Zemní práce Olomouc

Zemní práce doprovází všechny stavební práce a s nimi související činnosti. Stavební práce ale nejsou pro každého a občas je třeba malá výpomoc. Naštěstí jsou zde firmy, které nám nabízí své služby a pomoc.

Dům, kancelářskou budovu ani chatu nelze postavit jen tak na holé zemi. Se stavbou jakékoli budovy je spojena řada povinností. Je potřeba vypracovat plány a návrhy, vykopat základy, sehnat všechen materiál, postavit lešení a následně kousek po kousku celou budovu. Po dokončení stavby je ale také nutné uklidit nepořádek a odpad, který vznikl při stavbě budovy a nakonec také srovnat a upravit terén. Nemělo by se zapomínat ani na okolí budovy a upravit ho tak, aby bylo k světu.

Všechny tyto činnosti se řadí k tzv. zemním pracím, které představují jakoukoli činnost spojenou se zemí a s její úpravou. Ne každý z nás je ale stvořen pro takovou manuální práci a raději si najme odborníky. Naštěstí v každém městě nalezneme hned několik firem, které se zemními pracemi zabývají. Stačí jen prozkoumat internet nebo se zeptat přátel a známých.

Výkopové práce, výkopy základů Olomoucko

Ať už stavíme chalupu, dům či kancelářskou budovu, první fází každé stavby jsou výkopové práce, kterým předchází určité zmapování terénu a rozhodnutí o velikosti a hloubce základů. Vykopání základů je prvním krokem ke stavbě čehokoli. Základy jsou nutné pro stavbu domu, studny, odpadní jímky, chaty, mrakodrapu, apod.

Výkopy a hloubení rýh pro inženýrské sítě

Pokud nechceme žít jako ve středověku, kdy se voda brala ze studny a v horším případě přímo z potoka, vařilo se v kotlíku nad ohněm a ve tmě se bloudilo ve světle svíčky, pak je nutné zavést si do domu vodovodní potrubí, elektřinu, plynovod a napojit se na místní kanalizační systém. Je nutné provést výkopy základů, vyhloubit rýhy a přivést k domu vodu, plyn apod. Do tohoto druhu práce není radno se pouštět jen tak zbůhdarma. Je třeba vše promyslet a naplánovat a hlavně vědět, kudy mohou kabely a potrubí vést. Navíc hrozí nebezpečí, že v případě špatně provedená práce může mít i katastrofální následky a zejména finanční odškodnění naše, sousedů, obce, plynáren, vodáren a dalších subjektů, nebude malé.

Jak jsme již řekli, není to práce pro amatéry, a proto je nejlepší najmout si na napojení inženýrských sítí odborníky. Firmy zabývající se napojením vodovodu, plynu, atd., mají přesné pokyny, kde a jak provádět výkopy a v jaké hloubce musí kabely a potrubí vést. Máte tak jistotu, že práce je provedena profesionálně a veškeré záruky přejímá daná společnost.

Výkopy bazénů Olomouc

Jelikož nemáme moře a lidem se nechce v horkém počasí neustále chodit na koupaliště nebo k řece, natož jezdit několikrát za prázdniny na dovolenou, kde by byla voda přímo pod nosem, je vlastnictví bazénu v dnešní době zcela normální. Téměř každý druhý rodinný dům má vlastní bazén. Pokud si ale nemůžete dovolit, ať už z důvodu financí či prostoru, „napevno“ postavený velký bazén, lze si stále ještě zakoupit nafukovací bazén o větších rozměrech nebo bazén z plastu, který se ale musí každé léto postavit znovu.

Pokud se rozhodnete pro stavbu bazénu, který bude postaven natrvalo, je třeba si ve většině případů zažádat o stavební povolení. Pak už záleží jen na Vás, zda bude bazén kulatý, čtvercový či obdélníkový a jestli bude hluboký nebo jen po kolena. V případě hlubšího bazénu je určitě vhodnější bazén „zapustit“ do země. Tudíž se budou muset vykopat základy, se kterými se bude následně pracovat. I v tomto případě si lze najmout firmu, která nejen vykope základy, ale také celý bazén postaví a vyřídí vše potřebné pro stavbu.

Demolice objektů na Olomoucku

Pokud nějaká budova nevyhovuje kritériím pro to, aby mohla zůstat tzv. „naživu“, je zchátralá, nepoužívaná nebo ohrožuje svou existencí bezpečnost kolemjdoucích občanů, pak je nutné upozornit majitele, aby se pokusil budovu opravit nebo zajistil dostatečnou bezpečnost pro okolí. Pokud ale majitel výzvu ignoruje nebo budova nikomu nepatří, nezbývá nic jiného než budovu strhnout a odklidit vzniklý nepořádek.

K demolici a bourání objektů dochází také v případě, že se nám již vzniklá budova nelíbí a chceme si postavit jinou nebo jsme koupili pozemek, na kterém sice nějaká budova je, ale my chceme stavět zcela nový dům.

Bourání objektů je do jisté míry nebezpečné, a proto je vždy lepší požádat o pomoc specializovanou firmu, která se postará o demolici objektu, ale i o roztřídění a následný úklid cihel, skla a veškerého materiálu, který z budovy zůstal.

Odvoz suti Olomoucko

Stavební suť, resp. odpad, který vznikl při demolici či přestavbě objektů, nebo zbylý a nepoužitelný materiál po dokončení stavby, obvykle tvoří zbytky cihel, skla, omítky, barva, dřevo, krovy, okapy, trámy, dřevěné panely a další stavební suroviny. Všechny suroviny musí být přebrány a roztříděny. Záleží na tom, zda se stavební suť dá zrecyklovat či nikoli. Recyklovatelný materiál lze odvést do sběrny odpadu či do specializovaných kontejnerů. Materiál, který se recyklovat nedá, se obvykle má odvést do sběrného dvora. Bohužel spousta lidí přírodu a ekologii zneužívá a na nejrůznějších místech se tak tvoří skládky. Odrazovat od tvorby skládky by lidi měla nejen skutečnost, že ničí přírodu, ale také fakt, že zaplatí vysokou pokutu.

Pokud si na stavbu budovy najmeme firmu, obvykle se firma o odvoz stavebního odpadu stará sama. Pokud ale stavíme sami a nemáme možnost, jak se stavební suti zbavit, pak je určitě vhodné najmout si firmu, která se o odvoz odpadu postará.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11690 (cesky-magazin.cz#551)


Přidat komentář