Zemní práce Ostrava

Zemní práce jsou počátkem i koncem každé velké i malé stavby. Rozdíl je jen v tom, že se začíná výkopovými pracemi a končí se terénní úpravou okolí. Zemní práce znamenají široký okruh činností, které usnadňují stavební stroje.

Všechny zemní práce se provádějí podle plánu. Výkopové práce základů staveb, pak podle projektové dokumentace, která jasně předepisuje, jak mají být provedeny. U všech zemních prací je nutné dodržet hloubku i šířku výkopu a přesný sklon, tedy spád. Zemní práce je možné provádět ručně, nebo pomocí stavební techniky. Ta kromě zlehčení práce přináší také finanční úspory a velké zrychlení všech prací. Navíc umožňuje provádět výkopy i na již osázeném pozemku, aniž by výrazně poničila okolí výkopu.

Zemní a výkopové práce Ostrava

Zemí i výkopové práce zahrnují práci ruční, práci těžkými, lehkými i speciálními stroji. Všechny práce se většinou kombinují v rámci jedené stavby. Jednotlivé zemní práce totiž na sebe navazují a tak využívají rozličné techniky. Jako ideální se ukázaly moderní minibagry, které mají celou řadu nástavců, a proto nabízejí všestranné využití. Jejich velkou výhodou je bezproblémový pohyb na dokončených a vzrostlých pozemcích.

Jak se rozlišuje hlína?

U zemních prací se hlína dělí na skrývku a hlušinu. Skrývka je úrodná hlína, která se uschovává pro pozdější využití. Hlušina je hlína, na které nic než plevel neroste. Je však důležitá pro stavbu a modelaci okolí domu a okolního terénu. Hlušina se většinou vyváží a ponechá se jen malé množství. To se naveze přímo na určené místo, kde se vytvoří zvlněný terén, skalka, nebo vyvýšenina. Nejvíce hlušiny se využívá u stavby a rekonstrukcí parků a hřišť.

Výkopy základů Ostrava

I výkopy základů začínají stržením skrývky a jejím uskladněním. Kolik vybagrované hlušiny bude potřeba, je vhodné dohodnout hned v počátku výkopových prací. Zbytek pak odvezou nákladní auta na veřejnou skládku. Samotné provádění výkopů je náročnou činností, a proto se vyžaduje dodržení všech bezpečnostních předpisů. Ty většinou znají odborníci, kdežto laik v nich tápe. Výkopy pro stavbu domu je vhodné provádět na jaře, nebo v období suchého počasí. Výkopy základů provedené na podzim, je nutné buď rovnou zaizolovat, a betonovat, nebo od výkopů upustit. Nedokončené stěny výkopů se totiž po zimě většinou sesunou a je nutné je kopat znovu.

Výkopy bazénů Ostrava

Výkopy pro bazény nebo jezírka se ve své podstatě příliš neliší. U obou případů je nutná obezřetnost a vhodné plánování. U bazénů se počítá s tím, že se bude část výkopů betonovat. U jezírek se vše upravuje ručně. A to včetně výkopu, který ovšem připraví lehká technika. Její výhodou je, že nic nerozbije, neutuží záhony ani cesty. Přitom menší velikost rozhodně neznamená méně práce. Lehká stavební technika je výkonná a efektivní.

Výkopy rýh pro inženýrské sítě Ostrava

Rýhy pro inženýrské sítě se připravují v již vykopaných základech. Pro všechny rýhy platí, že musejí být v nezámrzné hloubce, musejí mít správný sklon i šířku.

Srovnávání terénů Ostrava

Srovnání terénu po dostavbě domu může být oříškem. S hlušinou, která vytvoří podklad, se velmi těžko pracuje. Přesto se hlušina využívá k modelaci terénu. Na hlušinu se pak rozhrne úrodná skrývka, která bude později osázena. Pokud se stane a nevyužijete všechnu skrývku, pak je vhodné uložit ji na místě, kde přečká až do doby dalšího použití.

Demoliční práce Ostravsko

K demolicím se využívá těžká stavební technika a speciální stroje. Demolice se provádí jako částečná i celková. Částečná demolice zahrnuje vybourání bytového jádra, oken, dveří a dalších již nepoužitelných prostor. Kompletní demolice znamená zbourání kompletně celého objektu a odvoz sutin. Demolici je možné provést buldozery a bagry. Obojí dům vlastně shrne a speciální stroje zajistí naložení a odvoz sutin. Pak je možné provést demolici pomocí bouracích nůžek. Ty pracují podobně jako klasické krejčovské nůžky. Jejich výhodou je, že v kombinaci s kropením nepráší. Bourací nůžky postupně oddělují jednotlivé části domu a nakládají je do kontejnerů. Bourací nůžky jsou také málo hlučné a způsobují minimum otřesů. Hodí se pro demolici i v hustě osídlené oblasti. Oproti tomu demoliční koule vyžaduje okolí, které je plně zajištěno před vniknutím osob a tím i vznikem úrazu. Demoliční koule se dnes používá jen málo. Možná je to i z důvodu, že je práce s ní pomalá.

Zámková dlažba Ostrava

Zámková dlažba patří k nejoblíbenějším dlažbám vůbec. Je vhodná pro domácí prostředí i veřejné prostory. Zde se využívá zejména šedé a červené zámkové dlažby. V moderních prostorách pak různých kombinací. Zámková dlažba je nabízena v různých tvarechtloušťkách, které v podstatě určují únosnost zámkové dlažby. Klasicky se pro nenamáhaná místa používá zámková dlažba číslo 4. Pro více namáhaná místa se používá silnější dlažby. V té nejvyšší únosnosti se zámková dlažba využívá pro stavbu parkovišť pro nákladní auta.

Pokládka zámkové dlažby

Pokládka zámkové dlažby není jednoduchá. Je důležité dodržení technického postupu. Jen tak půjde opravdu o dlažbu na celý život. U zámkové dlažby je nejdůležitější příprava podkladu. Nejdříve se provedou výkopové práce, pak se položí drenážní vrstva, a ta se řádně utuží. Na utužený podklad se pak klade zámková dlažba. Po opětovném utužení se zámková dlažba posype křemičitým pískem, který zabrání prorůstání plevelů.

Strojní pokládka zámkové dlažby

Velké jednobarevné plochy se mohou pokládat i strojově. Zde však není možné vytvořit vzory. Nicméně strojová pokládka je velmi efektivní, rychlá a přesná. Využívá se především ve středu města, nebo na sídlištích.

Ruční pokládka zámkové dlažby

Ruční pokládka nabízí zajímavé výhody. Tou první je možnost volit jakýkoli vzor, a hned za ní je výběr barevného provedení. Zámková dlažba se pak pokládá podle kladečského plánu, který říká kam kterou kachli položit. Vzory mohou být i dosti složité. K nejmodernějším patří 3D vzory.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11688 (cesky-magazin.cz#549)


Přidat komentář