Projekty rodinných domů - Brno a okolí

Zvažujete, jak budete řešit své bydlení? Už nechcete platit nájem? Chcete vlastní domov? Pokud přemýšlíte o stavbě vlastního domu, tak vám ukážeme cestu, jak toho docílit.

Pokud se rozhodnete** stavět dům**, tak samozřejmě na takovou akci potřebujete odborníky, pokud jimi sami nejste. Taková stavba má své plánování, postupy a potřebujete různá povolení. Pokud tedy nejste přímo z oboru, tak byste měli využít nejen služeb stavebníků, architektů, inženýrů a jiných profesionálů, ale také se optejte, co je třeba zařídit. Například musíte znát, kolik a jaká povolení potřebujete k danému domu. Zde máte ale velkou výhodu. Většinou firmy takové záležitosti mohou provést za vás. Mezi služby** projekčních společností** patří návrhy staveb, zajištění stavební firmy (pokud to nedělá přímo firma),** opatření povolení, zajištění dozoru nad stavebními pracemi** a podobně. Výhodou těchto služeb je, že daná firma se ve stavební oblasti pohybuje už nějakou dobu a má praxi a zkušenosti, tudíž ví, jak v daných fázích postupovat. Vám tak odpadne spousta starostí a budete se moci jen kochat tím, jak váš dům roste, a poté se nastěhovat. Pokud tedy neznáte stavební oblast moc dobře, seznámíme vás se službami projekčních firem.

Projekty staveb – Brno a okolí

Pokud se zmiňujeme o stavbách, tak se nejprve podívejme na typy staveb, které mohou být projektovány. Může jich být hned několik. Jako soukromá osoba si můžete nechat postavit vlastní rodinný dům, ale stejně tak samozřejmě existují stavby i pro různé firmy, podnikatele, instituce,  města a podobně, protože i tyto subjekty potřebují postavit dům za nějakým účelem.

Domy pro soukromé využití

V tomto případě máme na mysli** rodinné domy a bytové stavby**, kde bydlí více rodin.

Rodinné domy

Jestli budete chtít soukromý rodinný dům, tak zde máte bohatý výběr v tom, jakou stavbu si dopřejete. Jednak to jsou typové stavby, kde můžete volit mezi jednotlivými typy rodinných domů. Tyto objekty mají dopředu dané řešení, proto si je vybíráte z katalogu, kde jsou členěny dle podoby, v jaké jsou vyhotoveny. Mohou být zpracovány třeba podle počtu místností, pater, různého vybavení a podobně. Výhodou zde také je, že už vidíte cenovou relaci, takže se můžete orientovat podle toho, kolik financí máte k dispozici. Konečná cena pak nikdy nepřevyšuje předběžnou kalkulaci. Vybírat můžete i podle typu použitého materiálu. Stále nejčastější jsou zděné domy, ale trendy dnes na trh přinášejí i různé výhodné stavby, jako jsou například** nízkoenergetické** či dřevostavby.

Bytové domy

Toto jsou stavby, kde bydlí více rodin. Může to být ve vlastnictví obce, ale stejně tak zde může být družstvo vlastníků, které si dům spravuje samo. Pokud jste členem takového družstva, tak je na vás i spoluzodpovědnost se o dům starat. To znamená, že se musí zajišťovat pravidelné opravy a údržba domu, které zajišťují jeho bezpečí a i určitý estetický ráz. Do těchto zodpovědných faktorů se tedy zahrnují bezpečnosti vnitřní, ale i vnější části. Ve druhém jmenovaném případě pak máte zodpovědnost i za případné zranění třeba jen kolemjdoucích, pokud třeba uvolněný materiál z domu spadne na někoho na ulici.

Občanská výstavba

Které stavby sem patří? Jedná se o takové domy, které slouží občanským potřebám a jsou nezbytné pro danou obec a její obyvatele. Mohou to být školky a školy, nemocnice, pečovatelské domy, výchovné domy a jiná zařízení, která slouží lidem. Tyto stavby většinou spadají pod obec, protože slouží jejím obyvatelům. Na takové stavby může obec dostávat dotace, protože jsou nákladné. Někdy se ale také stane, že se na výstavbě podílí i soukromí investoři.

Komerční stavby

Toto mohou být obchody, restaurace, hotely, penziony, banky, úřady, administrativní budovy nebo i obchodní centra a jiná komerční zařízení, která slouží podnikatelskému účelu. Takové  jsou stavby můžete najít v každém městě, protože slouží k vydělávání a obchodní činnosti. Na druhou stranu se jedná o dnes již nezbytnou službu lidem v daném městě či návštěvníkům. Pokud patříte mezi ty, kteří by někde chtěli začít takto podnikat, nejprve si zmapujte terén. Předem si zjistěte, co zde chybí a co by se dalo v daném místě využít. Taková výstavba je nákladnou investicí a musí se řádně promyslet, aby se na ní neprodělalo.

Architektonická činnost - Brno a okolí

Tyto práce jsou hlavně uměleckou fází dané stavby. Architekt vám vizuálně naplánuje danou stavbu, o statiku a propočty, aby byla i bytelná, se pak starají spíše inženýři, i když architekt má také zkušenosti. Přednostně na něm je ale estetická stránka domu. S tím se ostatně shodne i s klientem, protože ten se orientuje i podle toho, jak se mu dům bude líbit.

Inženýrská činnost – Brno a okolí

Jak jsme již zmínili, sem patří záležitosti spíše technického rázu. Jedná se o různé studie, které propočítávají statiku, nosnost a možnost realizace daných domů. Stejně tak sem patří i zajištění různých povolení a též se nabízí autorský dozor na stavbách. Jak taková studie domu vypadá?

Studie stavby

Toto je fáze, která se může týkat geodetického měření, měření různých látek ve vzduchu, koncentrace radonu a v konečné fázi se zjišťuje, zda-li je dům výhodný z hlediska statiky dle předloženého návrhu. Tyto fáze prací jsou zajištěními bezpečného a bytelného domova, kdy záleží hlavně na základech domu, aby udržely celou stavbu. Díky propočtům se mohou aplikovat různé práce a pokud už to třeba nejede, vymyslí se nějaký způsob, aby se dané práce mohly provést. Například, pokud potřebujete více místností, ale už se vypočítá, že větší počet zdí by dům nezvládl, tak se využije lehčích materiálů.

Využijte služeb projektantů, kteří nejen navrhnou daný dům, ale ještě pohlídají i stavbu a případně navrhnou řešení, pokud se vyskytne problém. Vy pak nebudete mít starosti a problémy, u kterých byste si nevěděli rady. I když se nejedná přímo o stavaře, stejně investujte do těchto služeb, protože investice do staveb se vyplatí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11744 (cesky-magazin.cz#386)


Přidat komentář