Projekty bytových a občanských staveb - Brno

Toužíte po rodinném domě podle vlastních představ? Pokud plánujete novostavbu nebo rekonstrukci rodinného nebo bytového domu, máte možnost využít služeb projektanta - živnostníka, který splní vaše představy a zajistí všechny potřebné eventuality.

Pokud se chystáte STAVĚT nový rodinný nebo bytový dům nebo vás čeká jeho rekonstrukce, jistě už se na nové bydlení těšíte. Ale nejprve budete potřebovat vypracovat projekt, vyřídit spoustu povolení a zajistit řadu dokumentů od různých úřadů. Před zahájením stavby rodinného domu nebo jiné stavby je vhodné obrátit se projektanta, který vám dokáže podat pomocnou ruku a umí tuto situaci jednoduše vyřešit. Nabídne vám v otázce dispozice a objemového řešení stavby takové varianty, které by vás možná ani nenapadly. Kvalifikovaný projektant dokáže navrhnout pro vaši konkrétní situaci a podle vašeho přání to nejvhodnější řešení uspořádání prostoru, představí vám svůj návrh pomocí studie - vizualizace, vypracuje projektovou dokumentaci a zajistí inženýrskou činnost. Zkušený projektant vám dokáže nabídnout víc, než si možná umíte představit. A navíc je levnější – cenově dostupnější než předražené projekční ateliery!

Inženýrská činnost

Zkušený projektant, nabízející inženýrskou činnost vám dokáže pomoci vyřídit všechny stupně stavebního řízení. Podklady pro kvalitní a cenově dostupné zpracování stavebního řízení jsou: zvolený typ stavby a určitý pozemek s výškopisem - geometrický plán ideálně v digitální formě, list vlastnictví z Katastru nemovitostí – parcelní číslo pozemku v daném katastru, snímek z katastrální mapy, protokol o stanovení radonového indexu na pozemku, IGP průzkum, vedení - polohopis inženýrských sítí na/u pozemku - mapa v digitální formě (E.ON, ČEZ, RWE, O2, VaK příp. Obecní úřad). Inženýrská činnost představuje také zastoupení na úřadech k vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby a stavebního povolení ((vyjádření správců inženýrských sítí k budoucímu připojení (dodavatelé elektřiny, plynu, mobilní operátoři, obecní úřad apod.) + vyjádření dotčených orgánu státní správy)) případně autorský dozor dané stavby.

Odborné poradenství

Díky mnohaletým zkušenostem vám může projektant nabídnout odborné poradenství, které se může týkat například pomoci při výběru dodavatele stavby nebo výběru vhodného stavebního materiálu. Projektant dokáže zpracovat také tepelně technické posouzení staveb, vypracovat funkční návrh skladeb složených konstrukcí a pomoci vám při řešení detailů, jako je výběr vhodných oken, dveří, výběr typu vytápění atd.

Pasportizace budov

Pasportizace je digitalizace výkresové dokumentace nebo zaměření stávajícího stavu objektu na místě a jeho následná digitalizace. Pasport objektu je v podstatě dokumentace stávajícího stavu objektu včetně patřičných tabulek, legend a zapracovaných sond objektu. Součástí pasportu – dokumentace stávajícího stavu může být i polohopisné zaměření objektu s polohopisem inženýrských sítí. Tato činnost je jednou ze zvláštních specializací zmíněného projektanta.

Zprostředkovatelské služby projektanta

Projektant nabízí rovněž zprostředkované služby a dokáže vám nabídnout řadu služeb a dokumentů, které se stavbou či rekonstrukcí souvisí a bez kterých se daný řešený projekt na úřadech neobejde. Zprostředkované služby = ušetřený čas = peníze. Jedná se například o polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, inženýrsko - geologický průzkum, statika a dynamika staveb, dopravní řešení staveb, průkaz energetické náročnosti budovy PENB, energetický audit objektu nebo studii využití alternativních zdrojů například při plánu stavebníka zbudovat objekt v pasivním standardu. Nemusíte se starat ani o projekty TZB – technická zařízení budov (vytápění, plynoinstalace, vzduchotechnika, kanalizace, voda, elektroinstalace, slaboproud atd.). Projektant nabízí také zprostředkování gastronomického řešení v rámci řešeného projektu (restaurace, hotely, penziony, ..) a pokud si nejste jisti, jak moderně váš nový dům vybavit či zařídit, zajistí vám i návrh interiéru od zkušeného architekta.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11741 (cesky-magazin.cz#369)


Přidat komentář