Zateplení domu a bytu - Frýdek-Místek a okolí

Pokud jste se rozhodli pro zateplení vašeho domu, můžete si jenom tleskat. Nejenom, že dosáhnete nízkoenergetického standardu, ale také vylepšíte tepelně-technické vlastnosti domu a snížíte tak energetickou náročnost celé stavby.

Zateplení domu a bytu

Zateplování fasád představuje velmi diskutované téma. Ve všech případech se však doporučuje, protože díky kvalitnímu zateplení výrazně snížíte spotřebu tepla. Existuje několik druhů zateplení. V prvé řadě je nutné popřemýšlet, zda je možné provést zateplení domu zvenku, což představuje nejčastější způsob zateplení. Některé domy zateplit zvenku nejde a to např. proto, že jsou hodně členité, mají zvýšenou vlhkost stěn nebo mají ozdobné venkovní zdi. V těchto případech je lepší přistoupit k zateplení vnitřnímu. Vždy je vhodné obrátit se na profesionální firmu, abyste se vyvarovali nekvalitně a neodborně provedenému zateplení fasády, neboť by to mohlo v závěru skončit zvlhnutím stěn a jejich následnému rozpadání. Stejně špatně můžete skončit, pokud zvolíte špatný typ zateplení. Proto se o všem, co se týká zateplení nemovitosti, raďte s odborníky. Se zateplením musíte zcela jistě počítat v případě, že se teprve chystáte dům stavět, nebo jej právě stavíte. Se zateplením totiž souvisí i větší tloušťka zdí, stejně tak i při konstrukci střechy musíte přičíst pár centimetrů.

Vnitřní zateplení domu

V dnešní moderní době se již moč často nevidí případy zateplování domu zevnitř. Izolace zevnitř má několik nevýhod, z nichž ty nejpodstatnější jsou takové, že se jimi zmenší rozměry pokoje, můžou nastat problémy s budoucí elektroinstalací, ale také např. se zavěšením obrázků na stěny a také se v důsledku vnitřního zateplení můžou tvořit tepelné mosty. Tím, že totiž izolujete místnosti pouze zevnitř, zůstávají venkovní zdi holé, chlad prostupuje zdmi a vy jste poté povinni izolovat úplně všechny stěny všech místností.

Vnější izolace za použití skelné vlny

Tato metoda izolace je nejlevnější, ale také nejjednodušší, a proto i nejčastěji využívanou. Máte na výběr z několika typů izolačních vrstev. Můžete použít jako skelnou vlnu, tak i polystyren, nebo kamennou vlnu. Kamenná vlna je velmi výhodná, neboť si v ní veverky nedělají hnízda, ani ptáci ji nevyzobávají a navíc je nehořlavá.

Vnější izolace za použití speciální pěny

Speciální pěna používaná k izolaci objektů se pokládá na parotěsnou folii. Tato izolace se doporučuje v případech, kdy máte dům, který nemá žádné problémy s vlhkostí. Tento způsob zateplení stojí přibližně stejně jako klasické obklady prováděné skelnou vlnou.

Důvody, proč zateplit panelový dům

Zateplení panelového domu nejenže chrání stavební konstrukci, ale navíc snižuje tepelné ztráty, zlepšuje celkový vzhled panelového domu, má vliv na podstatně delší životnost domu a navíc zlepšuje makroklima jednotlivých bytů. Tepelná úspora bývá zpravidla tím startujícím důvodem, proč se lidé rozhodnout nechat dům zateplit. Bylo prokázáno, že úspora tepelné energie se pohybuje dokonce v rozmezí až 30 – 50 % oproti původnímu období, kdy se topilo. Zateplení panelového domu má také bezesporu velmi pozitivní vliv na statiku domu a to z toho důvodu, že zapříčiní omezení teplotních změn, které působí na dům obvodovým pláštěm. Pokud bude zateplení domu provedeno správně a odborně, dojde k velmi výraznému zvýšená vnitřní pohody prostředí. Navíc váš panelový dům bude najednou díky nové fasádě nepřehlédnutelný, bude vypadat jinak, přitažlivě a samozřejmě se tímto počinem zvýší jeho tržní cena. Zateplení domu s sebou nese pouze samé výhody a to po všech stránkách. Přesto, že se nejedná o levnou záležitost, investice vložená do zateplení se vám za několik let vrátí a následně budete ze zateplení už jen těžit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id11526 (cesky-magazin.cz#10)


Přidat komentář