Projekty rodinných domů - Blansko

Projekt rodinného domu by měl být nejen podle vašich přání, ale měl by také splňovat veškeré podmínky úsporného a také komfortního bydlení. To znamená, že by měl být minimálně v nízkoenergetickém provedení.

Jaký projekt rodinného domu?

Projekty rodinných domů se dělí podle základního provedení. Vybrat si můžete z** typových** nebo** individuálních projektů**. Každý má své výhody a samozřejmě také nevýhody. O tom, které výhody či nevýhody převažují, většinou nerozhoduje projekt samotný, ale sám zákazník. Jde totiž o pocitovou záležitost. Každý člověk je individuální, má své potřeby, přání, oblíbené věci, představy o bydlení, o komfortu. To, bez čeho nemůže bydlet jeden, to druhému naopak nechybí, ale potřebuje zase něco jiného. Proto i typový projekt je možné přizpůsobit majiteli a také neznamená, že bude dům naprosto stejný jako sousedův. Ovšem, vše musí probíhat na základě konzultace s projektantem nebo s architektem, který projekt vytvořil.

Jak vybrat dobrého projektanta?

Dobrý projektant může značně ovlivnit konečnou podobu vašeho domu. Ve většině případů se výběr projektu a projektanta odvíjí od finanční náročnosti a vašich úspor. Ovšem, ne vždy je nejdražší projektant nejlepší a ne vždy je nejlevnější projektant nejhorší. Vždy je zapotřebí zvážit daleko více pohledů. Tím prvním by měly být vaše požadavky na typ bydlení, na úspornost bydlení, na komfortnost, pak samozřejmě výběr projektu, tedy zda typový či individuální projekt, služby, které projektant nabízí, poradenství, možnosti úpravy projektu,** přístup** k vám i vašim požadavkům, nápadům a přáním. V neposlední řadě je dobré vzít v úvahu doporučení a reference. Ty často řeknou nejvíce a dá se říci, že právě reference jsou k nezaplacení.

Jaký zvolit projekt?

Jak již bylo řečeno, na výběr jsou dva základní typy projektů. A to individuální projekt a typový. Hlavními rozdíly jsou způsob zpracování, zasazení do pozemku a pak samozřejmě cena.

Typový projekt

Ten je vhodný zejména pro budoucí stavebníky, kteří sice chtějí stavět, ale nemají vyhraněný styl ani nápad, jak by dům měl vypadat. Typový dům většinou budete vybírat z již hotových projektů prezentovaných v katalogu nebo na katalogových listech. Výhodou typového projektu je zejména to, že okamžitě víte, jak bude dům vypadat. Máte reálnou představu o rozmístění místností, o velikosti, i o komfortu a úsporách, které dům nabízí. Typové domy mají velmi příznivou cenu. Jejich nevýhodou však může být to, že dům nebude zapadat do okolí stavebního místa. Pokud se vám však vybraný typový dům líbí, pak není problém upravit projekt, nebo ho doplnit tak, aby se krásně začlenil do prostoru a zároveň byl bez problémů napojen na inženýrské sítě. Je však nutno počítat s tím, že za dodatečné úpravy projektu je nutné zaplatit.

Individuální projekt

Neboli projekt na míru, je projektem, který bude vytvořen na vaše přání. Výhodou je to, že půjde o naprostý neopakovatelný originál, nevýhodou je, že cena projektu bude vyšší a budete ji znát až po vytvoření projektu. Dobrý projektant vás při základním utváření rámcových požadavků upozorní na problémová místa, na málo úsporná řešení, na veškeré možné problémy, které by vás samotné ani nenapadly. Navíc vám doporučí vše, co usnadní obsluhu chodu domu po technické stránce, doporučí i řešení, které sebou nesou komfort a pohodlí. Ve velké většině je celý projekt vypracován ve 3D provedení, a vy zásluhou vizualizace můžete celý projekt ještě upravovat podle vašich představ a potřeb. Teprve pak bude vyhotoven v konečné verzi. Individuální projekt zahrnuje samotný projekt domu, osazení domu na pozemek, napojení na inženýrské sítě. Zásluhou toho je jeho cena jen** nepatrně vyšší** oproti projektům typových domů.

Co je prováděcí projekt?

Jde o dokumentaci, která udává** co, jak a kdy má být realizováno**. Většinou je vyžadována úřady. Je však vhodné ji mít i tehdy, pokud provádíte stavbu svépomocí. Pokud je stavba prováděna na klíč, je toto vlastně nutností. Prováděcí projekt by měl být součástí smlouvy o provedení a dodání stavby a prací na klíč stavební firmou. Při zpracování této dokumentace je nezbytná úzká spolupráce klienta a projektanta. Jen tak může být celý prováděcí projekt zpracován tak, jak stavebník potřebuje.

Co obsahuje projekt domu?

Projekt pro rodinné domy musí obsahovat podklady, které ukládá stavební zákon. Projekt je základ a ostatní součásti se nazývají projektovou dokumentací. Ta musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů. Rozsah jednotlivých částí vždy musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dům podle vašich představ

Než se vydáte k projektantovi, měli byste zvážit, jaký dům chcete a kde. Je nutné vybrat nejen** typ projektu**, ale i typ domu pro určitý počet osob. Vyplatí se i pohled do budoucna. Velký dům sebou nese i velké náklady na jeho stavbu a pak samozřejmě i na provoz, ovšem malý dům může znamenat při větší rodině nekomfortní bydlení a například neustálé hádky dětí. Pamatovat byste měli i na styl života, koníčky, záliby, návyky a zvyky celé vaší rodiny. Zapomenout nelze ani na zvířata, která s vámi žijí. S vybraným zakoupeným pozemkem, by měl váš budoucí dům korespondovat a zapadnout by měl i do okolní zástavby. Rodinný dům může být přízemní nebo i na více pater. Jako výhodné se dnes jeví obytné podkroví. Tak je i tato část domu zateplena, neuniká tudy teplo a zároveň získáte krásné podkrovní pokoje. Při plánování určitě nezapomeňte na technické místnosti a na místnosti k uložení sezónních věcí. Výborné jsou také šatny. Již v tomto okamžiku je dobré se zamyslet nad garáží, pergolou či přístřeškem.

S dobrým projektantem

Všechny uvedené představy vám pomůže dotáhnout do konce váš** projektant**. V jeho zájmu je vytvořit vždy co nejlepší projekt, který bude zárukou nejen vaší spokojenosti, ale především úsporného a komfortního bydlení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11745 (cesky-magazin.cz#388)


Diskuze a zkušenosti

Honza | 07.10.2014 13:01
Re: Projekty rodinných domů - Blansko Mně se nejvíc líbí typové projekty od této firmy www.prozi.cz .


Přidat komentář