Zemní práce - Kolín

Zemní práce jsou začátkem i koncem každé stavby, každé úpravy pozemku. Poněvadž jde o práce náročné po fyzické i znalostní stránce, i na čas, je vhodné obrátit se na odbornou firmu, která je zajistí.

Stavba rodinného domu, realizace zahrady, bazénu, jezírka, úprava okolního terénu nebo pokládka nové zámkové dlažby se neobejde bez odborného provedení zemních prací. Mnoho lidí se domnívá, že právě zemní práce jsou nejméně náročnou částí každé stavby. Opak je však pravdou. Právě zemní práce jsou jednou z nejvíce náročných a nutně přesných prací. Vždyť na jejich přesném provedení záleží budoucí stabilita domu. Kromě toho jde o práce extrémně namáhavé. Ušetřit námahu mohou pomoci těžké i lehké stavební stroje. Je sice možné je zapůjčit, ale jen v případě, že je umíte ovládat a máte na jejich obsluhu osvědčení. V opačném případě je lépe si najmout odborníky. Specializované stavební firmy nabízejí zemní práce všeho druhu. Přitom je provádí speciální technikou, která neponičí terén, ale dokáže velmi rychle a přesně přemístit potřebné množství hlíny. Kromě toho se odborníci orientují i v rozlišení kvality odstraňované hlíny. Tak přesně vědí, kterou hlínu je vhodné odložit na později a kterou vyvést na skládku.

Co zahrnují zemní práce?

Zemní práce zahrnují široký rozsah prací, které se dnes vykonávají těžkou i lehkou stavební mechanizací. Vyloučena však není ani ruční práce, která je nezbytná u konečného začišťování. Zemní práce jsou zapotřebí u každé stavby domu. I u dřevostaveb, a všech alternativních staveb, které využívají ekologických materiálů. Každá stavba, ať již je z čehokoli, potřebuje pevné základy. Ty je nutné vykopat. Nejlépe si s tím poradí odborníci, kteří vědí, jaké základy který dům přesně potřebuje. Kromě základů je zapotřebí vykopat jímky, septiky, žumpy, kořenové čistírny, ale i rekreační vodní plochy. To znamená bazény nebo jezírka či biotopy. Zemní práce zahrnují i drenáže a úpravy zahrad, parků, a okolí domů. Stejně tak příjezdových cest. Zámková dlažba se bez zemních prací neobejde. A právě u její pokládky je nutné dodržet celou řadu pravidel, které zaručí, že zámková dlažba bude splňovat vše, co má. U zemních prací není důležité jen jejich rychlé provedení, ale také to, jak jsou provedeny. Kvalitní firma využívá moderní techniky, která zbytečně nezhutní terén, a dokáže se po pozemku pohybovat bez zbytečných škod.

Výkopy základů Kolín

Výkopy základů začínají vytyčením staveniště. To je důležité z důvodu nepřesného výškového osazení stavby. Takto, je dosaženo toho, že veškeré výkopy budou ve správném sklonu. Samotné výkopy základů se provádějí pomocí stavební mechanizace. Začíná se odkrytím skrývky a jejím uložením na bezpečné místo, kde bude čekat na další použití. Důležité je, že skrývka nesmí být zhutněna. Hlušina, která se nachází pod úrodnou skrývkou, se většinou odváží. Pokud je však plánována modelace terénu, kde by hlušina byla zapotřebí, pak se přesune přesně na místa, kde je s ní počítáno. Zde bude sesedat a čekat na konečnou úpravu. V případě, kdy je budoucí dům podsklepený se hloubí nejprve stavební jáma a teprve potom základy. Může jít také o dům jen částečně podsklepený. Zde je hloubení základů nejtěžší. Nepodsklepený dům potřebuje vyhloubit jen základové spáry. Výkopy se provádějí i v místech připojení k inženýrským sítím, a také tam, kde je nutné zajistit spád, který ochrání budoucí dům před vniknutím vody.

Výkopy pro bazén Kolínsko

Bazén je možné budovat zároveň se stavbou, ihned po dostavění, nebo i v okamžiku, kdy je již okolí domu upraveno, a rostliny jsou vzrostlé. Každý z okamžiků má pro budování bazénu jiná kritéria. Zatímco bazén budovaný v neupraveném terénu není vůbec problematický, tak u upraveného terénu je důležité zajistit neponičení okolí. To je dnes možné celkem bez problémů. Lehká stavební technika se pohybuje i v upraveném terénu až překvapivě obratně, a nijak zvlášť okolí neponičí.Proto je vhodná nejen pro budování bazénů, ale i odvodnění, kořenových čističek, jezírek, biotopů, nebo třeba základů pro ploty a zídky. U hloubení jámy pro bazény a jezírka je důležité pamatovat i na vyhloubení míst, kde budou instalovány čističky a filtrační zařízení. I zde je vhodné odložit úrodnou skrývku stranou. Bude potřebná pro dosypání v okolí bazénu i pro pozdější úpravy.

Hloubení jímek Kolínsko

Jímka zajišťuje okolí domů. Dříve se toto okolí betonovalo. Dnes se ukazuje, že právě jímka je zárukou, že dům bude v budoucnu suchý. Jímka je vlastně výkop, do kterého se instaluje štěrkové lože domu. Na toto lože se většinou pokládá okapový chodník. Kromě klasické jímky se budují i jímky vsakovací. Ty se pět hloubí stavební mechanizací, vysypávají se štěrkem a vyskládávají se skružemi, které se pak zaklopí.

Úpravy terénů Kolín

Úpravy terénů se liší podle toho, kde se provádějí. U úprav po dokončení stavby je vhodné zamyšlení již v okamžiku, kdy se začíná s výkopy a zemními pracemi pro základy. Zde je totiž velmi vhodné naplánovat v hrubých rysech okolí domu již před samotným započetím stavby. Tak se využije vykopaná hlíny k úpravě okolí. Například k vytvoření skalky, ochranného valu, nebo pro zvlnění terénu. Při výkopech základů se hlušina a skrývka rozvezou podle potřeby. Na vybraných místech po celou dobu stavby sesedají a čekají na konečné úpravy. Úprava okolí domu po dokončení stavby se týká nejen modelování terénu, ale i příjezdových cest, chodníků, dláždění posezení, zeleninové i okrasné zahrady. Podle potřeby se bagrují základy a další výkopy, rozváží se skrývka i rovná a utužuje terén.Úpravy terénů

Zemní práce strojem Kolínsko

Zemní a výkopové práce, stejně jako konečná úprava terénu jsou velmi namáhavé. Proto je výhodné využít služeb odborné firmy, která vlastní moderní stroje pro zemní práce. Tyto stroje se po terénu pohybují velmi obratně, nezhutňují ho, naopak dokáží ho upravit přesně podle potřeby. Jsou užitečné pro velké výkopy i pro ty nejmenší. Malé stavební stroje dokáží projet i velmi úzkým místem, a vyhloubí j malé základy pro zídky nebo chodníky. V rukou odborníků je to velká pomoc a urychlení všech prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11685 (cesky-magazin.cz#541)


Přidat komentář