Nízkoenergetické domy

Jste rozhodnutí postavit si vlastní domeček? Výborná volba je stavba nízkoenergetického domu, která spojuje kvalitní zateplovací systémy s módními stavebními technologiemi. Předností těchto domů je nízká spotřeba energií.

Finance, které investujete do stavby nízkoenergetického domu, se Vám brzy vrátí v podobě ušetřených peněz za topení. Pomocí nových zateplovacích a vytápěcích technologií se stavba nízkoenergetického domu získáte nepochybně finanční zhodnocení stavby.

Nízkoenergetický dům je novodobá stavba, která má roční spotřebu energie vydanou za vytápění domů v rozmezí od 15-50 kWh/m2. Stavba se provádí stavebními postupy a technologii v prvé řadě takovými, aby nevznikaly tzv. tepelné mosty, aby nám neunikalo teplo z budovy. Stále se zvyšující ceny za energii vydané na vytápění objektů řadí tyto nízkoenergetické domy mezi nejvyhledávanější nové stavby.  Stát podporuje výstavbu těchto domů dotací „Zelená úsporám“. Rozhodli –li jste se k výstavbě nízkoenergetického domu, obraťte se na projektanta, který má zkušenosti s projekcí a stavbou těchto nízkoenergetických domů. Na výběr jsou nízkoenergetické domy zděné, montované i dřevostavby. Montované nízkoenergetické domy jsou nejčastějším výběrem staveb, a to z důvodu velmi rychlé výstavby. Takový dům se staví v řádu několika týdnů.

Rekuperace

Rekuperace je systém zpětného získávání tepla, který je dnes využíván v** nízkoenergetických či pasívních domech**. Systém pracuje na principu vzduchotechnických technologií, které čerpají teplo z odpadního vzduchu a předělávají je na teplo na vytápění domu. Jde o řízené větrání, cirkulaci vzduchu, využívání tepelných ztrát, které dříve unikaly z bytů či domů starými okny. V místnostech získáme příjemné teplo a čerstvý vzduch. Používáním rekuperátoru v domech ušetříme ročně mnoho financí vynaložených na vytápění.

Zateplení nízkoenergetických domů

Základem je kvalitní a účinná tepelná izolace. Dobrým zateplením objektů se docílí snížení tepelných ztrát a tím budeme potřebovat nižší náklady na vytápění. Stavby mají kvalitně provedené usazení eurooken či plastových oken, stavba je z vnější strany řádně zateplená. Doporučují se okna s trojskly, které mají také vyhřívací funkci. Důraz se klade také na únik tepla přes střechu, je nutná správná izolace střechy, půdních prostor.

Tepelná čerpadla a solární panely

Dnešní nízkoenergetické domy velmi rády využívají přírodních zdrojů energie. Řešením jsou tepelná čerpadla, která se používají pro vytápění domů a ohřev vody. Pro ohřev vody se dnes také často využívají solární panely umístěné na střechách domů či na pozemcích kolem domů. Jelikož náklady za ohřev vody jsou stále vyšší, je právě využití tepelných čerpadel a solárních panelů velmi výhodnou investicí do budoucna.

Výstavba nízkoenergetických domů

Stavba** nízkoenergetických** domů se provádí většinou jako stavba na klíč. Firmy je nabízí včetně projektu, kde se můžete hned dozvědět, jaká bude Vaše roční spotřeba za vytápění domu a ohřevu vody. Vyberte si firmu, která má již dlouholetou zkušenost a také se poptejte na její reference. Nechte si stavební firmu doporučit!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11726 (cesky-magazin.cz#54)


Přidat komentář