Co je to Aero Therm?

Už jste někdy slyšeli sousloví Aero therm? Aero therm je moderní izolační hmota, která se používá k zateplování budov. Někteří znalci izolačních technologií nazývají Aero therm revolucí v zateplování.

A nejen to, jiní odborníci v oboru zateplování budov dokonce Aero therm označují za kosmickou technologii. Co je na tom pravdy a není takové tvrzení poněkud zveličené? Překvapivě není. Alespoň co se týče tvrzení o kosmické technologii, pak vězte, že určitě ne. Aero therm, přesněji jedna z jeho hlavních složek – Aerogel, totiž byl a je používán i v kosmu. Vlastně byl původně používán pouze v kosmu, kde se nesmírně osvědčil a jako takový nemohl zůstat nepovšimnut. Dnes se proto Aero therm rychle šíří mezi české stavebníky i kutily. Díky čemu je Aero therm tak zázračný a v čem vlastně spočívá jeho výjimečnost?

Kosmická technologie

Aero therm je (po zředění) tekutá izolační hmota, která obsahuje Aerogel – jedinečný produkt, který byl původně vyvinut pro kosmický průmysl. V roce 1997 letěla na planetu Mars sonda Sojouner. Díky izolační vrstvě z Aerogelu sonda bez potíží odolávala teplotám hluboko pod bodem mrazu po celé tři měsíce. Na Marsu se krajní teploty pohybovaly okolo –75 stupňů celsia. Sonda Sojouner nebyla vybavena žádným speciálním vytápěním, teplo uvnitř sondy vytvářela pouze výpočetní technika. Přesto se díky speciální aerogelové izolaci teplota v Sojouneru pohybovala okolo 20 stupňů celsia nad nulou.

Co je to Aerogel?

Izolační vrstva Sojouneru byla vytvořena z hmoty zvané Aerogel. Aerogel je supermoderní izolační hmota, která je tvořena tenkostěnnými dutými kuličkami z technického skla. Tyto duté kuličky uvnitř nemají vakuum, jak by se dalo logicky očekávat. Namísto toho kuličky obsahují zředěný vzduch. Když se teplo dostane ke k duté kuličce, tak částečně pronikne její tenkou stěnou k další stěně kuličky. Část tepla se v kuličce rozptýlí a koncentruje a část se odrazí zpět do prostoru (do místnosti). Z toho vyplývá, že aerogelová izolace, potažmo** Aero therm**, který obsahuje aerogelové duté kuličky, se používá jako izolace uvnitř budov, neboť laicky řečeno pracuje s teplem, nikoliv se zimou.

Izolační nátěr Aero therm

Výhodou Aero thermu je, že ač se používá uvnitř, nezmenší plochu místnosti. Aero therm se totiž aplikuje ve formě nátěru, podobně jako kdybychom místnost vymalovávali. Díky tomu Aero therm nezabere žádný prostor na rozdíl od jiných typů izolací, například kdybychom chtěli místnost zevnitř izolovat dřevěnými deskami nebo polystyrenem atp. Jeden milimetr je v případě Aero thermu zcela postačující tloušťka izolační vrstvy, což odpovídá normálnímu nátěru klasické barvy. Při nanášení Aero thermu na stěnu ovšem nepoužijeme štětku, tak jako kdybychom malovali, protože Aero therm je spíše hutnější konzistence. Proto se aplikuje stěrkou, avšak je možno použít i malířský váleček nebo nástřikovou pistoli.** Aero therm** je vyráběn jako koncentrovyný tmel, který se před použitím naředí vodou podle návodu na obalu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11719 (cesky-magazin.cz#5)


Přidat komentář