Zemní práce Kladno

Budete stavět dům? Před položením základů domu je nutné vyhloubit základovou jámu. Stejně tak inženýrské sítě se pokládají do země. Pokud nechcete výkopy provádět svépomocí, objednejte si profesionální firmu.

Jakékoliv výkopy, ať už pro základy domu, pro inženýrské sítě, pro bazén nebo jezírko či pro jiné stavby, nebo také terénní úpravy, to vše je velmi náročná práce. Nejedná se jen o samotné kopání, ale také vytěžený materiál je nutné přemístit pomocí kolečka. Pokud byste se do těchto zemních prací pustili sami, sice něco ušetříte, ale zase vám bude práce trvat velmi dlouho a navíc riskujete problémy se zády. Pokud se nechcete udřít, raději si objednejte profesionální firmu s těžkou technikou, která bude mít práci hotovou raz dva.

Výkopové práce pro základy domu, bazén nebo jezírko

Základy domu se u nás umisťují do hloubky minimálně 80 centimetrů, v chladnější oblastech hlouběji kvůli tomu, aby nepromrzaly. Kvalitní tepelná izolace však umožňuje tuto hloubku snížit až na pouhých 50 centimetrů.

Chcete mít na zahradě zapuštěný bazén nebo** koupací jezírko**? Osvěžení zvláště v horkých letních dnech přijde vždycky vhod a pokud kvůli koupání nemusíte nikam chodit, protože máte bazén nebo jezírko na zahradě, je to úžasné.

Vykopat jámu pro základy domu, bazén nebo jezírko je však velmi náročné. Netrapte se s úmorným kopáním a objednejte si specializovanou firmu, která výkop pro základy stavby i pro potřebné** inženýrské sítě** provede velmi rychle a rovněž se postará o odvoz přebytečné hlušiny.

Rýhy pro inženýrské sítě Kladno

Každý dům či komerční objekt potřebuje inženýrské sítě. Jde především o elektřinu, vodu a odpady. Tam kde je připojení k plynu, je taktéž výhodné ho využít, neboť plyn vyjde na vaření i vytápění levněji než elektřina. Dále se nabízejí telefonní kabely pro pevnou linku.

Elektřina se vždy zapojuje jako první. Zpočátku jen provizorně pro stavební dělníky, později, když je stavba dokončena, samozřejmě nastálo. Pro praktické a pohodlné bydlení je potřeba nejen elektřina, ale také voda a odpady. Nepraktičtější se samozřejmě jeví napojení na obecní vodovod. Pokud ten v místě chybí, je možné využít studnu nebo hloubkový vrt. Pro ušetření nákladů za vodu je možné vybudovat podzemní nádrž na dešťovku a tu pak do domu zavést jako užitkovou vodu na splachování WC nebo zalévání zahrady aj. Součástí projektu vodoinstalace jsou samozřejmě i svody odpadních vod. Nepraktičtější je opět obecní kanalizace, ale pokud v místě není vybudována, nezbývá než si pořídit septik a pravidelně ho nechat vyvážet. Alternativou může být kořenová čistírna odpadních vod.

Úpravy terénu na Kladensku

Úpravy terénu jsou vhodné na zahradách nebo jiných pozemcích jak ve svahu, tak i v rovině. Cílem úpravy terénu je vytvořit vhodné prostředí pro každodenní příjemné využívání zahrady, pro komerční využití pozemku, nebo pro připravované stavby různých typů apod.

