodnete, co chcete, tak se vytvoří projekt. Takový dokument slouží nejen jako vzor ke stavbě, ale jak jsme zmínili, také k různým povolením a budete vědět, co se kde nachází. Jak takový projekt vypadá?

V dokumentu najdete jednak faktické údaje kolem stavby jako je adresa, umístění stavby, její rozměry, typ domu, kontakt na vlastníka, zařízení, materiály a podobně. Do plánu se pak zakreslí i grafické návrhy stavby, aby bylo vidět, co kde má být. Zanesou se sem veškerá řešení, znovu i použité materiály, aby bylo vidět, co se kde aplikuje a také se vyhotoví bezpečností opatření. S tím vším pak souvisí i rozložení inženýrských sítí (vodovody, odpad apod.) a ukáží se i statické body stavby. Stejně tak se může zapsat i energetické řešení, na jehož základě vám může být udělena dotace.

Projektová dokumentace

Zde máte hned několik služeb, které můžete využít. Jednak je to již zmíněné zpracování návrhu dané stavby, ale také vám odborník může nabídnout i zařízení různých povolení nebo dozor na stavbě a to z hlediska autora. Odborník vám může navrhnout řešení, se kterým má zkušenost a bude vědět, že je na něj spolehnutí. Už jsme zmínili, že taková projektová dokumentace má své praktické využití i do budoucna. Protože je v ní podrobně rozkresleno členění a jiné údaje o stavebních postupech, tak ty pak usnadní následné rekonstrukce či jiné činnosti. Proto si ji uschovejte a to nejlépe hned v několika kopiích. Podívejme se ale skutečně zblízka na projekt stavby

Jak vypadá projekt stavby?

Už jsme nadnesli, z čeho se skládá projekt, budeme ale konkrétní, abyste viděli, proč je důležitý. Jsou v něm základní údaje o charakteru domu a vlastně to je takový jeho rodný list.

Údaje o stavbě

Zde jsou například údaje o majiteli stavby, kde bude objekt umístěn, jaké má parcelní číslo, rozlohu, jaký je charakter stavby, z jakého materiálu bude,  k čemu bude sloužit a podobně. Proč se toto dělá? Stavba se tak přibližuje hlavně proto, aby se vědělo, zda se jedná o soukromý nebo komerční dům a jestli to bude rodinný domek nebo bytový objekt. Také se zanese, jestli to bude třeba** nízkonenergetický dům**. Na tomto základě pak získáte třeba i výhody.

Technický popis

Toto je vyloženě psaná charakteristika stavby. Zde se uvádí, z jakých materiálů bude dům a i jeho  jednotlivé části. Napíše se sem původ všech částí domu, rozepíší se podrobně jeho rozměry, počty daných stavebních aplikací apod.

Grafický koncept

Sem se přesouváme hlavně k obrázkům, i když ani písmena nechybí. Jedná se o grafické znázornění dané stavby, kdy zde bude základní pohled ze shora, ze stran apod. Stavba je zde rozkreslena jako ve skutečnosti a to ze všech dostupných pohledů i z průřezu. Pak je vidět, jak je dům členěn, kde budou schody, kde jaká místnost atd. Průřezy se dělají ze stran i z pohledu z vrchu, přičemž se daná grafika udělá pro každé patro zvlášť. Nechybí zde ani popisky.

Základní prvky

Zde se zanese hlavně položen rozvodů, základních a statických prvků a také se ukáže, jak je dům zabezpečen. To může být vhodné, když vypukne požár a vy budete vědět, kde co zachrání dům.

Cenový rozpočet stavby

Toto je velmi výhodné, protože budete vědět, s čím počítat a můžete danou cenu korigovat. Předběžná kalkulace je vždy žádaná. Vypadá tak, že stejně jako v jiných rozpočtech, je nadsazená, takže máte jistotu, zda na dané práce budete mít. Pak můžete ze svých nároků slevovat, pokud uvidíte, že dané práce by byly nad vaše finanční možnosti.

Pokud zmiňujeme peníze, tak je nutné zmínit, že samozřejmě nemůžete počítat jen s náklady na dané práce kolem stavební činnosti, ale musíte zohlednit i cenu pozemku, pokud jej nemáte. Ten bývá mnohdy nejdražší, ale záleží na lokalitě. Poté vydáte peníze i za různá povolení, zařízení a podobně.

Projekty rodinných domů – realizace stavby

Stavební firma a projektanti mohou být propojení, takže nemusíte shánět další společnost. Výhodou zde je, že projektant může mít dohled nad jednotlivými pracemi a bude bdít nad správností prováděných postupů. Když se bude vypracovávat projekt, tak se ještě optejte, jak dlouho asi bude stavba trvat, abyste předběžně počítali, kdy se budete stěhovat již do svého domova.

Co vám ještě zbývá, abyste stavěli? Poraďte se s odborníky. Ti totiž vzhledem ke zkušenostem, mohou znát i výhodné hypotéky a to nejlepší na trhu,. V každém případě buďte s nimi v kontaktu  a dejte na jejich rady, abyste měli nejen kvalitní, ale i co nejvýhodnější bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11743 (cesky-magazin.cz#380)


Přidat komentář