Zemní práce, jádrové vrtání - Chomutov

Zemní práce jsou potřebné před stavbou domu, ale i při úpravách terénu nebo pro přivedení sítí. Tyto práce vám velmi usnadní odborná firma, která má potřebnou techniku. Zároveň budou veškeré zemní práce probíhat rychleji.

Co obnáší zemní práce?

Jde o práce, které zahrnují práci těžkou i lehkou technikou, speciálními stroji i práci ruční. Ze zásady by se tyto práce měli vykonávat za suchého počasí. Tak dochází k nejméně škodám, které způsobují těžké stroje. Navíc mokré deštivé počasí způsobuje sesunutí zeminy, a tudíž je nutné výkopy znovu upravovat. Zemní práce to jsou výkopy pro základy domů, pro základy staveb o různém účelu, pro sklepy, studny, jímky, kanalizace, inženýrské sítě, drenáže, rozvody zavlažování, ale i výkopy pro zahradní stavby, jako jsou bazény, jezírka, potůčky. Zemní práce obnáší i výkopy na ploty, chodníky, sloupky, ale i odtokové spáry. Druhy zemních prací jsou obsáhlé. Zahrnují vždy práci s hlínou, která je v každém případě velmi těžká. Navíc práce s hlínou je velmi nebezpečná. Hrozí zde sesuvy půdy, stejně jako zavalení. V případě, že dojde k naražení na kámen, je nutné i u zemních prací použít trhavinu. To je již opravdu práce pro odborníky. Z uvedených důvodů je jasné, že zemní práce je lépe svěřit odborné firmě, která disponuje vším, co je k těmto pracím potřeba. A netýká se to jen techniky, ale i různých povolení, na které laik nedosáhne.

Zemní práce

Všechny zemní práce se řídí projektem a projektovou dokumentací. Na jejím základě je vytyčen prostor, kde se zemní práce budou provádět. Je velmi důležité správné vytyčení prostoru, poněvadž právě jím se řídí odborníci, kteří základy připravují. Než začnou samotné zemní práce, je nutné odstranit** vrchní skrývku**. Jde o zeminu, která je ve většině případů úrodná a proto se odváží na stranu a po dokončení prací se rozhrnuje zpět a následně je možné ji opětovně osázet. Zemina pod skrývkou většinou již mnoho úrodná není. Ale pokud například jsou prováděny zemní práce spojené s výstavbou domu, je možné zeminu dát stranou a později z ní vymodelovat terén, na který se pak rozhrne skrývka. Takto je možné dosáhnout zajímavého okolí stavby, které doplněné o zajímavou výsadbu bude poutat pohledy kolemjdoucích. Navíc se ušetří právě za odvoz hlušiny.

Zemní a výkopové práce

Výkopové prácePokud se s hlušinou nepočítá pro modelaci terénu, pak je nutné ji vyvést. To většinou zajistí** firma**, která zemní práce provádí. Hlína se vyváží na předem dohodnuté místo, které určuje, místní stavební úřad. Základové spáry a základy se hloubí těžkou technikou. V některých případech je zapotřebí nejdříve vyhloubit sklepy. Teprve pak se hloubí základy. Po základech je nutné vyhloubit i přívod pro** inženýrské sítě**. Tedy kanalizaci, a další rozvody, které se rozvádí zemí. Veškeré rozvody je nutné vést v nezámrzné hloubce. Tomu musí odpovídat i hloubka výkopů. Pokud je výkop příliš mělký, je možné použít speciální izolace. Ty však stavbu vždy prodraží.

Zemní práce v upraveném terénu

V případě, že se rozhodnete pro stavbu v již upraveném terénu a potřebujete vyhloubit základy či jámu, pak je také dobré přenechat tuto práci odborníkům. V tomto případě mají k dispozici speciální techniku, která téměř nepoškodí okolní terén. Jde o lehkou techniku, která si ví rady s těžkou hlínou. Tyto malé bagry toho umí hodně. Dokáží bagrovat velmi úzké základy, rybníčky, jezírka, bazény, chodníky nebo příjezdové cesty. Jejich síla vám velmi urychlí práci, aniž by vám poničily výsadbu.

Jádrové vrtání

O co jde? Jde o vysoce efektivní způsob vrtání tam, kde by se jinak muselo velmi složitě bourat. Jádrové vrtání se provádí pomocí speciálních vrtáků, které jsou z diamantu. S těmito vrtáky se pracuje velmi přesně a zároveň i s minimální hlučností a bez nežádoucích otřesů a nadměrného prachu.

Jak se jádrové vrtání provádí?Jádrové vrtání

Vytváří technologické prostupy a otvory kruhového průřezu, které jsou naprosto přesné.Kruhové prostupy i otvory mohou být i velmi malé světlosti a mohou se vrtat také do velice masivního a vyztuženého materiálu. Může to výt beton či železobeton, cihly, ale také horniny. Průměry otvorů se mohou pohybovat od 30 do 450 milimetrů v závislosti na použitém stroji. Do hloubky je možné vrtat až 2 metry. Není problém** vrtat svisle, vodorovně** ani našikmo až do úhlu 45°. Nejčastěji se takto vrtají prostupy pro instalacejako je voda, topení, plyn, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika, počítačové sítě nebo komíny. Je možné takto vytvářet i zkušební vrty a sondy nebo kotevní otvory pro další stroje. Při vrtání vzniká jen velmi malý odpad, který je přímo při práci odsáván průmyslovým vysavačem.

Elektroinstalace

Kvalitní elektroinstalace je základem každé fungující stavby. Dnes již nejde jen o přivedení elektřiny, ale také o dokonalé rozvody, které umožní bezpečně a efektivně připojit velké i malé spotřebiče nebo rozvést počítačovou síť. Právě z toho důvodu se elektroinstalace dělí na slaboproudé a silnoproudé.

Silnoproudé elektroinstalace

Jde o kompletní rozvody u novostaveb nebo rekonstrukci starších objektů, stejně jako bytů, pracovišť, výrobních hal a dalších objektů. Tyto rozvody zahrnují, klasický rozvod elektrických kabelů, jejichž součástí jsou veškeré bezpečnostní prvky. Pak připojení rozvodných skříní, také instalace bezdrátových spínacích a ovládacích prvků pro osvětlení a zásuvky a další elektrická zařízení, montáž osvětlení, topení, ale i průmyslové rozvody.

Slaboproudé elektroinstalace

Jsou nejdůležitější u kanceláří a všude, kde je zapotřebí počítačová technika. Malou domácí počítačovou síť však uvítáte i u vás doma. Navíc tato síť může vést datové kabely nejen pro počítače, ale i pro telefonní a anténní rozvody. K slaboproudým instalacím patří také instalace domovních telefonů a videotelefonů, elektronické zabezpečovací a požární signalizace.

Na odborné práce odborníky

Pokud se chystáte provádět specifické stavební práce, pak je nejlépe obrátit se na odborníky. A nejlépe na ty, kteří mají kladná doporučení. Jen tak budete se zamýšlenou stavbou naprosto spokojeni a navíc vše půjde mnohem rychleji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11616 (cesky-magazin.cz#399)


Přidat komentář