Úprava pozemku ve svahu

Čím prudší sklon pozemek má, tím hůře je využitelný pro běžné činnosti jako je zahradničení, sekání trávy nebo rekreace, a stejně tak pro výstavbu jakýchkoliv typů objektů. Proto se pozemky ve svahu často upravují tak, aby byly k danému účelu vhodné. Na pozemku ve svahu se většinou vytvářejí terasy, které jej učiní snáze přístupným a využitelným. Na terasy, což jsou vyrovnané plochy, které vznikly zářezem do svahu a vhodným přemístěním vytěžené zeminy, lze umístit dům či chatu, bazén či jezírko, hřiště, altán nebo pergolu, záhony s užitkovými nebo okrasnými rostlinami, posezení aj. Plochy mezi terasami, pokud jsou velmi prudké, lze zpevnit suchou zídkou, výsadbou půdo pokryvných nebo jiných rostlin nebo také dražší a náročnější opěrnou stěnou. Jednotlivé terasy je možné propojit schodištěm umístěným přímo do terénu. Terasy umožní zpřístupnit plnohodnotně využívat i pozemek v prudkém svahu.

Úprava terénu pro stavbu komunikace

Pokud se bude komunikace stavět ve svahu, používá se velice podobného postupu jako při stavbě teras, resp. zářezů do svahu. Před stavbou komunikace je potřeba terén odvodnit, zpevnit a dokonale vyrovnat. Poté je již možno provádět pokládku například zámkové dlažby.

Úprava pozemku pro založení trávníku nebo hřiště aj.

Stejně tak pro založení hřiště nebo trávníku se pozemek vyrovnává. Je jasné, že plocha pro výstavbu hřišťové plochy musí být zcela rovná. I pro trávník se plocha vyrovnává, neboť sekání sekačkou jde pak mnohem snáze, pohodlněji a rychleji a výsledek lépe vypadá.

Úprava pozemku v rovině

Pokud je pozemek v rovině, většina majitelů to považuje za ideální stav. Někteří náročnější majitelé zahrad ale naopak požadují, aby měl jejich pozemek v rovině nějaké terénní dominanty, díky kterým nebude působit tak jednotvárně. Může se jednat o menší kopečky nebo zemní valy, díky kterým bude pozemek členitější a zajímavější.

Drenážní práce na pozemku – odvod přebytečné vod

Některé pozemky mohou mít problém se shromažďováním vody. Pozemek je zvláště po deštích hodně podmáčený a dlouhou dobu se na něm drží velké louže. I to lze vyřešit díky terénním úpravám, resp. díky položení drenáží. Na pozemku se vykopu rýhy, do kterých se položí speciální plastová potrubí. Těmi pak přebytečná voda pod zemí odtéká směrem ke spodní hranici pozemku, ideálně do rýhy na okraji pozemku. Správně provedené drenážní práce zajistí, že podmáčený pozemek bude plnohodnotně využitelný jak pro stavbu domu nebo jiné stavby, tak pro zahradničení, pěstitelství a rekreaci.

Úklid přebytečné zeminy nebo stavebního odpadu Kladno

Při** výkopech** vždy zůstává nějaká přebytečná zemina. Kvalitnější zeminu je vhodné si na pozemku ponechat pro pozdější využití, například na záhony nebo terénní úpravy. Horší kamenitou a jílovitou zeminu z větších hloubek však většinou nevyužijete. Částí zeminy se zahrnou základy nebo inženýrské sítě, ale přesto většinou nějaká zbude. Pokud víte, že zeminu nevyužijte pro pozdější terénní úpravy, firma se o její odvoz postará. Firma samozřejmě vlastní potřebnou techniku a vybavení v podobě kontejnerů a nákladních automobilů.** Přebytečná zemina** se odveze buď na skládku, nebo ji někdo využije například pro vyrovnání terénu.

Taktéž v případě demolice starých objektů vzniká mnoho stavebního odpadu, který si na zahradě určitě chtít ponechat nebudete. I o naložení a odvoz stavebního odpadu se příslušná firma postará.

Úklid sněhu v zimě Kladno

Některé** firmy zabývající se zemními pracemi** nabízejí také úklid sněhu. Bagry a další technika, kterou firma vlastní, k tomuto využití přímo svádí. Firma sníh nejen uklidí, ale pokud je to třeba, postará se také o jeho odvoz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11692 (cesky-magazin.cz#554)


Přidat komentář